Ubezpieczenia » Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego » IKZE a podatki (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a kwestie podatkowe)

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

IKZE a podatki (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a kwestie podatkowe)

Jeszcze, jak jesteśmy przy podatkach, temat nam umknął,  to IKZE zbieramy do 65 roku życia. Przez ten czas odzyskujemy część podatku który płacimy od naszych dochodów ale przy wypłacie IKZE  w tym 65 roku życia załóżmy, płacimy  taki zryczałtowany podatek w wysokości 10% . 

Przez cały okres oszczędzania w IKZE możemy odliczać sobie, w zależności od tego w jakiej formie jesteśmy zatrudnieni,  jakie podatki płacimy,  między 17 a 32%,  a potem od całości płacimy 10% Ustawodawca tłumaczy to tym, że środki, które zgromadzone są na kontach w ZUSie przez emerytów też przy wypłatach są obarczone podatkiem dochodowym, tak naprawdę wyższym niż 10%

Review IKZE a podatki (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a kwestie podatkowe).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin