Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla lekarzy » Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy – Wielu lekarzy pyta o tego typu ubezpieczenie, ile kosztuje, jakie są ograniczenia, jak duże można uzyskać odszkodowania i jakie są opinie klientów.

W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania, dzięki wiedzy i uprzejmości agentów ubezpieczeniowych pomagających lekarzom w wyborze taniego ubezpieczenia od utraty dochodu.

Definicja ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w skrócie

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza opisuję w skrócie:
– ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS
– w przypadku Twojej choroby (lub zdarzeń opisanych w umowie) możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu (nawet do 10-krotności rocznych dochodów)
– składka jest uzależniona od tego jak duże świadczenia chcesz otrzymać
– ubezpieczenia od utraty dochodu lekarza nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze taniego ubezpieczenia dla lekarza

Kto kupuje częściej polisę od utraty dochodu dla lekarzy? Kobiety czy mężczyźni?

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

31% pracowników ochrony zdrowia kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu medyków to mężczyźni.

Z kolei 69% klientów kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to kobiety.

Jednak, ten rozkład według płci zmienia się… wraz z wiekiem.

W jakim wieku są medycy kupujący ubezpieczenie od utraty dochodu

Zanim przyjrzymy się temu dokładniej – przedstawiciele jakich płci chętniej kupują ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy, sprawdźmy w ogóle, w jakim wieku medycy najczęściej kupują te polisy.

Lekarze w wieku 25 – 34 lata, to 13,79% kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla pracowników Ochrony Zdrowia.

W tej grupie, mężczyźni to 37,50% kupujących, a kobiety to 62,50% kupujących polisy od utraty dochodu.

Medycy w wieku 55 – 64 lat, to 17,24% kupujących polisy od utraty dochodu dla lekarzy.

W tej grupie, mężczyźni to 10%, a kobiety to 90% kupujących ubezpieczenie tego typu.

Większa grupa, to lekarze w wieku 35 – 44 lat. Stanowią oni 26,72% kupujących ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy.

W tej grupie, mężczyźni to 61,29% a kobiety 38,71% kupujących.

Najliczniejsza grupa pracowników Ochrony Zdrowia, kupujących ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy, to osoby w wieku 45 – 54 lat. Stanowią oni aż 42,24% kupujących.

W tej grupie, mężczyźni to 18,37%, a kobiety to 81,63% kupujących.

Jeżeli szukasz opinii na forach o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu to wejdź tutaj: ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu – opinie na forum.

Posłuchaj tego materiału o ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekazy również jako podcast lub obejrzyj jako video.

Ochrona Zdrowia i ubezpieczenie od utraty dochodu

Jesteś pracownikiem ochrony zdrowia, lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz ubezpieczyć się od utraty dochodu w związku z całkowitą, okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku?

Agent ubezpieczeniowy pomagający lekarzom w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu

Najczęściej wykupowane ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy to ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza, lekarza dentysty, ubezpieczenie od utraty dochodu dla położnych, ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie, lekarza stażysty, lekarza weterynarii, ubezpieczenie dla lekarzy covid, ratowników medycznych, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty.

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza

Ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza jest najczęściej wybierane przez osoby które są wykonują zadania powierzone tej grupie zawodowej. Najczęściej z pytaniem o ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza zgłaszają się do nas przedstawiciele zawodu lekarza, lub pokrewnych:

 • lekarz / lekarz dentysta / lekarz medycyny
 • lekarz weterynarii
 • psycholog
 • masażysta
 • chirurg ortopeda
 • pielęgniarz / pielęgniarz anestezjologiczny
 • pielęgniarka / pielęgniarka anestezjologiczna / pielęgniarka operacyjna / pielęgniarka SOR

Zakres ochrony ubezpieczenia dla lekarzy

 • całkowita okresowa niezdolność do pracy – świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
 • śśmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – wiadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • inwalidztwo – świadczenie na wypadek inwalidztwa 
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW 
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy) 

Limity w ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekarzy

 • Do 10 milionów złotych 
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia. 

