Ubezpieczenia » Co to jest ubezpieczenie na życie?

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Co to jest ubezpieczenie na życie?
Kiedy kupić ubezpieczenie na życie?
Jakie ubezpieczenie jest mi potrzebne?
Który ubezpieczyciel ma dla mnie odpowiednią ofertę?
Przeczytaj wypowiedzi profesjonalistów – agentów ubezpieczeniowych – na temat ubezpieczeń na życie, emerytury oraz zabezpieczenia przyszłości dla swojej rodziny.

Ubezpieczenie na życie dla kobiety

Tym akapitem otwieram trylogię „o ubezpieczeniach na życie”. Dzisiejszy odcinek dotyczy ubezpieczeń zawieranych przez kobiety. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić doświadczeniami jakie pojawiły się w wyniku wieloletniej pracy w ubezpieczeniach życiowych. Należy mieć na uwadze, że przedstawione poniżej doświadczenia wynikają z subiektywnych opinii i nie można ich generalizować. Nie od dzisiaj wiadomo, że kobieta zmienną jest dlatego też zakup ubezpieczenia przez kobiety jest najczęściej dużym wyzwaniem.

Codzienność w dzisiejszym świecie to często pęd za obowiązkami prywatnymi i zawodowymi. Każdy z nas ma mnóstwo spraw i zapomina że jest dla rodziny kimś wyjątkowo ważnym. Świat kobiet staje się tym bardziej skomplikowany, gdyż ich odpowiedzialność to nie tylko praca i dom. To właśnie kobiety najczęściej poszukują rozwiązań zabezpieczających przede wszystkim dzieci.

Świat się zmienia i należy mieć na uwadze, że coraz częściej to właśnie praca zawodowa kobiety staje się ważnym i istotnym czynnikiem budżetu domowego. Naturalne zachowania generują specyficzną podaż ubezpieczeń na życie. Specyficzną, ponieważ zakres ochrony wymagany przez kobiety jest bardzo często dość zwięźle sprecyzowany i rzadko ulega korektom w trakcie spotkania z agentem. Niezależnie od umiejętności sprzedażowych agenta, umiejętności weryfikacji potrzeb klienta kobiety odmiennie do męskiej części klientów, nie są podatne na dodatkowe rozszerzenie zakresu.

Dotychczasowe doświadczenie pozwala dość jednoznacznie stwierdzić, że kobiety oczekują:

1.Zabezpieczenia najbliższych w przypadku śmierci oraz niepełnosprawności,
2.Zabezpieczenia finansowego na wypadek zachorowania na raka oraz inne poważne zachorowania,
3.Zabezpieczenia finansowego w okresie emerytalnym

Rodzaj ochrony jest ściśle uzależniony od następujących parametrów:

•Wiek
•Sytuacja materialna
•Sytuacja rodzinna
•Status społeczny

Wiek: często jest bodźcem do zawarcia ubezpieczenia z ochroną którą należy podzielić na dwie części. Osoby w przedziale wiekowym do 30 lat niezależnie od stanu majątkowego i statusu społecznego najczęściej poszukują ochrony na wypadek poważnych chorób z rozszerzeniem o nieszczęśliwe wypadki. Wynika to w dużej mierze z tego że oczekują one ochrony siebie i nie wyobrażają sobie pozostania bez dochodu w razie zachorowania lub tez wypadku. Należy również mieć na uwadze że polisy ochronne są stosunkowo tanie.

Osoby w przedziale powyżej 45 roku życia zwracają się z zapytaniem o ubezpieczenie które dało by zabezpieczenie finansowe w przypadku zachorowania na raka oraz inne poważne zachorowania. Koszt takiej polisy również nie jest wyjątkowo duży gdyż poszukując na rynku możemy znaleźć polisy już od nawet 200 zł.

Sytuacja materialna: ubezpieczenia na życie są kosztowne i wymagają rozsądnego zarządzania budżetem domowym oraz regularności i tu wbrew wszystkiemu zauważyłem jedną tendencję. Panie dobrze sytuowane bardzo często nie tylko nie są zainteresowane ochroną ale również podchodzą do rzetelności i regularności dość „lekko”. Polisy zawierane przez Panie o dobrej lub wyjątkowo dobrej pozycji materialnej „lapsują” (wygasają wskutek nie opłacanie kolejnych składek) po 3 latach.

Zupełnie inaczej reagują Panie na tzw. dorobku lub też Panie o niskich dochodach. Rzetelność i pedantyczność są dla nich kluczowe w każdym aspekcie życia. Polisy zawarte przez osoby o niskich dochodach są trwałe i często weryfikowane co do zakresu ochrony. Pozwolę sobie nawet na stwierdzenie, że polisa o niskiej składce bardzo często powoduje zainteresowanie ubezpieczającego zmianami w ochronie czy tez wykupem dodatkowych rozszerzeń. Są to osoby zaangażowane i żywo zainteresowane posiadanym produktem

Sytuacja rodzinna: niejako naturalnie wymusza podstawową ochronę życia w przypadku śmierci lub też trwałego inwalidztwa. Panie odpowiedzialne za zabezpieczenie finansowe dla swoich najbliższych zawsze wybierają ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa. Natomiast „singielki” z natury rzeczy nie są zainteresowane taką ochroną nawet jeśli żyją w związkach nie formalnych.

