Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla lekarzy » Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Pamiętaj o pozostawieniu swoich danych kontaktowych. Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

[Ostatnia aktualizacja: 15.11.2022]
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Wielu lekarzy pyta o ubezpieczenie od utraty dochodu, ile kosztuje, jakie są ograniczenia, jak duże można uzyskać odszkodowania i jakie są opinie.

W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania, dzięki wiedzy i uprzejmości agentów ubezpieczeniowych pomagających lekarzom w wyborze taniego ubezpieczenia od utraty dochodu.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze taniego ubezpieczenia dla lekarza
Posłuchaj tego materiału o ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekazy również jako podcast lub obejrzyj jako video.

W tym tekście znajdziesz informacje:

Kto kupuje częściej polisę od utraty dochodu dla lekarzy? Kobiety czy mężczyźni?

31% pracowników ochrony zdrowia kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu medyków to mężczyźni.

Z kolei 69% klientów kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to kobiety.

Jednak, ten rozkład według płci zmienia się… wraz z wiekiem.

W jakim wieku są medycy kupujący ubezpieczenie od utraty dochodu

Zanim przyjrzymy się temu dokładniej – przedstawiciele jakich płci chętniej kupują ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy, sprawdźmy w ogóle, w jakim wieku medycy najczęściej kupują te polisy.

Lekarze w wieku 25 – 34 lata, to 13,79% kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla pracowników Ochrony Zdrowia.

W tej grupie, mężczyźni to 37,50% kupujących, a kobiety to 62,50% kupujących polisy od utraty dochodu.

Medycy w wieku 55 – 64 lat, to 17,24% kupujących polisy od utraty dochodu dla lekarzy.

W tej grupie, mężczyźni to 10%, a kobiety to 90% kupujących ubezpieczenie tego typu.

Większa grupa, to lekarze w wieku 35 – 44 lat. Stanowią oni 26,72% kupujących ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy.

W tej grupie, mężczyźni to 61,29% a kobiety 38,71% kupujących.

Najliczniejsza grupa pracowników Ochrony Zdrowia, kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy, to osoby w wieku 45 – 54 lat. Stanowią oni aż 42,24% kupujących.

W tej grupie, mężczyźni to 18,37%, a kobiety to 81,63% kupujących.

Jeżeli szukasz opinii na forach o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu to wejdź tutaj: ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu – opinie na forum.

Ochrona Zdrowia i ubezpieczenie od utraty dochodu

Jesteś pracownikiem ochrony zdrowia, lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz ubezpieczyć się od utraty dochodu w związku z całkowitą, okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku?

Agent ubezpieczeniowy pomagający lekarzom w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu

Najczęściej wykupowane ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy to ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza, lekarza dentysty, ubezpieczenie od utraty dochodu dla położnych, ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie, lekarza stażysty, lekarza weterynarii, ubezpieczenie dla lekarzy covid, ratowników medycznych, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty.

Opinie, wyniki porównań i rankingów ubezpieczeń od utraty dochodu

Chcesz poznać opinię profesjonalistów ubezpieczeniowych o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu? Wypełnij formularz – a poznasz opinie, wyniki porównania i rankingów.

Podobnie ważnym tematem jest ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie. Wiele osób też pyta o dobrowolne ubezpieczenie lekarzy a koszty uzyskania dochodu.

To ubezpieczenie jest dla Ciebie. Wypełnij formularz – pomożemy Ci zabezpieczyć swoją przyszłość

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza

Ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza jest najczęściej wybierane przez osoby które są wykonują zadania powierzone tej grupie zawodowej. Najczęściej z pytaniem o ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza zgłaszają się do nas przedstawiciele zawodów:

Ubezpieczenie od utraty dochodu b2b jest najczęściej wybierane przez osoby pracujące jako:

 • lekarz / lekarz dentysta / lekarz medycyny
 • lekarz weterynarii
 • psycholog
 • masażysta
 • chirurg ortopeda
 • pielęgniarz / pielęgniarz anestezjologiczny
 • pielęgniarka / pielęgniarka anestezjologiczna / pielęgniarka operacyjna / pielęgniarka SOR

Zakres ochrony ubezpieczenia dla lekarzy

 • całkowita okresowa niezdolność do pracy – świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
 • śśmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – wiadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • inwalidztwo – świadczenie na wypadek inwalidztwa 
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW 
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy) 

Limity w ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekarzy

 • Do 10 milionów złotych 
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia. 

Zalety ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. 
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą Ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu. 
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu?

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywaniem zawodu.

Czym jest okres wyczekiwania w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Jest to początkowy okres rozpoczynający się z chwilą wystąpienia Całkowitej okresowej niezdolności dopracy, za który towarzystwo nie płaci. Zazwyczaj wynosi on 14 lub 21 dni, z możliwością wydłużenia co może nam zmniejszyć składkę.
Ubezpieczenie to ma uchronić nasze finanse i zdrowie w przypadku ciężkich chorób i wypadków, znacząco wpływających na nasz budżet.

Czy jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od utraty dochodu pracując na umowie o pracę?

Tak ale jest to bardzo rzadko spotykane. Okres wyczekiwania wynosi w tym przypadku 180 dni tak żeby nie pokrywał się z wypłatą za zwolnienie lekarskie.

Czym różni się ubezpieczenie od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu od ubezpieczenia od niemożliwości do pracy?

Najłatwiej pokazać to na przykładzie: Stomatolog z niedowładem ręki będzie uznany za zdolnego do pracy ale stomatologiem już nie będzie mógł być.
Zakres ubezpieczenia od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu jest szerszy i dużo lepiej dostosowany do potrzeb branży medycznej. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy zadziała dopiero jak będziemy niezdolni do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a póki mamy ręce, nogi i głowę jakąś pracę możemy wykonywać. A nie znam nikogo z branży medycznej, który uznałby to za wystarczające zabezpieczenie.

Czy konieczne jest zwolnienie lekarskie do wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Zależy to od towarzystwa ubezpieczeniowego ale zazwyczaj nie jest ono wymagana. Analizowana jest tu dokumentacja medyczna. Dzięki temu możemy być niezależni od decyzji ZUSU.

Jakie choroby nie są objęte ubezpieczeniem od utraty dochodu?

Przed wszystkim jest to pre-existance czyli wyłączone są choroby na które już chorujemy.
Wyłączone są też choroby zwyrodnieniowe czyli takie które są spowodowane wieloletnim zaniedbaniem.

Jaka jest maksymalna kwota wypłaty w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Przy czasowej niezdolności jest to maksymalnie 65% naszych średniomiesięcznych przychodów.
Przy całkowitej niezdolności jest to maksymalnie 10 krotność średniorocznych przychodów.

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można zaliczyć w koszt uzyskania przychodu?

Tylko w przypadku gdyby suma ubezpieczenia od utraty dochodu pokrywałaby koszty utrzymania naszej firmy a nie celów prywatnych. W praktyce poza gabinetami i małymi klinikami jest to bardzo rzadko stosowany zabieg.

Jaka jest cena ubezpieczenia od utraty dochodu?

Składka zależy w głównej mierze od sum ubezpieczania które wybierzemy. Wpływ chociaż mniejszy ma też specjalizacja oraz nasz wiek. Dla porównania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUSU za tą samą składkę jesteśmy w stanie uzyskać 2-3 krotnie wyższa wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Już za 200-300 zł miesięcznie jesteśmy w stanie dobrze zabezpieczyć swoją płynność finansową.

Czy wypłata z tego ubezpieczenia od utraty dochodu jest opodatkowana?

Nie, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zawsze przedmiotowo zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego lekarza?

Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
 weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie i jego

podpisanie,

 •   opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 •   wskazania we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 •   w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ubezpieczeniu dla lekarzy:

 • z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w razie niedostarczenia ubezpieczycielowi podpisanego wniosku o ubezpieczenie,
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 • wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
 • odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia
 • w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym nie są ̨ należne świadczenia z tego tytułu,
 • świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy podjęcie pracy w zawodzie określonym w polisie lub gdy stan ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązaniem ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu świadczenia,
 • jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie, wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak: eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub rafting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez przeszkody, ryzykowne narciarstwo (np. poza trasami), łowiectwo z użyciem broni palnej, jazda na quadzie, podróż̇ lotnicza w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 • choroby lub uszkodzenia ciała które były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • ciąża lub poród – roszczenia związane z ciążą lub porodem oraz wszelkie powikłania z tym związane,
 • roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu zwyrodnieniowy dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł, śmierć naturalna ubezpieczonego,
 • samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności ubezpieczonego,
 • celowe narażenia się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia), przestępstwa umyślnie popełnione przez ubezpieczonego lub usiłowanie ich popełnienia,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
 • w przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.

Wśród firm które oferują ubezpieczenia dla lekarzy od utracenia dochodu można znaleźć:

 • Inter Polska
 • PZU
 • Leadenhall
 • Lloyd’s
 • Aviva
 • Warta

Ubezpieczenie dla lekarza i lekarza dentysty

Lekarze i lekarze dentyści często sięgają po powtarzające się rodzaje ubezpieczeń. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie dla pielęgniarki i położnej

Pielęgniarki i położne również chcą być ubezpieczone. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie dla salowej

Salowe tak jak pielęgniarki i położne powoli również zaczynają dbać o przyszłość finansową. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy - Salowe

Ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuta

Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Dlaczego fizjoterapeuci korzystają z ubezpieczenia od utraty dochodu

Stąd też zrozumiałe są obawy fizjoterapeutów, zastanawiających się co się stanie z ich dochodem, jeżeli nie będą mogli wykonywać swojej pracy. Z różnych powodów.

Istnieją bezpieczne, profesjonalne mechanizmy, chroniące fizjoterapeutów (jak i wszystkich innych pracowników Ochrony Zdrowia) przed utratą dochodu.

Są to ubezpieczenia od utraty dochodu dla fizjoterapeutów.

Powody wykupienia ubezpieczenia od utraty dochodu dla fizjoterapeutów

Podobnie jak inni pracownicy Ochrony Zdrowia w Polsce, również fizjoterapeuci ponoszą odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, co wiąże się ze stresem.

Wśród powodów, dla których fizjoterapeuci decydują się na zakup ubezpieczenia od utraty dochodu jest też chęć zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów.

Zainteresowanie ubezpieczeniem od utraty dochodu dla fizjoterapeutów rośnie.

Pomagamy lekarzom w zabezpieczeniu utraty dochodu w miastach:

Katowice

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Katowicach, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Katowicach.

Warszawa

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Warszawie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Warszawie.

Poznań

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Poznaniu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Poznaniu.

Kraków

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Krakowie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Krakowie.

Wrocław

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń we Wrocławiu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy we Wrocławiu.

Szczecin

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Szczecinie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Szczecinie.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie na swojej stronie internetowej opublikowała linki do ofert towarzystw: PZU, Lloyds, Aviva.

Łódź

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Łodzi, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Łodzi.

Białystok

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Białymstoku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Białymstoku.

Bydgoszcz

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Bydgoszczy, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Bydgoszczy.

Białystok

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Białymstoku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Białymstoku.

Lublin

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Lublinie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Lublinie.

Rzeszów

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Rzeszowie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Rzeszowie.

Gdańsk

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Gdańsku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Gdańsku.

Sprawdź też:

Biedny jak polski lekarz? Dobre sobie, lekarze w Polsce zarabiają lepiej niż programiści
Stanowisko PSD o refundacji leku

Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy - Salowe
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla studentów kierunków medycznych
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza a pandemia
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza dentysty
O jakie ubezpieczenia lekarze pytają Okręgowe Izby Lekarskie Wywiad Mec Aleksandra Kosiorek
PZU i opinie o ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekarzy
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla psychoterapeuty - opinie
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla pielęgniarek
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla dyrektora szpitala
Ubezpieczenie OC dla ratownika medycznego
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla ordynatora oddziału
Ubezpieczenie utraty dochodu lekarza PZU
Ubezpieczenie dentystów od utraty przychodów
Średnia Ocena: 4.7 z 5 (6 ocen)
5 gwiazd
4
4 gwiazdy
2
3 gwiazdy
0
2 gwiazdy
0
1 gwiazda
0
dr Leszek
Marcin Kowalik

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Dobry wieczór
Takie ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to jest konieczność!
Namawiam.. trzeba to sprawdzić przynajmniej. Zainteresowac się, jeżeli jesteś w slużbie zdrowia.
Polecam tych agentów. Mi pomogli dalej… wybrali dobre ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza.

1 rok temu
Marian
Marcin Kowalik

Lloyds ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Jestm zainteresowany tym ubezpieczeniem od utraty dochodu dla lekarzy Lloyds. Paru znajomych lekarzy z tego korzysta. Narazie nie mają złych opinii.. ale wiadomo. Chciałem pozanć też opinie innych lekarzy na ten temat. Jeszcze zastanawiam się nad PZU.

1 rok temu
Jan
Marcin Kowalik

lekarz ze szczecina

mi Pan Marek – agent pomógł wybrać dobre ubezpieczenie od utraty dochodu. Ważne – to ni ejest ubezpieczenie od utraty pracy.
Jeszcze pewnie będziemy myśleć o kolejyh ubezpieczeniach

10 miesięcy temu
Andrzej P.
Marcin Kowalik

polisa dla lekarza

dobry filmik! doceniam amatorskie walory ;)))
Zgłosiłem się przez formularz, agent przedzwonił właśnie. Czekam na dalsze kroki w temacie ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza…

7 miesięcy temu
Rysiek
Marcin Kowalik

ubezpieczenie dla ratownika

hej
jestem ratownikiem medycznym. Wypełniłem formularz, otrzymałem telefon od agenta. Teraz dostanę ofertę. Jak na razie kontakt bardzo profesjonalny.

pozdrawiam

7 miesięcy temu
Mariola
Marcin Kowalik

opinia o ubezpieczeniach PZU

udało mi się skontaktować z agentem.. wszystko zrobilismy na odleglosc.
piekna sprawa!

3 miesiące temu

Review Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.