Ubezpieczenia » Ubezpieczenie od utraty dochodu » OIL Warszawa ubezpieczenia

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

OIL Warszawa ubezpieczenie

OIL Warszawa ubezpieczenie

W tym tekście opisujemy temat: OIL Warszawa ubezpieczenie.

Jak czytamy w informacji prasowej z 29.08.2016:

Izba Lekarska

ponad 16 tysięcy lekarzy korzysta z programu ubezpieczeń OIL

Prezes ORL w Warszawie, Andrzej Sawoni, odpowiada na najczęściej zadawane pytania:

W związku z pytaniami dotyczącymi tego programu przypominam, że:

 • Warunki programu spełniają normy uregulowane i wymagane przez rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729). Dotyczą one każdego lekarza i lekarza dentysty prowadzącego praktykę zawodową (tj. posiadającego zarejestrowaną działalność gospodarczą, ustawowo zobowiązanego zatem do zawarcia umowy ubezpieczenia OC);
 • Warunki programu ubezpieczenia organizowanego przez Izbę obejmują ryzyka wynikające z udzielania świadczeń medycznych przez lekarza i lekarza dentystę, także takiego, który nie prowadzi praktyki w żadnej formie (tj. nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej). To oznacza, że także taki lekarz i lekarz dentysta może przystąpić do programu organizowanego przez Izbę na zasadach ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (w tej grupie znajdują się m.in. lekarze pracujący jako wolontariusze, na umowach zlecenia czy umowie o pracę);
 • Zgodnie z warunkami izbowego programu ubezpieczenia miejscem wykonywania świadczeń medycznych przez lekarza i lekarza dentystę jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przystąpienie do programu ubezpieczenia organizowanego przez Izbę nie ogranicza możliwości lekarza i lekarza dentysty przystąpienia we własnym zakresie do dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenia nadwyżkowe). W przypadku przystąpienia przez lekarza i lekarza dentystę do ubezpieczenia nadwyżkowego Okręgowa Izba Lekarska prosi o zwrócenie uwagi, aby w polisie takiego ubezpieczenia znalazły się następujące zapisy:
 1. Potwierdzenie przez ubezpieczyciela zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
 2. Potwierdzenie przez ubezpieczyciela zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jeżeli szkody nie mogą być zaspokojone z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której obowiązek zawarcia wynika z ustawy o działalności leczniczej albo z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej.

Powyższe zapisy pozwolą zachować realność zawartej polisy, tj. w przypadku wystąpienia roszczenia odszkodowawczego ubezpieczony lekarz będzie chroniony na umówionych warunkach.

Komunikat skierowany jest zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy opłacają składkę na samorząd lekarski w wysokości 60 zł, jak i do tych, którzy płacą składkę w wysokości 10 zł miesięcznie, oraz do tych, którzy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.


Lekarz często wybiera ubezpieczenie od utraty dochodu jako formę zabezpieczenia przyszłości finansowej.

Ta grupa zawodowa, to jedna z wielu grup należących do pracowników Ochrony Zdrowia decydujących się na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze taniego ubezpieczenia od utraty dochodu lekarza

Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza

Ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza działa w następujący sposób:

 • zanim lekarz kupi ubezpieczenie, podaje średni uzyskiwany dochód
 • lekarz podpisuje umowę ubezpieczenia od utraty dochodu i wpłaca składkę
 • w przypadku choroby lekarz (lub zdarzeń opisanych w umowie) może się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu
Posłuchaj tego materiału o ubezpieczeniach od utraty dochodu b2b również jako podcast lub obejrzyj jako video.

Co Ci daje ubezpieczenie od utraty dochodu

 • Otrzymasz rekompensatę od 1 lub 31 dnia zwolnienia (zwolnienia trwającego minimum 30 dni)
 • Wysokość odszkodowania zależy od wybranej sumy ubezpieczenia od utraty dochodu, nie od wysokości dochodów
 • Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od utraty dochodu zostanie wypłacone w razie czasowej a także trwałej niezdolności do pracy
 • Świadczenia w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku
 • Nie potrzebujemy Twojej ankiety medycznej, wypełnij formularz, pomożemy zdalnie
 • Uprawisz sporty? Ubezpieczenie od utraty dochodu zadziała też w tym przypadku.

Co lekarz zyskuje przy ubezpieczeniu od utraty dochodu

 • ubezpieczenie od utraty dochodu dla kardiologa zapewnia środki na utrzymanie płynności finansowej
 • wypłata z ubezpieczenia od utraty dochodu dla kardiologa może być też użyta do opłacenia diagnozy lekarskiej lub zabiegu
 • przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba też czasami kogoś zatrudnić. Do tego też może być wykorzystane ubezpieczenie od utraty dochodu

Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza

Ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza jest najczęściej wybierane przez osoby które są wykonują zadania powierzone tej grupie zawodowej. Najczęściej z pytaniem o ubezpieczenie od utraty dochodu lekarza zgłaszają się do nas przedstawiciele zawodów:

Ubezpieczenie od utraty dochodu b2b jest najczęściej wybierane przez osoby pracujące jako:

 • lekarz / lekarz dentysta / lekarz medycyny
 • lekarz weterynarii
 • psycholog
 • masażysta
 • chirurg ortopeda
 • pielęgniarz / pielęgniarz anestezjologiczny
 • pielęgniarka / pielęgniarka anestezjologiczna / pielęgniarka operacyjna / pielęgniarka SOR

Sprawdź pozostałe teksty o ubezpieczeniach od utraty dochodu:

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach od utraty dochodu od innych firm:

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy PZU
Generali ubezpieczenie od utraty dochodu
Inter ubezpieczenie od utraty dochodu
Aviva ubezpieczenie od utraty dochodu

Review OIL Warszawa ubezpieczenie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.