Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla lekarzy » Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Lub nagraj swoje pytanie na skrzynkę. Telefon: 221010425. Nagraj od razu po sygnale. Oddzwonimy.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Wielu lekarzy pyta o ubezpieczenie od utraty dochodu, ile kosztuje, jakie są ograniczenia, jak duże można uzyskać odszkodowania i jakie są opinie.

W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania, dzięki wiedzy i uprzejmości agentów ubezpieczeniowych pomagających lekarzom w wyborze taniego ubezpieczenia od utraty dochodu.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze taniego ubezpieczenia dla lekarza
Posłuchaj tego materiału o ubezpieczeniach od utraty dochodu dla lekazy również jako podcast lub obejrzyj jako video.

W tym tekście dajemy odpowiedzi na pytania i poruszamy tematy:

 • ubezpieczenie dla lekarzy
 • ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy
 • ile kosztuje ubezpieczenie dla lekarzy
 • w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lekarza – ile można uzyskać odszkodowania
 • w przypadku inwalidztwa lekarza – ile można uzyskać odszkodowania
 • w przypadku zakażenia wirusem HIV lub WZW przez lekarza – ile można uzyskać odszkodowania

W tym tekście znajdziesz informacje:

Ochrona Zdrowia i ubezpieczenie od utraty dochodu

Jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz ubezpieczyć się od utraty dochodu w związku z całkowitą, okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku?

Agent ubezpieczeniowy pomagający lekarzom w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu

Najczęściej wykupowane ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy to ubezpieczenie oc lekarza rezydenta, obowiązkowe ubezpieczenie lekarza, ubezpieczenie na praktyki, ubezpieczenie oc medyczne, ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza dentysty, ubezpieczenie od utraty dochodu dla położnych, ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie, lekarza stażysty, lekarza weterynarii, ubezpieczenie dla lekarzy covid, ratowników medycznych, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty.

Wśród tych opisywanych tutaj ubezpieczeń znajdziesz ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy, ubezpieczenie oc lekarza rezydenta, obowiązkowe ubezpieczenie lekarza, ubezpieczenie na praktyki, ubezpieczenie oc medyczne, ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza dentysty, ubezpieczenie od utraty dochodu dla położnych, ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie, lekarza stażysty, lekarza weterynarii, ubezpieczenie dla lekarzy covid, ratowników medycznych, fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, psychoterapeuty.

Opinie, wyniki porównań i rankingów ubezpieczeń od utraty dochodu

Chcesz poznać opinię profesjonalistów ubezpieczeniowych o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu? Wypełnij formularz – a poznasz opinię, wyniki porównania i rankingów.

Podobnie ważnym tematem jest ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie. Wiele osób też pyta o dobrowolne ubezpieczenie lekarzy a koszty uzyskania dochodu.

To ubezpieczenie jest dla Ciebie. Wypełnij formularz – pomożemy Ci zabezpieczyć swoją przyszłość

Jeżeli szukasz opinii na forach o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu to wejdź tutaj: ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu – opinie na forum.

Kto korzysta z ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy

Z ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy korzystają najczęściej

Zakres ochrony ubezpieczenia dla lekarzy

 • całkowita okresowa niezdolność do pracy – świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
 • śśmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – wiadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • inwalidztwo – świadczenie na wypadek inwalidztwa 
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW 
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy) 

Limity w ubezpieczeniu dla lekarzy

 • Do 10 milionów złotych 
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia. 

Zalety ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. 
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą Ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu. 
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu?

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywaniem zawodu.

Czy ubezpieczenie od niemożliwości wykonywania zawodu obejmuje koronawirusa?

Tak oczywiście. W oferowanych przez Phinance ubezpieczeniach na życie, nie znajdziemy  wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, ze względu na zgon powstały w wyniku konsekwencji eksperymentów medycznych.

Czym jest okres wyczekiwania w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Jest to początkowy okres rozpoczynający się z chwilą wystąpienia Całkowitej okresowej niezdolności dopracy, za który towarzystwo nie płaci. Zazwyczaj wynosi on 14 lub 21 dni, z możliwością wydłużenia co może nam zmniejszyć składkę.
Ubezpieczenie to ma uchronić nasze finanse i zdrowie w przypadku ciężkich chorób i wypadków, znacząco wpływających na nasz budżet.

Czy jest możliwość zawarcia ubezpieczenia od utraty dochodu pracując na umowie o pracę?

Tak ale jest to bardzo rzadko spotykane. Okres wyczekiwania wynosi w tym przypadku 180 dni tak żeby nie pokrywał się z wypłatą za zwolnienie lekarskie.

Czym różni się ubezpieczenie od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu od ubezpieczenia od niemożliwości do pracy?

Najłatwiej pokazać to na przykładzie: Stomatolog z niedowładem ręki będzie uznany za zdolnego do pracy ale stomatologiem już nie będzie mógł być.
Zakres ubezpieczenia od niemożliwości wykonywania konkretnego zawodu jest szerszy i dużo lepiej dostosowany do potrzeb branży medycznej. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy zadziała dopiero jak będziemy niezdolni do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a póki mamy ręce, nogi i głowę jakąś pracę możemy wykonywać. A nie znam nikogo z branży medycznej, który uznałby to za wystarczające zabezpieczenie.

Czy konieczne jest zwolnienie lekarskie do wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Zależy to od towarzystwa ubezpieczeniowego ale zazwyczaj nie jest ono wymagana. Analizowana jest tu dokumentacja medyczna. Dzięki temu możemy być niezależni od decyzji ZUSU.

Jakie choroby nie są objęte ubezpieczeniem od utraty dochodu?

Przed wszystkim jest to pre-existance czyli wyłączone są choroby na które już chorujemy.
Wyłączone są też choroby zwyrodnieniowe czyli takie które są spowodowane wieloletnim zaniedbaniem.

Jaka jest maksymalna kwota wypłaty w ubezpieczeniu od utraty dochodu?

Przy czasowej niezdolności jest to maksymalnie 65% naszych średniomiesięcznych przychodów.
Przy całkowitej niezdolności jest to maksymalnie 10 krotność średniorocznych przychodów.

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu można zaliczyć w koszt uzyskania przychodu?

Tylko w przypadku gdyby suma ubezpieczenia od utraty dochodu pokrywałaby koszty utrzymania naszej firmy a nie celów prywatnych. W praktyce poza gabinetami i małymi klinikami jest to bardzo rzadko stosowany zabieg.

Jaka jest cena ubezpieczenia od utraty dochodu?

Składka zależy w głównej mierze od sum ubezpieczania które wybierzemy. Wpływ chociaż mniejszy ma też specjalizacja oraz nasz wiek. Dla porównania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ZUSU za tą samą składkę jesteśmy w stanie uzyskać 2-3 krotnie wyższa wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Już za 200-300 zł miesięcznie jesteśmy w stanie dobrze zabezpieczyć swoją płynność finansową.

Czy wypłata z tego ubezpieczenia od utraty dochodu jest opodatkowana?

Nie, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zawsze przedmiotowo zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego lekarza?

Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
 weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie i jego

podpisanie,

 •   opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 •   wskazania we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 •   w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ubezpieczeniu dla lekarzy:

 • z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w razie niedostarczenia ubezpieczycielowi podpisanego wniosku o ubezpieczenie,
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 •   Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym oraz do zwrotu składki za niewykorzystaną część okresu ubezpieczenia. Oświadczenie
  o wypowiedzeniu umowy należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
 •   Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia konsument zobowiązany jest do poniesienia kosztu składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 • wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
 • odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia
 • w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym nie są ̨ należne świadczenia z tego tytułu,
 • świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy podjęcie pracy w zawodzie określonym w polisie lub gdy stan ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązaniem ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu świadczenia,
 • jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie, wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak: eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub rafting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez przeszkody, ryzykowne narciarstwo (np. poza trasami), łowiectwo z użyciem broni palnej, jazda na quadzie, podróż̇ lotnicza w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 • choroby lub uszkodzenia ciała które były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • ciąża lub poród – roszczenia związane z ciążą lub porodem oraz wszelkie powikłania z tym związane,
 • roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu zwyrodnieniowy dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł, śmierć naturalna ubezpieczonego,
 • samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności ubezpieczonego,
 • celowe narażenia się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia), przestępstwa umyślnie popełnione przez ubezpieczonego lub usiłowanie ich popełnienia,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
 • w przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.

Wśród firm które oferują ubezpieczenia dla lekarzy od utracenia dochodu można znaleźć:

 • Inter Polska
 • PZU
 • Leadenhall
 • Lloyd’s
 • Aviva

Ubezpieczenie dla lekarza i lekarza dentysty

Lekarze i lekarze dentyści często sięgają po powtarzające się rodzaje ubezpieczeń. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie dla pielęgniarki i położnej

Pielęgniarki i położne również chcą być ubezpieczone. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie dla salowej

Salowe tak jak pielęgniarki i położne powoli również zaczynają dbać o przyszłość finansową. Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuta

Kliknij tutaj aby skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Zawód fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta to zawód, który z roku na rok zyskuje co raz bardziej na znaczeniu.  Fizjoterapia – część systemu Ochrony Zdrowia staje się co raz bardziej ważna w świadomości Polaków.

Starzejące się społeczeństwo, rosnąca długość życia oraz chęć korzystania w pełni z możliwości swojego ciała nawet w późniejszym wieku. To tylko niektóre z głównych powodów, dlaczego zawód fizjoterapeuty staje się co raz bardziej ważny.

Podstawą pracy fizjoterapeuty jest fizyczna praca rękami wraz z pacjentem. Praca ta jest możliwa dzięki teoretycznej i praktycznej wiedzy jaką zebrał fizjoterapeuta podczas edukacji, szkoleń i samej pracy.

Dlaczego fizjoterapeuci korzystają z ubezpieczenia od utraty dochodu

Stąd też zrozumiałe są obawy fizjoterapeutów, zastanawiających się co się stanie z ich dochodem, jeżeli nie będą mogli wykonywać swojej pracy. Z różnych powodów.

Istnieją bezpieczne, profesjonalne mechanizmy, chroniące fizjoterapeutów (jak i wszystkich innych pracowników Ochrony Zdrowia) przed utratą dochodu.

Są to ubezpieczenia od utraty dochodu dla fizjoterapeutów.

Powody wykupienia ubezpieczenia od utraty dochodu dla fizjoterapeutów

Podobnie jak inni pracownicy Ochrony Zdrowia w Polsce, również fizjoterapeuci ponoszą odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, co wiąże się ze stresem.

Wśród powodów, dla których fizjoterapeuci decydują się na zakup ubezpieczenia od utraty dochodu jest też chęć zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów.

Zainteresowanie ubezpieczeniem od utraty dochodu dla fizjoterapeutów rośnie.

Co daje ubezpieczenie od utraty dochodu dla fizjoterapeutów

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla fizjoterapeutów daje ubezpieczonemu pracownikowi Ochrony Zdrowia:

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuty


Drugim najczęściej zadawanym przez tą grupę pracowników Ochrony Zdrowia pytaniem, jest pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie od utraty dochodu dla fizjoterapeuty”. Najprościej na to pytanie odpowiedzieć „to zależy” od zakresu ubezpieczenia i kilku kluczowych czynników. Stąd też ważna informacja: podstawowa składka miesięczna za ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuty zaczyna się już od ______ zł.

Jak agent pomaga w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu fizjoterapeuty

Rolą agenta ubezpieczeniowego który pomaga w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu fizjoterapeuty to analiza i zrozumienie potrzeb klienta (fizjoterapeuty), dopasowanie odpowiedniego ubezpieczenia od utraty dochodu dla fizjoterapeuty do tych potrzeb pracownika Ochrony Zdrowia, odpowiedź na wszelkie ewentualne pytania klienta, dopełnienie formalności związanych z umową ubezpieczeniową i innymi dokumentami, obsługa po sprzedażowa.

Ubezpieczenie od utraty dochodu fizjoterapeuty Interpolska

Rejestruję praktykę fizjoterapeuty – jakie ubezpieczenie mam kupić

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. musisz kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Suma takiego ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia. INTER Polska jako jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje sumy wyższe niż minimalna!

Czy każdy fizjoterapeuta jest objęty obowiązkiem posiadania polisy OC?

Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Pamiętaj jednak, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkiego! Mając polisę obowiązkową będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.

Chcę zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną – słyszałem, że będę potrzebować ubezpieczenia

Tak. Jeśli chcesz zarejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów praktykę fizjoterapeutyczną – pamiętaj, że musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Możesz także zastanowić się nad innymi ubezpieczeniami, które są rekomendowane praktykom fizjoterapeutycznym – ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ubezpieczenie utraty dochodów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jakie ubezpieczenie muszę kupić rejestrując praktykę zawodową fizjoterapeutyczną?

Rejestrując praktykę zawodową masz obowiązek kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Co to jest OC w pracy fizjoterapeuty?

OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.

Po co fizjoterapeucie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Dla ochrony Twoich finansów – finansów fizjoterapeuty. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel.

