Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Składka ubezpieczeniowa

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa (czyli inaczej składka) to systematycznie wpłacane przez osobą ubezpieczoną środki, przekazywane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Sposób wpłaty składki, częstotliwość wpłacania składki oraz ich wysokośc jest opisana w umowie ubezpieczeniowej.

Na ubezpieczeniapoludzku.pl zwykle opisujemy produkty ubezpieczeniowe z których korzystają nasi klienci. Opisujemy tutaj produkty ubezpieczeniowe ze składkami miesięcznymi, kwartalnymi, rocznymi.

Zwykle, aby ubezpieczenie zaczęło działać, wymagane jest podpisanie umowy ubezpieczeniowej, oraz opłacenie pierwszej składki za ubezpieczenie.

Co to jest składka ubezpieczeniowa?

Składka ubezpieczeniowa

Według Wikipedii:

Składka ubezpieczeniowa – cena usługi ubezpieczeniowej; kwota pieniędzy, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez nią ochronę ubezpieczeniową. Jej wysokość i sposób opłacania stanowią element umowy ubezpieczenia. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy.

Składka powinna być ustalana według kryteriów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składkę można wpłacić w całości jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (charakterystyczne dla ubezpieczeń krótkookresowych, tj. w większości ubezpieczeń majątkowych) lub rozłożyć ją na raty w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

[źródło]

Warto przeczytać:

Review Składka ubezpieczeniowa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.