Zalety ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. 
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą Ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu. 
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu?

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywaniem zawodu.

Czym jest okres wyczekiwania w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Jest to początkowy okres rozpoczynający się z chwilą wystąpienia Całkowitej okresowej niezdolności dopracy, za który towarzystwo nie płaci. Zazwyczaj wynosi on 14 lub 21 dni, z możliwością wydłużenia co może nam zmniejszyć składkę.
Ubezpieczenie to ma uchronić nasze finanse i zdrowie w przypadku ciężkich chorób i wypadków, znacząco wpływających na nasz budżet.

Czy jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od utraty dochodu pracując na umowie o pracę?

Tak ale jest to bardzo rzadko spotykane. Okres wyczekiwania wynosi w tym przypadku 180 dni tak żeby nie pokrywał się z wypłatą za zwolnienie lekarskie.

Czym różni się ubezpieczenie od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu od ubezpieczenia od niemożliwości do pracy?

Najłatwiej pokazać to na przykładzie: Stomatolog z niedowładem ręki będzie uznany za zdolnego do pracy ale stomatologiem już nie będzie mógł być.
Zakres ubezpieczenia od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu jest szerszy i dużo lepiej dostosowany do potrzeb branży medycznej. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy zadziała dopiero jak będziemy niezdolni do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a póki mamy ręce, nogi i głowę jakąś pracę możemy wykonywać. A nie znam nikogo z branży medycznej, który uznałby to za wystarczające zabezpieczenie.

Czy konieczne jest zwolnienie lekarskie do wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Zależy to od towarzystwa ubezpieczeniowego ale zazwyczaj nie jest ono wymagana. Analizowana jest tu dokumentacja medyczna. Dzięki temu możemy być niezależni od decyzji ZUSU.

Jakie choroby nie są objęte ubezpieczeniem od utraty dochodu?

Przed wszystkim jest to pre-existance czyli wyłączone są choroby na które już chorujemy.
Wyłączone są też choroby zwyrodnieniowe czyli takie które są spowodowane wieloletnim zaniedbaniem.

Jaka jest maksymalna kwota wypłaty w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Przy czasowej niezdolności jest to maksymalnie 65% naszych średniomiesięcznych przychodów.
Przy całkowitej niezdolności jest to maksymalnie 10 krotność średniorocznych przychodów.

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można zaliczyć w koszt uzyskania przychodu?

Tylko w przypadku gdyby suma ubezpieczenia od utraty dochodu pokrywałaby koszty utrzymania naszej firmy a nie celów prywatnych. W praktyce poza gabinetami i małymi klinikami jest to bardzo rzadko stosowany zabieg.

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można wrzucić w koszty firmy?

Wielu naszych klientów pyta o to, czy składkę ubezpieczenia od utraty dochodu, można dodać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Księgowa odpowiada w tym filmie video, że nie należy ubezpieczenia od utraty dochodu dodawać do rozliczanych kosztów prowadzenia firmy.

Jaka jest cena ubezpieczenia od utraty dochodu?

Składka zależy w głównej mierze od sum ubezpieczania które wybierzemy. Wpływ chociaż mniejszy ma też specjalizacja oraz nasz wiek. Dla porównania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUSU za tą samą składkę jesteśmy w stanie uzyskać 2-3 krotnie wyższa wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Już za 200-300 zł miesięcznie jesteśmy w stanie dobrze zabezpieczyć swoją płynność finansową.

Czy wypłata z tego ubezpieczenia od utraty dochodu jest opodatkowana?

Nie, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zawsze przedmiotowo zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 • Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego lekarza?

Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:

 • weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie i jego

podpisanie,

 • opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 • wskazania we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 • w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki w ubezpieczeniu dla lekarzy?

Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu dla lekarzy od utraty dochodu?

Zmniejszając ryzyko utraty dochodu, warto wiedzieć od kiedy rozpoczyna się ochrona.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ubezpieczeniu dla lekarzy:

 • z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w razie niedostarczenia ubezpieczycielowi podpisanego wniosku o ubezpieczenie,
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 • wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
 • odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia
 • w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym nie są ̨ należne świadczenia z tego tytułu,
 • świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy podjęcie pracy w zawodzie określonym w polisie lub gdy stan ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązaniem ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu świadczenia,
 • jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie, wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak: eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub rafting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez przeszkody, ryzykowne narciarstwo (np. poza trasami), łowiectwo z użyciem broni palnej, jazda na quadzie, podróż̇ lotnicza w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 • choroby lub uszkodzenia ciała które były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • ciąża lub poród – roszczenia związane z ciążą lub porodem oraz wszelkie powikłania z tym związane,
 • roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu zwyrodnieniowy dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł, śmierć naturalna ubezpieczonego,
 • samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności ubezpieczonego,
 • celowe narażenia się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia), przestępstwa umyślnie popełnione przez ubezpieczonego lub usiłowanie ich popełnienia,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
 • w przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.

Wśród firm które oferują ubezpieczenia dla lekarzy od utracenia dochodu można znaleźć:

 • Inter Polska
 • PZU
 • Leadenhall
 • Lloyd’s
 • Aviva
 • Warta
Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy - Salowe

Ubezpieczenie od utraty dochodu a wypadek na rowerze

W tym tekście znajdziesz informacje o tym jak wypadek na rowerze może wpłynąć na niezdolność do pracy i jak może Ci pomóc ubezpieczenie od utraty dochodu.

Czy każdy może skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Czy każdy może skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Agent ubezpieczeniowy odpowiada:

Tak. Prawie każdy może skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu.

Sprawdź też:

Biedny jak polski lekarz? Dobre sobie, lekarze w Polsce zarabiają lepiej niż programiści
Stanowisko PSD o refundacji leku

W których miastach Polacy – również lekarze najczęściej kupują ubezpieczenia od utraty dochodu

Zainteresowanie Polaków ubezpieczeniem od utraty dochodu
Na pierwszym miejscu w zestawieniu miast z największym zainteresowaniem ubezpieczeniem od utraty dochodu jest Pruszków. Według naszego badania, na przykładowych 100 000 mieszkańców, 48 osób Pruszkowa interesowało się ubezpieczeniem od utraty dochodu.
Daleko za Pruszkowem, z 26 osobami zainteresowanymi tego typu polisą na 100 000 mieszkańców znalazły się Katowice. Warszawa znalazła się dopiero na trzecim miejscu, z wynikiem średnio 26 osób zainteresowanych ubezpieczeniem od utraty dochodu na 100 000 mieszkańców.

Okręgowe Izby Lekarskie o ubezpieczeniach od utraty dochodu

Okręgowa Izba Lekarska o ubezpieczeniach

Na stronach internetowych OIL Szczecin, znajdziemy informacje:

Oferty ubezpieczeń na wypadek utraty dochodu i inne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, OIL w Szczecinie publikuje oferty ubezpieczeń na wypadek utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jest to szczególnie ważne w tak trudnym czasie w jakim znaleźli się lekarze i lekarze dentyści.

Informujemy, że OIL w Szczecinie jedynie publikuje nadesłane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe do Izby oferty dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom. Jeżeli są Państwo zainteresowani którąś z poniżej zamieszczonych ofert prosimy o bezpośredni kontakt z TU.

Oferty będą zamieszczane na bieżąco.

Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy - Salowe
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla studentów kierunków medycznych
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza a pandemia
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza dentysty
O jakie ubezpieczenia lekarze pytają Okręgowe Izby Lekarskie Wywiad Mec Aleksandra Kosiorek
PZU i opinie o ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekarzy
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla psychoterapeuty - opinie
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla pielęgniarek
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla dyrektora szpitala
Ubezpieczenie OC dla ratownika medycznego
Ubezpieczenie od utraty dochodu dla ordynatora oddziału
Ubezpieczenie utraty dochodu lekarza PZU
Ubezpieczenie dentystów od utraty przychodów

Wypełnij powyższy formularz kontaktowy aby zdobyć kontakt do zaufanego agenta, doradcy który również zdalnie, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania może Ci pomóc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia i dopełnieniu formalności.

