Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » MetLife LifeChanger Cup w Centrum Kreatywności

Moderator

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

MetLife LifeChanger Cup w Centrum Kreatywności

25 kwietnia 2018 roku 61 uczniów ze szkół gimnazjalnych z Warszawy oraz Żor wzięło udział w MetLife LifeChanger Cup. To wydarzenie podsumowujące realizację międzynarodowego programu MetLife LifeChanger w Polsce realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z MetLife. Uczniowie, nauczyciele oraz wolontariusze MetLife już po raz czwarty wzięli udział w edukacyjno-integracyjnych warsztatach, rozwiązując zagadki i sprawdzając swoje umiejętności
z zakresu przedsiębiorczości.

Uczestnicy spotkali się w Centrum Kreatywności w Warszawie, gdzie wzięli udział w grze ekonomicznej –symulacji przedsiębiorstwa funkcjonującego na jednolitym rynku. Uczniowie mogli w praktyce zastosować wiedzę zdobytą podczas zajęć realizowanych w ubiegłym roku, zmagając się z prawami popytu i podaży oraz silną konkurencją ze strony kolegów. Zarządzali również personelem i finansami firmy, a w tym trudnym zadaniu wspierali ich wolontariusze MetLife.

Wydarzenie było okazją nie tylko do zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia wiedzy, ale także udziału w zajęciach integracyjnych i wspólnej zabawy w tzw. Escape Rooms, gdzie przez 60 minut rozwiązywali zagadki oraz korzystali ze wskazówek ukrytych w licznych skrytkach i schowkach, aby wydostać się z pokoju.

– MetLife LifeChanger, finansowany przez Fundację MetLife, jest jednym z naszych głównych programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz ogromnemu zaangażowaniu naszych wolontariuszy – pracowników
i agentów MetLife – uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę i doświadczenie, które zaprocentują w przyszłości

– mówi Izabela Ptaszyńska-Trandafir, Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w MetLife.

MetLife LifeChanger przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w szeroko rozumianym świecie finansów. Dzięki tej inicjatywie młodzież dostaje możliwość praktycznego sprawdzania swojej wiedzy, może rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, a także świadomie kierować swoją ścieżką edukacyjną i przyszłą karierą zawodową.

Celem MetLife LifeChanger Cup było obudzenie wśród uczestników ducha przedsiębiorczości. I tak się też stało. Widać było entuzjazm i zaangażowanie wszystkich stron biorących w nim udział, a także pozytywną energię jaką wywołał ten projekt. Wymagał on kreatywności, pracy zespołowej, a także umiejętności komunikowania się

– mówi Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Program MetLife LifeChanger realizowany jest we współpracy pomiędzy Junior Achievement Europe a MetLife   w piętnastu krajach. W Polsce istnieje od 2013 r. i organizowany jest
w ramach programów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Otwarta firma oraz Dzień przedsiębiorczości.

MetLife jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na www.metlife.pl

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w 118 krajach. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 7 milionów uczniów z całej Polski. Więcej informacji znajduje się na www.junior.org.pl.

 

Review MetLife LifeChanger Cup w Centrum Kreatywności.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.