Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Zawód lekarza

Książka o ubezpieczeniach dla lekarzy

Ten tekst powstał w ramach inspiracji książką “Poradnik ubezpieczeniowy dla lekarzy”, Katarzyny Ziemkiewicz.
W książce, autorka porusza takie tematy jak:
PODSTAWY PRAWNE: Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza, Obowiązki i zakres działań Lekarza, Kodeks Etyki Lekarskiej, Prawa pacjenta, Nadzór Izb Lekarskich,
ZAWODOWA ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA LEKARZY: Formy zatrudniania lekarzy, Zawodowa odpowiedzialność cywilna lekarzy, Odpowiedzialność cywilna wynikająca ze sposobu wykonywania zawodu, Działania pokrzywdzonych pacjentów,
UBEZPIECZENIA ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LEKARZY: O ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, omówienie wybranych punktów umowy ubezpieczenia, Ocena zapotrzebowania na ubezpieczenie, Wybór ubezpieczenia, Przykłady zakresu ubezpieczenia,
UBEZPIECZENIE LEKARZY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KASĄ CHORYCH: Obowiązek prawny, Omówienie ogólnych warunków ubezpieczenia, Jak zawierać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
INNE UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY: Ubezpieczenie gabinetu lekarskiego, Ubezpieczenie praktyki lekarza rodzinnego, Ubezpieczenia rodziny lekarza,

Wykonywanie zawodu lekarza oznacza udzielanie przez wykwalifikowaną osobę (kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami) świadczeń zdrowotnych.

Tymi świadczeniami zdrowotnymi mogą by badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób, zapobieganie chorób, leczenie. to też rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich oraz orzeczenia lekarskie i opinie.

Zawód lekarza stomatologa

Z kolei wykonywanie zawodu lekarza to udzielanie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, świadczeń w obrębie chorób jamy ustnej, twarzoczaszki oraz okolic.

Obowiązki lekarza

Jaki ma obowiązek lekarz?
Lekarz powinien wykonywa zawód zgodnie ze aktualną wiedzą medyczną, metodami jakie zna i środkami. Ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej i starannością.

Nadzór Izb Lekarskich

Zawód lekarza

Do jednostek organizacyjnych samorządu lekarzy należą:

 • Naczelna Izba Lekarska
 • okręgowe izby lekarskie

Do zadań samorządu lekarzy należą:

 • Piecza i nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza
 • Ustanawianie zasad etyki i dbanie o ich przestrzeganie
 • Reprezentowanie zawodu lekarza
 • Integrowanie środowisk lekarskich
 • Zajęcie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczenstwa, poiltyki zdrowotnej państwa
 • Współpraca naukowa
 • Różne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodizn
 • Zarządzanie majątkiem izb
 • Inne zasady określone przepisami

Naczelna Izba Lekarska

Do organów Naczelnej Izby Lekarskiej należą:

 • Naczelna Rada Lekarska
 • Naczelna Komisja Rewizyjna
 • Naczelny Sąd Lekarski
 • Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowe Izby Lekarskie

Organami Okręgowej izby lekarskiej są:

 • Okręgowy zjazd lekarzy
 • Okręgowa rada lekarska
 • Okręgowa komisja rewizyjna
 • Okręgowy sąd lekarski
 • Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Odpowiedzialność zawodowe lekarzy

Przed sądami lekarskimi odpowiedzialności zawodowej podlegają członkowie samorządu lekarzy.

Sąd lekarski może orzeka następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Naganę
 3. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat
 4. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu

Formy zatrudniania lekarzy

Istnieje kilka form zatrudniania lekarzy:

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenia
 • Umowa kontraktowa
 • Prywatny gabinet lekarski

Informacje o ubezpieczeniach dla lekarzy

Forum ubezpieczeniowe tworzone przez naszych klientów i agentów ubezpieczeniowych
Na tym forum ubezpieczeniowym znajdziesz opinie, komentarze oraz oceny zarówno klientów, którym pomogliśmy – jak i tych nam obcych, którzy po prostu szukali informacji o ubezpieczeniach. W tej społeczności znajdziesz też często wypowiedzi doradców ubezpieczeniowych, dzielących się swoją ekspercką wiedzą.

Review Zawód lekarza.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.