Doradca może Ci pomóc między innymi w: ubezpieczeniach na życieubezpieczeniach dla lekarzyubezpieczeniach b2bubezpieczeniach od utraty dochoduzabezpieczeniach samochodu, ubezpieczeniach komunikacyjnych AC, ubezpieczeniach dla firm, ubezpieczeniach grupowychubezpieczeniach w UKubezpieczenia dla marynarzy.

Zobacz też jak kupowałem ubezpieczenie od utraty dochodu: przeczytaj więcej.

Opinie na forum ubezpieczeniowym

Forum ubezpieczeniowe tworzone przez naszych klientów i agentów ubezpieczeniowych
Na tym forum ubezpieczeniowym znajdziesz opinie, komentarze oraz oceny zarówno klientów, którym pomogliśmy – jak i tych nam obcych, którzy po prostu szukali informacji o ubezpieczeniach. W tej społeczności znajdziesz też często wypowiedzi doradców ubezpieczeniowych, dzielących się swoją ekspercką wiedzą.
Średnia Ocena: 4.5 z 5 (17 ocen)
5 gwiazd
9
4 gwiazdy
8
3 gwiazdy
0
2 gwiazdy
0
1 gwiazda
0
dr Leszek
Marcin Kowalik

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Dobry wieczór
Takie ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to jest konieczność!
Namawiam.. trzeba to sprawdzić przynajmniej. Zainteresowac się, jeżeli jesteś w slużbie zdrowia.
Polecam tych agentów. Mi pomogli dalej… wybrali dobre ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza.

3 lata temu
Marian
Marcin Kowalik

Lloyds ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Jestm zainteresowany tym ubezpieczeniem od utraty dochodu dla lekarzy Lloyds. Paru znajomych lekarzy z tego korzysta. Narazie nie mają złych opinii.. ale wiadomo. Chciałem pozanć też opinie innych lekarzy na ten temat. Jeszcze zastanawiam się nad PZU.

3 lata temu
Jan
Marcin Kowalik

lekarz ze szczecina

mi Pan Marek – agent pomógł wybrać dobre ubezpieczenie od utraty dochodu. Ważne – to ni ejest ubezpieczenie od utraty pracy.
Jeszcze pewnie będziemy myśleć o kolejyh ubezpieczeniach

2 lata temu
Andrzej P.
Marcin Kowalik

polisa dla lekarza

dobry filmik! doceniam amatorskie walory ;)))
Zgłosiłem się przez formularz, agent przedzwonił właśnie. Czekam na dalsze kroki w temacie ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza…

2 lata temu
Rysiek
Marcin Kowalik

ubezpieczenie dla ratownika

hej
jestem ratownikiem medycznym. Wypełniłem formularz, otrzymałem telefon od agenta. Teraz dostanę ofertę. Jak na razie kontakt bardzo profesjonalny.

pozdrawiam

2 lata temu
Mariola
Marcin Kowalik

opinia o ubezpieczeniach PZU

udało mi się skontaktować z agentem.. wszystko zrobilismy na odleglosc.
piekna sprawa!

2 lata temu
chirurg
Marcin Kowalik

moi znajomi też mają

zdecydowałem się na ubezpieczenie utraty dochodu. Wielu moich kolegów – chirurgów też z tego korzysta. To znaczy wykupiło. Oby nie musieli korzystać…

Sweterek zielony w video jednak do wymiany 😉

ale agent się spisał. był pomocny bardzo… kontakt szybki i wyjaśniono mi wszystko.

1 rok temu
Marta
Marcin Kowalik

wypełniłam formularz

wypełniłam formularz na to ubezpieczenie utraty dochodu dla lekarzy
jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym
dostałam smsem kontakt do agenta. Jutro będę dzwonić…wygląda ciekawie. zobaczymy co będzie.

1 rok temu
Jan
Marcin Kowalik

ubezpieczenie od utraty dochodu/ czasowej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza

Rozważam wykupienie takiego ubezpieczenia, ale wyszukiwanie w internecie jest mało informatywne (wiele oferty obiecujących złote góry). Powiedzcie mi z usług jakiej firmy i dlaczego korzystacie w tym zakresie. Ile wynosi składka? Czy opłaca się ją miesięcznie czy rocznie? Czy rozliczacie ją jako koszt prowadzenia działalności? Czy firma stosuje ankiety wstępne, które trzeba dać do wypełnienia licznym specjalistom i marnować czas?

1 rok temu
Ela
Marcin Kowalik

ubezpieczenie dla lekarza

Witam, mam pytanie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę w prywatnym gabinecie stomatologicznym. Czy jestem zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia? Nie dostałam żadnych informacji w tej sprawie i chciałabym się dowiedzieć, czy jest to konieczne.

1 rok temu
Lech
Marcin Kowalik

mam opinię na temat tego ubezpieczenia od utraty dochodu

no witam wszytskich hehe, no to mam opinię na temat tego ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w polsce. kurde, no takie ubezpieczenie to jest mega spoko, jak dla mnie. wiesz, jak się dzieje sytuacja, że lekarz nie może pracować bo jakiś uraz albo choroba, to wtedy te ubezpieczenie daje kasę. i to jest super, bo wtedy chociaż ma się jakiś hajs, nawet jak nie możesz leczyć. no i to jest ważne, bo lekarze często ryzykują i to daje im taką ochronę finansową.

i wogóle, takie ubezpieczenie to jest elastyczne, jakbyś nie wiedział. możesz sobie wybrać, co chcesz mieć w tej polisie. jakieś tam świadczenia i tak dalej. dostosowujesz to do siebie, żeby było na twoją miarę. no i fajnie, że jak jesteś chory albo masz jakiś wypadek, to masz kasę. to daje takie poczucie bezpieczeństwa finansowego, wiesz o co chodzi?

no i takie ubezpieczenie to daje spokój. wiesz, że masz taki backup, jakby coś się działo. nie musisz się stresować o kasę, tylko skupiasz się na swojej robocie i pacjentach. no i w sumie to daje takie luźne i stabilne życie finansowe, wiesz? takie bez stresu.

no więc, jakoś tak ogólnie to ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to mega sprawa, naprawdę. daje bezpieczeństwo, elastyczność i spokój. wiesz, jak jesteś lekarzem to to jest dla ciebie. no i tak jakbym powiedział – polecam!

1 rok temu
drhouse
Marcin Kowalik

kontakt z agentami

Cześć! Dzisiaj chciałem podzielić się moją opinią na temat ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy. Obsługa i kontakt z agentami są w porządku. Ubezpieczenie to dodatkowa ochrona finansowa dla lekarzy w razie nieszczęśliwych wypadków. Warto o tym pomyśleć dla większego bezpieczeństwa finansowego. To tylko moja opinia, ale uważam, że to solidny krok w dobrym kierunku. Żegnam!

1 rok temu
bizi
Marcin Kowalik

moja opinia

już komentowałem chyba tutaj… zastanawiam się nad PZU
kontakt od agenta był szybko
polecam

10 miesięcy temu
vid
Marcin Kowalik

dobra opinia

fajne te filmiki
agent zadzwonił szybko

10 miesięcy temu
vid
Marcin Kowalik

dobra opinia!

fajne te filmiki
agent zadzwonił szybko!

10 miesięcy temu
Bartosz
Marcin Kowalik

polisa dla lekarza

zastanawiam się, dostałem ofertę. Agent był pomocny…

7 miesięcy temu
zus
Marcin Kowalik

porównanie z ZUSem?

No to porównanie z zusem jest ciekawe. to znaczy – ubezpieczenie chorobowe – ktoś w ogóle na to liczy? czy w ogóle będzie pomocne? pryz obecnych kosztach życia…

3 miesiące temu

Review Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.