Ubezpieczenia » Ubezpieczenie od utraty dochodu » Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego

W tym tekście opisujemy ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawcy majątkowi to grupa firm i przedsiębiorców którzy często wybierają ubezpieczenie od utraty dochodu jako formę zabezpieczenia przyszłości finansowej.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego w skrócie

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego opisuję w skrócie:
– ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS
– w przypadku Twojej choroby (lub zdarzeń opisanych w umowie) możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu (nawet do 10-krotności rocznych dochodów)
– składka jest uzależniona od tego jak duże świadczenia chcesz otrzymać
– ubezpieczenia od utraty dochodu dla rzeczownacy nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze taniego ubezpieczenia od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Aby być dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, którego częścią jest egzamin, należy posiadać wykształcenie wyższe. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o programie zgodnym z minimami programowymi dla studiów podyplomowych. Stosowne minimum programowe określa minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – obecnie minister rozwoju. Należy także odbyć półroczną praktykę zawodową.

Nie jest rzeczoznawcą majątkowym osoba, której nadano przed 29 listopada 1991 roku uprawnienia do szacowania gruntów, z wyłączeniem ich części składowych w trybie ustawy „prawo geodezyjne i kartograficzne”. Nie wyłącza to możliwości szacowania przez tę osobę wyłącznie gruntów, zgodnie z art. 231 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba taka nie ma prawa używać pieczęci właściwej dla rzeczoznawców majątkowych.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych uprawnień grozi karą grzywny (art. 198 ustawy). Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo wykonywania czynności zawodowych od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez ministra rozwoju. Rejestry publikowane są w Dzienniku Urzędowym MR oraz na stronach internetowych ministerstwa.

Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego

Posłuchaj tego materiału o ubezpieczeniach od utraty dochodu b2b również jako podcast lub obejrzyj jako video.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego działa w następujący sposób:

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego
Ubezpieczenie dla rzeczoznawców majątkowych
  • zanim rzeczoznawca majątkowy kupi ubezpieczenie, podaje średni uzyskiwany dochód
  • rzeczoznawca majątkowy podpisuje umowę ubezpieczenia od utraty dochodu i wpłaca składkę
  • w przypadku choroby rzeczoznawcy majątkowego (lub zdarzeń opisanych w umowie) może się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu

Co rzeczoznawca majątkowy zyskuje przy ubezpieczeniu od utraty dochodu

  • ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego zapewnia środki na utrzymanie płynności finansowej
  • wypłata z ubezpieczenia od utraty dochodu dla rzeczoznawców majątkowych może być też użyta do opłacenia diagnozy lekarskiej lub zabiegu
  • przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba też czasami kogoś zatrudnić. Do tego też może być wykorzystane ubezpieczenie od utraty dochodu

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie od utraty dochodu rzeczoznawcy majątkowego jest najczęściej wybierane przez osoby które są rzeczoznawcami majątkowymi.

Jednak inne grupy zawodowe które często sięgają po to ubezpieczenie to między innymi:

Sprawdź pozostałe teksty o ubezpieczeniach od utraty dochodu:

Review Ubezpieczenie od utraty dochodu dla rzeczoznawcy majątkowego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.