Leczę jako fizjoterapeuta pacjentów prywatnie. Czy muszę się ubezpieczyć w zakresie OC?

Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

Pracuję jako fizjoterapeuta tylko na etacie. Czy muszę się ubezpieczyć?

Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. INTER oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.

Ubezpieczenie od utraty dochodu ratownik medyczny

Grupą zawodową z pośród pracowników Ochrony Zdrowia (kiedyś Służby Zdrowia) która bardzo często kupuje ubezpieczenie od utraty dochodu, są ratownicy medyczni.

Ubezpieczenie od utraty dochodu ratownik medyczny

Ratownik medyczny jest to osoba która wykonuje zawód medyczny i która posiada wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. Te świadczenia zdrowotne są przez ratownika medycznego udzielania zwłaszcza w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ratownik medyczny korzysta z ochrony prawnej która przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z przepisem Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ratownicy medyczny mogą podejmować samodzielnie czynności medyczne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz podawać silnie działające leki bez zlecenia lekarza, również we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla ratowników medycznych może okazać się pomocne jeżeli ratownik medyczny jest w swojej pracy narażony np na atak ze strony agresywnego pacjenta. Lub gdy ratownik odpowiada za uszkodzenie karetki lub sprzętu medycznego.

PZU: Ubezpieczenie od utraty dochodu ratownik medyczny

Uwaga: Ubezpieczenie od utraty dochodu dla ratownika medycznego PZU dedykowane jest osobom:

 • posiadającym uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania określonego zawodu – Ratownik medyczny,
 • które nie ukończyły 65 lat,
 • które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie określonego zawodu lub są wspólnikiem w spółce prowadzącej działalność w zakresie tego zawodu lub wykonują zawód na podstawie innej formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie).

Inter Polska: Ubezpieczenie od utraty dochodu ratownik medyczny

Pakiet INTER Ratownik Medyczny

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Kupując ubezpieczenie zaufaj specjalistom i wybierz pakiet INTER Ratownik Medyczny stworzony przy współpracy ze środowiskiem Ratowników Medycznych.

OC Dobrowolne

OC Dobrowolne skierowane jest do Ratowników Medycznych udzielających świadczeń niezależnie od formy zatrudnienia. Ochroną objęte są konsekwencje powstałe w wyniku błędów medycznych oraz szkody w mieniu pacjenta.

Atuty ubezpieczenia od utraty dochodu ratownika medycznego OC Dobrowolne:

 • Sumy gwarancyjne nawet do 200 000 €, a do 250 000 € u Agenta. 
 • Odpowiedzialność za szkody w karetkach i sprzęcie medycznym
 • Ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

INTER Ochrona Prawna

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz szybką pomoc prawną dla osób wykonujących zawód medyczny. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możesz dostosować ochronę do swoich potrzeb.

Atuty ubezpieczenia od utraty dochodu ratownika medycznego INTER Ochrona Prawna:

 • Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia czynna 24/7
 • Porady prawne zawsze w formie opinii prawnej na piśmie
 • Wideo porady radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków
 • Dwa warianty do wyboru: wariant ochrona zawodu oraz wariant ochrona zawodu i życia prywatnego 

INTER Ochrona HIV/WZW

INTER Ochrona HIV/WZW to ubezpieczenie poekspozycyjne związane z zakażeniem się wirusem WZW lub HIV, z możliwością rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW. W ramach ubezpieczenia umożliwiamy szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz kosztów leków antyretrowirusowych i wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o unikatową ochronę na wypadek agresji pacjenta.

Atuty ubezpieczenia od utraty dochodu ratownika medycznego INTER Ochrona HIV/WZW:

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł.
 • Ochrona przez 24 godziny
 • Ochrona w przypadku Agresji Pacjenta w standardzie.

Czy mogę wykupić ochronę na wypadek uszkodzenia karetki?

Tak, w ubezpieczeniu OC Dobrowolnym jest możliwość rozszerzenia ochrony o szkody powstałe w karetkach.

Czy mam ochronę jeżeli pracuję przy transporcie pacjentów z zagranicy?

Ubezpieczenie OC Dobrowolne możesz rozszerzyć u Agenta o zabezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych podczas udzielania pomocy poza granicami RP oraz podczas transportu medycznego pacjenta z zagranicy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia naruszenia praw pacjenta?

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.

Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie ochrona zawodu?

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym. Zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ. W obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.

Co zyskam kupując ochronę prawną w wariancie ochrona zawodu i życia prywatnego?

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna w wariancie ochrona zawodu zapewni Ci ochronę interesów prawnych w życiu zawodowym, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych (w tym z tytułu naruszenia praw pacjenta). W ramach ubezpieczenia zyskasz ponadto ochronę w zakresie sporów z ZUS i NFZ. W obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.

Czym jest klauzula Agresji Pacjenta?

Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku fizycznej napaści wypłacamy jednorazowe świadczenie pieniężne.

Czy mogę rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków?

Tak, ubezpieczenie NNW możesz wykupić u Agenta w ramach ubezpieczenie INTER Ochrona HIV/WZW już od wariantu B-I.

Ubezpieczenie dla studenta medycyny

Czy ubezpieczenia dla studentów kierunków medycznych również znajdę w Państwa ofercie?

Tak, również nasi agenci pomagają znaleźć odpowiednie ubezpieczenie dla studentów medycyny.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy Allianz

Jednym z Towarzystw na które decydują się lekarze kupując ubezpieczenie od utraty dochodu jest Allianz.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy Warta

Warta jest również często wybieranym Towarzystwem, jeżeli chodzi o ubezpieczenie od utraty dochodu.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU

PZU to znana marka towarzystwa ubezpieczeniowego które oferuje ubezpieczenie od utraty dochodu, również wybierane przez medyków.

Obejmuje również COVID-19

Lloyd ubezpieczenia dla lekarzy

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy Lloyds

Lloyds – ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Leadenhall

Aviva

Obejmuje również COVID-19

Pomagamy lekarzom w zabezpieczeniu utraty dochodu w miastach:

Katowice

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Katowicach, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Katowicach.

Warszawa

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Warszawie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Warszawie.

Poznań

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Poznaniu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Poznaniu.

Kraków

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Krakowie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Krakowie.

Wrocław

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń we Wrocławiu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy we Wrocławiu.

Szczecin

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Szczecinie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Szczecinie.

Szczecin

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie na swojej stronie internetowej opublikowała linki do ofert towarzystw: PZU, Lloyds, Aviva.

Łódź

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Łodzi, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Łodzi.

Białystok

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Białymstoku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Białymstoku.

Bydgoszcz

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Bydgoszczy, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Bydgoszczy.

Białystok

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Białymstoku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Białymstoku.

Lublin

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Lublinie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Lublinie.

Rzeszów

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Rzeszowie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Rzeszowie.

Gdańsk

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Gdańsku, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Gdańsku.

Średnia Ocena: 4.8 z 5 (5 ocen)
5 gwiazd
4
4 gwiazdy
1
3 gwiazdy
0
2 gwiazdy
0
1 gwiazda
0
dr Leszek
Marcin Kowalik

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Dobry wieczór
Takie ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy to jest konieczność!
Namawiam.. trzeba to sprawdzić przynajmniej. Zainteresowac się, jeżeli jesteś w slużbie zdrowia.
Polecam tych agentów. Mi pomogli dalej… wybrali dobre ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza.

11 miesięcy temu
Marian
Marcin Kowalik

Lloyds ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Jestm zainteresowany tym ubezpieczeniem od utraty dochodu dla lekarzy Lloyds. Paru znajomych lekarzy z tego korzysta. Narazie nie mają złych opinii.. ale wiadomo. Chciałem pozanć też opinie innych lekarzy na ten temat. Jeszcze zastanawiam się nad PZU.

9 miesięcy temu
Jan
Marcin Kowalik

lekarz ze szczecina

mi Pan Marek – agent pomógł wybrać dobre ubezpieczenie od utraty dochodu. Ważne – to ni ejest ubezpieczenie od utraty pracy.
Jeszcze pewnie będziemy myśleć o kolejyh ubezpieczeniach

5 miesięcy temu
Andrzej P.
Marcin Kowalik

polisa dla lekarza

dobry filmik! doceniam amatorskie walory ;)))
Zgłosiłem się przez formularz, agent przedzwonił właśnie. Czekam na dalsze kroki w temacie ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarza…

2 miesiące temu
Rysiek
Marcin Kowalik

ubezpieczenie dla ratownika

hej
jestem ratownikiem medycznym. Wypełniłem formularz, otrzymałem telefon od agenta. Teraz dostanę ofertę. Jak na razie kontakt bardzo profesjonalny.

pozdrawiam

2 miesiące temu

Review Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.