Ubezpieczenia » Ubezpieczenie grupowe » Ubezpieczenia pracowników

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenia pracowników

Co pracownikowi daje ubezpieczenie grupowe na życie

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego we wdrożeniu ubezpieczeń pracowników w firmie

Ubezpieczenie grupowe na życie daje pracownikowi – co najważniejsze – ochronę finansową w przypadku śmierci, inwalidztwa, poważnego zachorowania czy trwałej niezdolności do pracy. Takie ubezpieczenie grupowe na życie pozwala też pracownikowi uzyskać dodatkowe świadczenia, np w przypadku zgonu bliższego członka rodziny (rodziców, teściów czy małżonka) oraz z okazji narodzin dziecka.

Co ważne dla pracownika w przypadku ubezpieczeń grupowych na życie – ubezpieczyciele nie dokonują medycznej oceny ryzyka w przypadku osoby przystępującej do ubezpieczenia grupowego. Nie różnicują więc osób obejmowanych odpowiedzialnością ze względu na ich stan zdrowia.

Co obejmują ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia pracowników

Aby odpowiedzieć na pytanie “co obejmuje ubezpieczenie pracowników” należy zapytać najpierw jak ubezpieczenie grupowe i co za tym idzie – zakres ochrony ubezpieczeniowej zdefiniował pracodawca.

To pracodawca właśnie bowiem definiuje zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu grupowym.

Pracownik, aby być objęty ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu grupowym, musi zaakceptować zaproponowane warunki. Przed przystąpieniem do takiego ubezpieczenia grupowego, pracownik powinien poprosić pracodawcę o przedstawienie OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) i zapoznać się dokładnie z nimi, sumami ubezpieczeń oraz wyłączeniami dla każdego ze zdarzeń ubezpieczeniowych.

To co najbardziej interesuje zwykle pracowników w ubezpieczeniu grupowym na życie… jest zdrowie i życie pracownika.
Pracownik może liczyć na wypłatę świadczenia w przypadku niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa.

Jeżeli zaproponowane przez agenta ubezpieczeniowego pracodawcy ubezpieczenie grupowe – a dokładnie mówiąc – zakres ubezpieczenia pracowniczego nie spełnia oczekiwań pracownika, to pracownik może dodatkowo bez udziału pracodawcy zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie indywidualnie.

Taką polisę indywidualnego ubezpieczenia na życie można kształtować już elastycznie i uzupełniać o dodatkowe produkty.

Kto płaci za ubezpieczenie pracowników

Gdy klienci pytają mnie lub moich zaprzyjaźnionych agentów – kto płaci za ubezpieczenie grupowe pracowników – odpowiadam, że “to zależy”.

Odpowiadam tak moim klientom, ponieważ, to dzięki działaniom pracodawcy – właściciela firmy, firma wdraża ubezpieczenia pracowników. Więc częściowo dzięki pracodawcy, osoby ubezpieczone mogą mieć niższe koszty ubezpieczenia grupowego, niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

Jednak składki są płacone przez osoby ubezpieczane – czyli przez pracowników.

Review Ubezpieczenia pracowników.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.