Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Ubezpieczenie na życie od MetLife: Dłuższa ochrona ubezpieczeniowa

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie na życie od MetLife: Dłuższa ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie MetLife na Życie z dłuższą ochroną ubezpieczeniową

MetLife wydłuża maksymalny wiek wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu „MetLife na Życie” o 10 lat. Oznacza to, że będzie można korzystać z ochrony w ramach tej umowy do wieku 85 lat, a nie jak dotychczas do 75 lat.

Terminowe ubezpieczenie na życieMetLife na Życie” zapewnia ochronę na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa pomoże zadbać o bezpieczeństwo finansowe bliskich ubezpieczonego, ułatwi spłatę kredytu hipotecznego czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie na wypadek śmierci ubezpieczonego wspólnika.

Zmiana, którą wprowadziliśmy jest odpowiedzią na oczekiwania klientów oraz odzwierciedleniem trendów demograficznych, które aktualnie obserwujemy.

Dane statystyczne pokazują, że przeciętna długość życia Polaków rośnie, a co za tym idzie, zmieniają się też potrzeby oraz możliwości naszych klientów.

Zależało nam, aby nasza oferta jak najlepiej odpowiadała na te oczekiwania, zapewniając klientom poczucie spokoju i bezpieczeństwa na dłużej – mówi Monika Wachowicz, Koordynator ds. Rozwoju Produktów MetLife.

„MetLife na Życie” powstało z myślą o osobach, które chcą zadbać o stabilność finansową dla swojej rodziny lub bliskich, zwłaszcza gdy domowy budżet w dużym stopniu uzależniony jest od dochodów jednej osoby.

Ubezpieczenie sprawdzi się również u klientów, którzy chcą zabezpieczyć spłatę wieloletniego kredytu na dom lub mieszkanie, a także w przypadku wspólników spółek, dzięki możliwości wzajemnego ubezpieczenia.
Nasza oferta to także zabezpieczenie wielu potrzeb w ramach jednej polisy.

Dzięki różnorodnym umowom dodatkowym, w tym wypadkowo-zdrowotnym, można dopasować zakres ochrony do indywidualnych oczekiwań i możliwości konkretnej osoby i zyskać środki finansowe, m.in. w przypadku zdiagnozowania raka czy pobytu w szpitalu, a także wsparcie w razie uszkodzenia ciała lub trwałego inwalidztwa – dodaje Monika Wachowicz.

Ubezpieczenie „MetLife na Życie” wyróżnia się szerokim zakresem sumy ubezpieczenia, ograniczonym jedynie zdolnością ubezpieczeniową klienta. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku 18-70 lat, zawierając umowę na okres od 5 do 30 lat.

Maksymalny możliwy wiek ubezpieczonego, w którym wygasa ochrona ubezpieczeniowa został wydłużony do 85 lat.

Dzięki aż 14 umowom dodatkowym zakres ochrony można elastycznie dopasować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej:

 • Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 • Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 • Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 • Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów z WorldCare w USA.
 • Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 • Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo – świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 • Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 • Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 • Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 • Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 • Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

Review Ubezpieczenie na życie od MetLife: Dłuższa ochrona ubezpieczeniowa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin