Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » MetLife wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych 
w zarządzaniu różnorodnością Polsce

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

MetLife wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych 
w zarządzaniu różnorodnością Polsce

WARSZAWA, 28 maja 2021 – MetLife

MetLife znalazł się na „Liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce”. Pierwsze tego typu zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Listę 31 wyróżnionych organizacji ogłoszono 27 maja w ramach Miesiąca Różnorodności.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców
w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych,
m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania
w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy
i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane
z COVID-19.

Anna Gołąb-Jarosz, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w MetLife:

Szacunek dla różnorodności i zapobieganie wykluczeniu są głęboko zakorzenione w kulturze MetLife.
Dla firmy, która prowadzi działalność na całym świecie, różnorodność jest siłą napędową rozwoju
i osiągania sukcesów, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, doceniać i przedstawiać różne punkty widzenia pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Od wielu lat prowadzimy w firmie program Diversity, Equity & Inclusion, który ma zarówno globalny, jak i lokalny zasięg. Jesteśmy też sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest pisemną deklaracją zobowiązującą pracodawcę do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione przez zewnętrznych ekspertów 

Pełny raport z badania Diversity In Check przygotowany w gronie ekspertek i ekspertów, prezentujący najciekawsze praktyki i największe wyzwania organizacji w zakresie D&I, ukaże się po wakacjach.
Do końca czerwca każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu (niezależnie od uzyskanego wyniku
i obecności w gronie najbardziej zaawansowanych organizacji) otrzyma indywidualne, pełne podsumowanie uzyskanych wyników. Ma to na celu wzmocnienie edukacyjnej wartości projektu. 

Więcej informacji o badaniu można znaleźć tutaj https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/

MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

Review MetLife wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych 
w zarządzaniu różnorodnością Polsce.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin