Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Ubezpieczenie na życie „MetLife na Życie” ze zniżką dla nowych klientów

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Pamiętaj o pozostawieniu swoich danych kontaktowych. Wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Ubezpieczenie na życie „MetLife na Życie” ze zniżką dla nowych klientów

MetLife oferuje 10% zniżki klientom, którzy zdecydują się na ubezpieczenie „MetLife na Życie”
w kolejnej promocji #NieOdkładajNaPóźniej. Zniżka dotyczy składki za umowę podstawową i jest ważna przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia, co oznacza nawet 2 lata ochrony gratis przy umowie zawartej na 20 lat. Promocja potrwa od 1 lutego do 15 marca 2021 włącznie.


Ubezpieczenie „MetLife na Życie” skierowane jest do osób, które chciałyby zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych i uzyskać finansowe wsparcie oraz kompleksową ochronę wypadkowo-zdrowotną. Umożliwia to wybór aż 14 umów dodatkowych, które można skonfigurować w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować zakres ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb, otrzymując wypłatę świadczenia w przypadku m.in. zdiagnozowania raka czy pobytu w szpitalu, wsparcie finansowe w razie uszkodzeń ciała lub trwałej niepełnosprawności, a także pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego.

Oferta MetLife jest też dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców – współwłaścicieli małych biznesów. Wspólnicy mogą się wzajemnie ubezpieczyć, a w przypadku śmierci jednego z nich beneficjentem staje się współudziałowiec, który za uzyskane świadczenie jest w stanie wykupić udziały w firmie, zapewniając jej dalsze, niezakłócone funkcjonowanie.

Dobrze skonstruowane i dopasowane ubezpieczenie na życie zapewnia poczucie spokoju
i bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak wymagających czasach jak obecne, dlatego wznowiliśmy promocję  #NieOdkładajNaPóźniej. Warto podkreślić, że oferowana w promocji zniżka 10 proc. obowiązuje przez cały czas trwania umowy „MetLife na Życie”, a dodatkowe elementy naszego ubezpieczenia, takie jak ochrona wypadkowo-zdrowotna, zapewnią środki finansowe i realną pomoc w przypadku pobytu
w szpitalu czy poważnej choroby, lub w sytuacji, gdy nie będziemy zdolni do pracy –
mówi Monika Wachowicz,Koordynator ds. Rozwoju Produktów MetLife.

Umowę „MetLife na Życie” można zawrzeć na okres od 5 do 30 lat, a ochrona może trwać aż do 85 lat. Decydując się na zawarcie umowy podstawowej na 10 lat, w trakcie obowiązywania promocji, można zyskać 1 rok ochrony gratis. W przypadku 20 lat, będą to już 2 lata bezpłatnej ochrony. Zakres ochrony ubezpieczenia można dowolnie dostosować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej dzięki 14 dodatkowym umowom wypadkowo-zdrowotnym:

 • Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 • Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 • Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów. 
 • Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów
  z WorldCare w USA.
 • Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 • Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo – świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 • Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 • Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 • Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 • Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia 
  i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 • Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

Review Ubezpieczenie na życie „MetLife na Życie” ze zniżką dla nowych klientów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin