Ubezpieczenia » IKZE » IKZE – najniższe opłaty i prowizje Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Lub nagraj swoje pytanie na skrzynkę. Telefon: 221010425. Nagraj od razu po sygnale. Oddzwonimy.

IKZE – najniższe opłaty i prowizje Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

W tym fragmencie mówimy z agentem ubezpieczeniowym o tym jakie są opłaty i prowizje do zapłacenia, przy IKZE.

Całego odcinka możesz posłuchać tutaj: IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Odpowiedzi na wszystkie pytania. (Podcast UPL 002)

Jakie są opłaty w IKZE

Różne formy oszczędzania – różne opłaty

PD:  Jeśli mówimy o opłatach, to w zależności jaka jest to jest forma oszczędzania, czy jest to oszczędzanie IKZE w banku, czy jest to oszczędzanie w towarzystwie ubezpieczeniowym czy w biurach maklerskich, w różny sposób te opłaty są przeprowadzane. 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

To co najczęściej spotykamy to inwestowanie w fundusze inwestycyjne i to zwykle wiąże się z opłatami. Powiedzmy, od 1% w górę, w zależności od tego jakie to są fundusze. 

Opłaty przy funduszach obligacyjnych

I tak, fundusze obligacyjne mają niski koszt zarządzania nimi.

Opłaty przy funduszach inwestycyjnych

Fundusze akcyjne mają wyższe, dlatego że fundusze inwestycyjne lub firmy, które się tym zajmują wykonują więcej transakcji. One te akcje kupują, sprzedają, muszą analizować rynek. 

Więc jest to trochę droższe ale zwykle mieści się od 0 do maksymalnie 5% w skali roku. Tez jest tak, że te fundusze akcyjne w długim okresie, dają możliwość większego zarobku. 

Korzystne opłaty w długim horyzoncie czasowym

Więc nawet jeżeli ponosimy większe opłaty w związku z tym, że te  akcje w ramach funduszy,  są kupowane i sprzedawane, to i tak w długim horyzoncie czasowym to może być dla nas na korzyść.

Opłaty uzależnione od sterowania portfelem

MK: Czyli te opłaty są związane w największym stopniu z tym, czy chcemy agresywnie sterować tym portfelem, czy nie.

PD: Tak i z tym jak dużo pracy ma ktoś do wykonania przy tym naszym oszczędzaniu.

Dowiedz się więcej:IKZE dla dziecka

Posłuchaj kolejnego odcinka na temat: IKZE kalkulator NN

Review IKZE – najniższe opłaty i prowizje Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin