Ubezpieczenia » Ubezpieczenia OC zawodowe » Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego – to ubezpieczenie o które dostajemy zapytania od naszych klientów. Zebrałem tu informacje na bazie swojego doświadczenia, rozmów z agentami ubezpieczeniowymi, klientami którym pomagamy. Wśród nich, są również przedstawiciele branży usług w obszarze bezpieczeństwa i kontroli jakości.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia wybierane przez kierowców zawodowych

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Kierowcy zawodowi którzy są naszymi klientami, pytają często o kilka typowych dla ich zawodu ubezpieczeń:

Przykłady ryzyk zawodowych związanych z pracą przewoźnika drogowego

Co to jest ryzyko zawodowe?
“prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy”.

Praca przewoźnika drogowego, czyli kierowcy zawodowego zajmującego się transportem drogowym, niesie ze sobą różne ryzyka zawodowe. Poniżej przedstawiam kilka potencjalnych zagrożeń związanych z tą profesją:

 1. Wypadki Drogowe:
  • Kierowcy zawodowi są narażeni na ryzyko wypadków drogowych, które mogą prowadzić do obrażeń, śmierci lub uszkodzenia mienia. Często są to zdarzenia niezależne od ich winy.
 2. Przemęczenie i Zmęczenie:
  • Długi czas prowadzenia pojazdu może prowadzić do przemęczenia, co zwiększa ryzyko błędów kierowcy oraz wypadków drogowych.
 3. Zdrowie Fizyczne i Psychiczne:
  • Praca w długich trasach i niewłaściwy tryb życia mogą wpływać negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne kierowcy.
 4. Stres i Presja Czasu:
  • Kierowcy często pracują w warunkach stresu i pod presją czasu, zwłaszcza w przypadku dostaw z określonym terminem.
 5. Warunki Pogodowe:
  • Przewoźnicy drogowi muszą radzić sobie z różnymi warunkami pogodowymi, co może wpływać na bezpieczeństwo podróży.
 6. Kradzieże i Przestępczość:
  • Przewoźnicy są narażeni na ryzyko kradzieży mienia lub przestępczości, zwłaszcza gdy transportują cenne ładunki.
 7. Przepisy i Kontrole:
  • Ryzyko nieprzestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, tachografów, prędkości czy bezpieczeństwa drogowego, co może prowadzić do grzywien, sankcji i utraty licencji.
 8. Kontakty Zawodowe:
  • Kierowcy mogą mieć trudności w utrzymaniu zdrowych kontaktów z rodziną z powodu częstych podróży i długich godzin pracy.
 9. Zmiany Technologiczne:
  • Rozwój technologii, takich jak auta autonomiczne czy monitorowanie GPS, może wpływać na rynek pracy kierowców zawodowych.
 10. Obciążenie Psychiczne:
  • Ryzyko obciążenia psychicznego związanego z długimi godzinami pracy, presją czasu i monotonią podróży.
 11. Wymagania Zawodowe:
  • Ciągłe zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego mogą wymagać od kierowców stałego dostosowywania się do nowych wymagań zawodowych.
 12. Wpływ na Środowisko:
  • Transport drogowy może mieć negatywny wpływ na środowisko, co wiąże się z presją na branżę w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 13. Wypadki przy Rozładunku i Załadunku:
  • Wypadki mogą wystąpić również w trakcie manewrów przy załadunku i rozładunku, szczególnie w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia ładunku.
 14. Koszty Paliwa i Utrzymania Pojazdu:
  • Wzrost kosztów paliwa i utrzymania pojazdu może wpływać na rentowność działalności przewoźnika.

W związku z tym, przewoźnicy drogowi powinni być świadomi tych ryzyk i podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak przeszkolenie kierowców, monitorowanie warunków pracy, dbanie o stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa drogowego. Przemyślane podejście do zarządzania ryzykiem może pomóc w zminimalizowaniu potencjalnych problemów związanych z pracą przewoźnika drogowego.

Dla kogo jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

 • Ubezpieczenie OCPD zostało stworzone dla firm transportowych trudniących się przewozem ładunków, prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej.
 • Beneficjentami tego produktu mogą być również spedytorzy, w sytuacji kiedy przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego.
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Cechy ubezpieczenia OC zawodowego dla przewoźnika

 • Ubezpieczenie OCPD w Colonnade to kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa na jednej polisie: w transporcie krajowym, międzynarodowym i kabotażowym.
 • Szczególnie premiowane zniżką w składce są firmy, które wszystkie swoje pojazdy wyposażyły w urządzenia telematyczne z modułem nawigacji satelitarnej GPS lub zainstalowały we wszystkich swoich pojazdach odbiorniki nawigacji satelitarnej GPS z opcją komunikowania się ze stacją monitorowania położenia odbiornika (środków transportu przewożących ubezpieczone mienie).
 • OCPD w Colonnade może spełniać wymogi uzyskania licencji transportowej – wspólnotowej, ponieważ stanowi zabezpieczenie w myśl zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
 • Istnieje możliwość bezpośredniego wystawiania polis OCPD przez pośrednika, dostępna on-line za pomocą Platformy Colonnade dla ryzyk z sumą gwarancyjną do 500 000 EUR oraz obrotem transportowym/księgowym nie wyższym niż 20 000 000 PLN.
 • Każdej polisie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów. Certyfikat nie zawiera danych finansowych.
 • Dostępne są bezpłatne certyfikaty kabotażowe na każdy środek transportu w ramach składki ogólnej dla jednej polisy.
 • Colonnade posiada dedykowany zespół likwidacji szkód transportowych oraz współpracuje z wyspecjalizowanymi w tego typu ryzykach komisarzami awaryjnymi TOGHRA, do których dane kontaktowe są w każdej polisie.

Wszystkie zawody które pokrywa ubezpieczenie zawodowe OC kupowane przez naszych klientów

Arbiter
*nie dotyczy świadczenia usług w zawodzie adwokata, radcy prawnego, notariusza i sędziego
Rozjemca
Mediator
Biegły sądowy
Grafolog
Ekspert ds. pisma
Tłumacz symultaniczny
Meteorolog
Synoptyk
Specjalista poradnictwa dla rodzin
Prowadzący poradnię rodzinną
Doradca ds. rodzinnych
Konsultant Feng Shui
Trener personalny
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Coach personalny
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Instruktor ds. fitness
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Trener rozwoju osobistego
Konsultant ds. rozwoju osobistego
Life Coach
Instruktor jogi
Trener jogi
Nauczyciel jogi
Pisarz (autor książki)
Literat
Prozaik
Autor
Dramaturg
Powieściopisarz
Eseista
Biograf
Twórca literatury
Autor periodyków
Autor artykułów
Dziennikarz prasowy
Autor instrukcji obsługi
Autor katalogów technicznych
Copywriter
Autor tekstów reklamowych
Edytor tekstów
Specjalista ds. komputerowej obróbki tekstu (DTP)
Ilustrator
Grafik *nie dotyczy grafików komputerowych
Karykaturzysta
Rysownik
Fotograf
Fotoreporter
Artysta plastyk
Artysta malarz
Artysta fotografik
Artysta rzeźbiarz
Twórca filmowy
Artysta sztuk wizualnych
* dotyczy m.in. operatorów kamer, montażystów, reżyserów
Artysta ceramik
Wydawca
*dotyczy wyłącznie osób pracujących przy wydawaniu i sprzedaży książek, czasopism i muzyki
Dziennikarz radiowy
Technik radiowy
Komentator radiowy
Reporter radiowy
Korespondent radiowy
Radiowiec
Zarządzajacy stacją radiową
Aktor dubbingowy
Lektor
Kartograf
Mapoznawca
Kartoznawca
Grafik designer
Agent literacki
Product Designer
Pracownik call center
Konsultant telefoniczny
Pracownik infolinii
Technik szkód komunikacyjnych
Kosztorysant techniczny szkód komunikacyjnych
Rzeczoznawca techniki samochodowej
Specjalista ds. wyceny szkód komunikacyjnych
Technik szkodowy
Likwidator szkód
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds likwidacji szkód
* dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds obsługi szkód
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Likwidator szkód ubezpieczeniowych
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Konsultant ds. ergonomii
Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
Audytor ds. procedur i polityki bezpieczeństwa
Audytor ds. procedur i polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy
Wykładowca BHP
Wykładowca bezpieczeństwa i higieny pracy
Konsultant ds. higieny
Prywatny detektyw
Specjalista ds. zapewnienia jakości
Specjalista ds. QA
Specjalista ds. quality assurance
Specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Konsultant ds. bezpieczeństwa
Konsultant ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik jakości produktów
Technik jakości usług
Konsultant ds. organizacji ruchu
*nie dotyczy osób świadczących doradztwo w zakresie inżynierii lądowej i strukturalnej
Agent reklamowy
Konsultant ds. reklamy
Specjalista ds. marketingu
Dyrektor kampanii multimedialnych
Zarządzający biblioteką zdjęć
Zarządzający Photo Stock
Artysta muzyk
Filharmonik
Akompaniator
Instrumentalista
Kompozytor
Piosenkarz
Dyrygent
DJ
Projektant grafiki
Projektant komunikacji wizualnej
Archeolog
Specjalista ds. archeologii
Archiwista
Konsultant ds. zakupów dzieł sztuki
Konsultant ds. sztuki
Konsultant sztuki
Konsultant artystyczny
Dyrektor artystyczny
Dyrektor kreatywny
Historyk sztuki
Licytator
Aukcjoner
Konsultant ds. marki
Opiekun marki
Specjalista ds. wizerunku marki
Specjalista ds. akcji charytatywnych
Zarządzający organizacjami charytatywnymi
Konsultant ds. działalności charytatywnej
Specjalista ds. organizacji konferencji
Organizator konferencji
Organizator wydarzeń kulturalnych
Animator kultury
Specjalista ds. organizacji konferencji i eventów
Organizator wystaw
Kurator wystawy
Kurator sztuki
Kustosz
Stylista mody
Projektant mody
Konsultant ds. sponsoringu
Wedding planner
Specjalista ds. organizacji wesel
Architekt krajobrazu
Projektant ogrodów botanicznych
Projektant terenów zielonych
Technik architektury krajobrazu
Specjalista ds. pielęgnacji roślin – ogrodnik
Urbanista
Specjalista ds. planowania przestrzennego miast i osiedli
Planista miejski
Planista przestrzenny
Kreślarz
Kreślarz CAD
Konstruktor CAD
Technik architekt
Projektant wnętrz
Dekorator wnętrz
Projektant kuchni
Specjalista ds. projektu wnętrz kuchennych
Projektant ogrodów
Specjalista ds. projektowania ogrodów
Konsultant ds. oświetlenia
Konsultant ds. hałasu i wibracji
Arborysta
Specjalista z zakresu arborystyki
Rzeczoznawca zużycia energii w gospodarstwie domowym
Audytor energetyczny
Specjalista ds. wydawania świedectw charakterystyki energetycznej
Konsultant ds. ekologii
Doradca ds. ekologii
Ekolog
Specjalista ds. ochrony przyrody
Specjalista ds. ochrony środowiska
Doradca ds. oszczędzania energii
Naukowiec w dziedzinie ochrony środowiska
Konsultant ds. dzikiej przyrody
Zoolog
Doradca ds. odnawialnych źródeł energii
Specjalista ds. energetyki słonecznej
Specjalista ds. energetyki solarnej
Konsultant ds. kreowania wizerunku
Specjalista ds. budowania wizerunku
Konsultant ds. badań rynku
Specjalista ds. badania rynku
Konsultant ds. public relations
Specjalista ds. komunikacji z rynkiem
Specjalista ds. PR
Specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw
Zarządzający łańcuchem dostaw
Specjalista ds. zakupów i dostaw
Inspektor Cargo
Dyspozytor
Specjalista ds. usług dyspozytorskich
Konsultant ds. importu
Konsultant ds. eksportu
Konsultant ds. importu i eksportu
Specjalista ds. inwentaryzacji
Specjalista ds. kontroli stanów magazynowych
Konsultant ds. dostaw mediów *dotyczy dostaw wody, ciepła, energii
Specjalista ds. wyżywienia
Specjalista ds. zaopatrzenia gastronomicznego
Intendent
Enolog
Winoznawca
Sommelier
Konsultant branży spożywczej
Konsultant ds. higieny żywności
Konsultant ds. technologii żywności i procesów produkcyjnych
Inspektor kontroli żywności
Doradca zawodowy
Konultant ds. kariery
Coach ds. rozwoju zawodowego
Trener ds. rozwoju zawodowego
Trener korporacyjny
Trener biznesowy
Trener wewnętrzny
Doradca ds. wykształcenia
Specjalista ds. rozwoju edukacyjnego
Doradca akademicki
Konsultant ds. relacji pracowniczych
Geograf
Geolog
Historyk
Korepetytor
Konsultant ds. zasobów ludzkich
Specjalista ds. HR
Bibliotekarz
Konsultant ds. pozyskania zasobów ludzkich *dotyczy osób wykonujących pracę / świadczące wewnętrzne usługi rekrutacyjne (potrzeby własne pracodawcy)
Specjalista ds. rekrutacji *dotyczy osób wykonujących pracę / świadczące wewnętrzne usługi rekrutacyjne (potrzeby własne pracodawcy)
Pedagog
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kształcenia zawodowego
Nauczyciel szkoły podstawowej i spraw wychowania małego dziecka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nauczyciel wychowania fizycznego
Specjalista nauczania i wychowania
Dyrektor kadrowy
Dyrektor HR
Specjalista ds. kadr
Specjalista ds. psychometrii
Konsultant ds. relokacji pracowników
Konsultant ds. szkoleń
Specjalista ds. organizacji szkoleń
Specjalista ds. pracowniczych programów benefitowych
Specjalista ds. benefitów pracowniczych
Specjalista ds. pośrednictwa pracy
*dotyczy osób świadczących usługi rekrutacyjne / pośrednictwa pracy dla kandydatów poszukujących zatrudnienia
Lektor języka obcego
Socjolog
Specjalista ds. imigracji
Doradca ds. zarządzania
Konsultant biznesowy
Specjalista ds. zgodności z przepisami prawnymi
Compliance Officer
Doradca ds. prawnych lub gospodarczych
*nie dotyczy świadczenia usług w zawodzie adwokata, radcy prawnego, notariusza i sędziego
Konsultant ds. celnych
Specjalista ds. celnych
Agent celny
Ekonomista
Doradca biznesowy
Konsultant ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. zarządzania projektem
Project manager
Kierownik badań naukowych

Zobacz też:

Forum ubezpieczeniowe tworzone przez naszych klientów i agentów ubezpieczeniowych
Na tym forum ubezpieczeniowym znajdziesz opinie, komentarze oraz oceny zarówno klientów, którym pomogliśmy – jak i tych nam obcych, którzy po prostu szukali informacji o ubezpieczeniach również ubezpieczeń OC zawodowych. W tej społeczności znajdziesz też często wypowiedzi doradców ubezpieczeniowych, dzielących się swoją ekspercką wiedzą.

Review Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.