Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 [raport]

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 [raport]

Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 vs 2022 roku 

Pytamy o opinię agentów ubezpieczeniowych

Spytałem zaprzyjaźnionych agentów ubezpieczeniowych z całej Polski poprzez ankietę:

  • “Jak u Ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023 vs 2022?”
  • “Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?”

Poniżej przedstawiam wyniki ankiety w postaci raportu.

Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 vs 2022 roku [raport]

Raport: 

Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 vs 2022 roku 

Pytamy o opinię agentów ubezpieczeniowych

Spytałem zaprzyjaźnionych agentów ubezpieczeniowych z całej Polski poprzez ankietę:

  • “Jak u Ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023 vs 2022?”
  • “Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?”

Poniżej przedstawiam wyniki ankiety w postaci raportu.

Oficjalny koniec pandemii w Polsce

1 lipca 2023 roku oficjalnie w Polsce została odwołana pandemia. Można by więc się spodziewać powrotu do starych nawyków konsumentów – spotkań tylko i wyłącznie w formule standardowej – czyli w biurze agenta lub w domu u klienta.

Inflacja

Dotykająca nas wszystkich inflacja, powoduje że spłacamy jedynie te niezbędne zobowiązania. Rezygnujemy z kosztów które są jakby “dodatkowe”.

W związku z tym, w wynikach tej ankiety, można by się spodziewać że doradcy ubezpieczeniowi będą wskazywać na spadki w sprzedaży ubezpieczeń na życie.

33% agentów twierdzi: sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła więcej niż 100%

Jak u Ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023

33,3 % ankietowanych profesjonalistów ubezpieczeniowych zadeklarowało, że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła więcej niż 100% w 2023 roku vs w roku 2022.

O tym że w roku 2023 sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła w porównaniu z rokiem 2022 od 1% do 25% donosi 27% ankietowanych.

Kolejna grupa – 16% ankietowanych, wskazała że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła w porównaniu z 2022 rokiem od 25% do 50%.

Mniejsze grupy – 5,6% ankietowanych, wskazały że sprzedaż wzrosła od 75% do 100%, oraz od 50% do 75%.

“Bez zmian” wybrała grupa 11% ankietowanych doradców ubezpieczeniowych.

Jak agenci odpowiadali w latach poprzednich

Analizując wyniki w porównaniu z poprzednimi latami, spadła liczba agentów, deklarujących spadki sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Wzrosły natomiast grupy agentów, którzy deklarowali w ankiecie że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku.

Jak u Ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie porównanie rok po roku

Agenci zdobywają klientów przez Social Media

Na pewno na takie wyniki ankiety miały rosnące umiejętności doradców ubezpieczeniowych w zaprezentowaniu się w mediach społecznościowych.

Możliwości i publiczność już tam były. Z czasem agenci ubezpieczeniowi przełamali swoje blokady i dostrzegli potencjał na pozyskiwanie nowych leadów ubezpieczeniowych, budowanie relacji i zwiększanie sprzedaży właśnie dzięki social media.

Usprawnione procesy sprzedaży zdalnej

Od momentu gdy pandemia pojawiła się na Świecie, towarzystwa ubezpieczeniowe usprawniły procesy sprzedaży zdalnej. Dzięki temu dały swoim agentom narzędzia i procedury umożliwiające przeprowadzenie całego procesu bez potrzeby fizycznego spotkania z klientem.

Agenci sprzedają w całej Polsce


Wielu agentów ubezpieczeniowych wykorzystując swoje umiejętności promowania się w sieci, oraz możliwości sprzedaży zdalnej, dostrzegło nowe możliwości. 

Zauważyli oni że mogą teraz sprzedawać ubezpieczenia w całej Polsce, nie trzymając się swojej regionalizacji.

94,4% ankietowanych doradców wskazało, że w roku 2023 sprzedali w sposób zdalny więcej ubezpieczeń na życie niż w roku 2022. Z kolei 5,6% doradców odpowiedziało że w 2023 sprzedali zdalnie mniej ubezpieczeń na życie niż w 2022.

Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?

Patrząc na odpowiedzi na to pytanie na przestrzeni ostatnich lat, widać jak na moment, w 2022 roku chęć do zakupu i sprzedaży zdalnej przestały tak rosnąc jak w 2021.

Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?

Co mówią agenci


Aby lepiej zrozumieć co stoi za wynikami, poprosiliśmy agentów również o dwa krótki komentarz do wyników. Oto wybrane z nich:

Jakub Matwiejew:

“Położyliśmy większy nacisk na uświadamianie klientom potrzeb – zabezpieczenia bliskich, sukcesji majątku, zabezpieczenia kredytów BK2%”

Maciej Dryjak:
Moich klientów nie stać na nie posiadanie polisy”

Łukasz Głęboczyk

Póki co jest jeszcze zbyt niska świadomość ubezpieczeń na życie. Ludzie muszą dojrzeć do tego.”

Marcin Kłodnicki

Klient musi rozumieć po co mu ubezpieczenie. Opisywanie tego jako zabezpieczenie rodziny jest dość mgliste i niezrozumiałe. Jeśli wskaże mu się ryzyka sukcesyjne w majątku prywatnym i firmowym oraz wyliczy możliwą kwotę obciążającą bliskich rozumie sens polisy na życie.”

Sebastian Radek

“Główną moją myślą jest fakt, iż mimo rosnącej świadomości ubezpieczeniowej w Polsce niestety w dalszym ciągu jesteśmy na bardzo niskim poziomie. Wg. moich statystyk na 10 klientów z którymi rozmawiam zaledwie jeden mniej więcej zna zakres lub jaką płaci składkę bo wystąpiło u niego zdarzenie ubezpieczeniowe i zainteresował się polisą. W większości przypadków klient wie ile płaci lub nie wie zupełnie nic… Najczęściej ta sytuacja występuje przy grupowych ubezpieczeniach na życie, gdzie w większości agenci nie robią spotkań z pracownikami lub w ogóle nie kontaktują się z nimi w żaden sposób po zawarciu polisy (mail, telefon). I właśnie w ten sposób przeciętny Kowalski przystępuje do ubezpieczenia, lecz warunków nie zna, a sam ich w większości przypadków nie zrozumie. 

Podsumowując, w dalszym ciągu polski rynek ubezpieczeń na życie ma sporo tortu do podzielenia i zagospodarowania w odpowiedni sposób.”

Ksenia Małek

“Myślę, że klienci są coraz bardziej świadomi, jednak spora część ludzi nadal nie rozumie, że ubezpieczenie na życie i zdrowie  kupujemy wiekiem i stanem zdrowia, wtedy kiedy go nie potrzebujemy, po to aby zadziałało w najtrudniejszym momencie życia. Dobrze mieć zdolność ubezpieczeniową tak samo jak zdolność kredytową.“

Marcin Wasiak

“Ubezpieczenie na życie w 2023 roku były tak samo ważne, jak ważne są w 2024 roku i będą ważne w 2025 roku, bo pozwalają mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek najpoważniejszych zdarzeń losowych.”

Monika Zmudziejewska

“My agenci ubezpieczeniowi jesteśmy odpowiedzialni za budowanie świadomości wśród potencjalnych klientów. Mamy co robić i jest jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii.”

Dariusz Chałupa

“Rok 2023 ukazał, że klienci poszukują nie tylko ochrony na wypadek śmierci, ale także rozwiązań ubezpieczeniowych oferujących wsparcie w przypadku ciężkich chorób i niezdolności do pracy.”

Marcin Kowalik, ubezpieczeniapoludzku.pl, marcinkowalik.online

Sprawdź też:

Sprzedaż ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 roku

Powered By EmbedPress

Review Jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów w 2023 [raport].

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.