Ubezpieczenia » Ubezpieczenie od utraty dochodu » Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu

Opisuję tutaj temat ubezpieczeń od utraty dochodu Lloyd’s na postawie mojej wiedzy, dostępnych mi dokumentów i ofert, oraz rozmów jakie prowadzę z klientami.

Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu w skrócie

Ubezpieczenie od utraty dochodu Lloyd’s opisuję w skrócie:
– ubezpieczenie od utraty dochodu Lloyd’s to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS
– w przypadku Twojej choroby (lub zdarzeń opisanych w umowie) możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu (nawet do 10-krotności rocznych dochodów)
– składka jest uzależniona od tego jak duże świadczenia chcesz otrzymać
– ubezpieczenia od utraty dochodu od Lloyd’s nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu

Ubezpieczenie całkowitej okresowej niezdolności do pracy
(NW + choroba)

Suma ubezpieczenia

Lloyd's ubezpieczenie od utraty dochodu

Skorelowana z przychodami klienta

Skorelowana z przychodami klienta
Minimum 1 000 zł miesięcznie, jednak nie
więcej niż 65% średniego miesięcznego
przychodu

Walidacja obowiązkowa

Nie ma możliwości ominięcia powyższej walidacji przychodowej.

Dokumentacja finansowa weryfikowana przy szkodzie, a przed zawarciem umowy jeśli wysokość świadczenia przekracza:

 • 20 tys. zł W produkcie Niezdolność do pracy dla zawodów IT
 • 15 tys. zł W produkcie Niezdolność do pracy dla pozostałych zawodów
 • 25 tys. zł W produkcie Leadenhall Medica (lekarze)
 • 15 tys. zł W produkcie Leadenhall Medicare (personel medyczny)

Jakie przychody bierzemy pod uwagę?

12 miesięcy
Przychody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
zawarcie umowy
Osobiście
Generowanie osobiście przez ubezpieczonego w
zawodzie wskazanym w polisie

Zakres ubezpieczenia

 • Podtrzymanie dochodu w sytuacji okresowej niezdolności do zarobkowania w konkretnym zawodzie!
 • Począwszy od 15 dnia (wypadek) lub 22 dnia (choroba) – tzw. minimalny okres wyczekiwania, przy czym dla
 • przychodów generowanych z umów o pracę okres ten wynosi 180 dni
 • Wypłacane przez okres do 24 miesięcy niezdolności do pracy – tzw. okres odszkodowawczy
 • Wiek wstępu: do 65 roku życia
 • Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym
 • stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów
 • Ważne wyłączenie pre-ex (pre-existing conditions), przy czym istnieje możliwość za zgodą Ubezpieczyciela
 • włączenia do ochrony stanów zdrowotnych istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie całkowitej trwałej niezdolności do pracy
(NW + choroba)

Suma ubezpieczenia

Skorelowana z przychodami klienta
Max. 5 mln (Medicare) lub 10 mln zł (pozostałe
programy), jednak nie więcej niż…
Przychód
…10 krotność rocznych przychodów klienta

Jakie przychody bierzemy pod uwagę?

12 miesięcy
Przychody z ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających zawarcie umowy
Osobiście
Generowanie osobiście przez ubezpieczonego
w zawodzie wskazanym w polisie

Zakres ubezpieczenia

Ryzyko uzupełniające
Trwała niezdolność jest uzupełnieniem ryzyka
okresowej niezdolności do pracy

Suma świadczeń dla klienta
Świadczenie jakie otrzyma ubezpieczony to łączna suma
z tytułu trwałej i okresowej niezdolności do pracy

Na czym polega wyjątkowość CTNP w Lloyds?

 • Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie
 • Wszystkie choroby z wyjątkiem umysłowych, psychicznych, depresji i HIV oraz zdarzeń związanych z postępującym stanem zwyrodnieniowym kości, kręgosłupa, mięśni i stawów
 • Wiek wstępu: do 65 roku życia

Jak działa wyłączenie pre-existing conditions?

Paragraf 9 ust. 1 Warunków Ubezpieczenia
O ile potwierdzone przez Ubezpieczyciela postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, świadczenie z tytułu Umowy ubezpieczenia nie jest należne, jeśli roszczenie spowodowane jest przez lub przyczyniła się do niego Choroba lub Uszkodzenie ciała lub ich następstwo będące przedmiotem konsultacji lekarskiej lub Procedury medycznej w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających Datę ciągłości.

Jak działa prawo do bycia zapomnianym (Trouble free period)?

Paragraf 9 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia
Wyłączenie pre-existingconditions zostaje uchylone w odniesieniu do Chorób lub Uszkodzeń ciała, które na skutek poprawy stanu zdrowia Ubezpieczonego, nie wymagały ponownej konsultacji medycznej ani Procedury medycznej w nieprzerwanym okresie 24 miesięcy rozpoczętym po Dacie ciągłości.

Na podstawie moich doświadczeń opisuję jak pomogłem klientom. Poniżej opisuję jak klient planujący przejście na JDG (umowa B2B) zgłosił się do mnie z prośbą o pomoc w wyborze ubezpieczenia od utraty dochodu B2B. Zobacz też pozostałe historie jak pomogłem klientom:

Sprawdź też:

Review Lloyd’s ubezpieczenie od utraty dochodu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.