Brak zapiętych pasów – Ubezpieczenia po ludzku

Brak zapiętych pasów

0
www.fenixnrb.pl 504 Rep.

Często pytają Państwo jaki wpływ ma brak zapiętych pasów przez poszkodowanych na wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela OC sprawcy, który często prosi o takie oświadczenie. W wyniku kolizji lub wypadku niestety zdarzają się uszczerbki na zdrowiu lub nawet śmierć osób poruszających się pojazdem.Poniżej przedstawiam wyjaśnienie jakie zaprezentował Sąd w Nowym Sączu.

Najważniejszym aspektem jaki poruszył sąd a dotyczący tematu brak zapiętych pasów, to kwestia czy zapięcie pasów bezpieczeństwa może mieć wpływ na ograniczenie wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Okazuje się, że wbrew wielu wcześniejszym decyzjom różnych towarzystw ubezpieczeniowych może mieć wpływ jednak co najważniejsze to ubezpieczyciel musi udowodnić bezpośredni wpływ braku zapiętych pasów na wysokość uszczerbku na zdrowiu lub też nawet śmierć.

“… strona pozwana tj ubezpieczyciel (przyp autora) wyraziła jedynie przekonanie, że przez sam fakt niezapięcia pasów …(poszkodowanego) całkowicie wykluczył możliwość swego przeżycia z wypadku, a zatem w 50 % przyczynił się do szkody.”

“Dlatego brak jest jednoznacznych wskazań, że przez samo niezapięcie pasów bezpieczeństwa D. M. (1)przyczynił się do swojej śmierci.”

“Pamiętać również trzeba, że pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie samochodu także nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, a na skutek działających sił w chwili wypadku zostali wyrzuceni z pojazdu i być może dzięki temu przeżyli. Stąd nie można wykluczyć, że gdyby mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, to również i dla nich skutki wypadku byłyby tragiczne.”

Wynika z powyższego, że ograniczenie wypłaty świadczenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczyciel udowodni bezpośredni wpływ niezapiętych pasów na wielkość obrażeń a co za tym idzie na wysokość wypłaty odszkodowania.

Polecam lekturę

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 15 października 2015 r., sygn. akt I C 1094/14

Brak zapiętych pasów

www.fenixnrb.pl odpowiedział
0
www.fenixnrb.pl 504 Rep.

Bardzo dziękuję za informoację test

www.fenixnrb.pl odpowiedział
×

Zaloguj się

Statystyki pytania

  • Aktywne
  • Wyświetlenia1926 razy
  • Odpowiedzi1 odpowiedź
  • Obserwatorzy1 obserwujący