Status społeczny: Panie o wysokim statusie społecznym niezależnie od innych czynników tj. wieku, możliwości materialnych czy też sytuacji rodzinnej decydują się na polisę „modną”. W tym przypadku nie istnieją żadne zasady. Panie na wysokich stanowiskach, business-woman oraz żony biznesmenów najczęściej kierują się trendami. Najczęściej są to polisy zawierane raz płatne z góry na wiele lat i … niestety zapomniane.

W związku z wieloma możliwościami ochrony tego co dla nas najcenniejsze czyli życia i zdrowia zawsze oczekuję żeby to właśnie klient określił się jakie są jego oczekiwania. To czego się naprawdę najbardziej obawia jest zasadniczym punktem wyjścia podczas tworzenia oferty. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas podejmowania decyzji o wariancie ubezpieczenia często dochodzi do „ujawnienia” prawdziwych powodów poszukiwania oferty na życie. Klientki sygnalizują potrzebę zawarcia np. polisy na życie z np. funduszem inwestycyjnym a w fazie końcowej rozmowy okazuje się, że w rodzinie jest duże ryzyko zachorowania na raka piersi. Dlatego też postarajmy się przed spotkaniem z agentem bardzo skrupulatnie odpowiedzieć sobie czego tak naprawdę się obawiam.

Mam nadzieję, że przedstawione sytuacje pozwolą Wam spojrzeć zupełnie inaczej na ubezpieczenia na życie. Każda decyzja pozwoli spojrzeć na temat z większym dystansem, odpornością na reklamy i z dużą dozą rozsądku. Pamiętajmy, że polisa na życie bardzo często jest jedną i jedyną na „całe życie”.

Ubezpieczenie na życie dla mężczyzn

Kolejna część naszej trylogii „na życie” będzie dotyczyła ubezpieczeń życiowych dla mężczyzn.
Temat odrobinę skomplikowany gdyż nie ma dedykowanych dla mężczyzn polis obejmujących np. wyłącznie raka prostaty jak to się ma w przypadku kobiet. Jednak wiele kobiet właśnie pyta często “które ubezpieczenie na życie dla męża wybrać?”. Dodatkowo utrudnieniem jest samo podejście męskiej części populacji do tego typu ochrony ale zacznijmy od początku.

Dlaczego mężczyźni kupują ubezpieczenie na życie?

Dlaczego faceci kupują ubezpieczenie na życie? Teoretycznie polisa taka jak każda, jednak tu pojawia się pewne ograniczenie mentalne choć jak zwykle nie można generalizować.

Ubezpieczenia na życie można podzielić na następujące grupy:

  1. Ubezpieczenie ochrony wskutek zdarzeń związanych ze śmiercią czy też nieszczęśliwego wypadku
  2. Ubezpieczenia z funduszami dające emeryturę w planowanym terminie
  3. Ubezpieczenia ochronne przed skutkami finansowymi poważnych zachorowań
  4. Terminowe ubezpieczenia na życie

Dlaczego nie wspominałem o terminowych ubezpieczeniach na życie w poprzednich akapitach z ubezpieczeniami dla kobiet? Dlatego że kobiety są znaczącą mniejszością w zawieraniu tego typu polis.
Z natury męskiej psychiki wynika, co potwierdzają obserwacje, że polisy kupowane przez mężczyzn są polisami kupowanymi tylko w przypadku kiedy muszą mieć taką ochronę a sama procedura zakupu jest szybka i konkretna. Z czystej statystyki na przykładzie mojej grupy klientów aż 95% mężczyzn kupiło tzw „terminówkę” wyłącznie dlatego, że wymusiła to na nich sytuacja związana z zakupem nieruchomości i kredytu hipotecznego.

Terminowe ubezpieczenie na życie to nic innego jak zabezpieczenie banku przed ewentualnym brakiem spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy. To swoiste Auto-Casco. Polisa w zależności od zakładu ubezpieczeń może obejmować śmierć niezależnie od jej przyczyny- naturalna, nieszczęśliwy wypadek poważne zachorowanie ale również i wypłatę z tytułu nieszczęśliwych wypadków, trwałego kalectwa czy pobytu w szpitalu. Niezależnie od tego banki wymagają aby na takiej polisie znajdował się zapis o cesji który daje kredytodawcy pierwszeństwo wypłaty odszkodowania.

Tu pojawia się pewna wątpliwość jaką klienci zgłaszają.

Co będzie jeśli zawrę polisę na 10 lat a po 5 latach spłacę np. 90% kredytu i umrę? Kto otrzyma pieniądze z tej polisy i dlaczego bank miałby otrzymać 100% wypłaty?

Rozwiązanie jest proste. Bank za każdym razem otrzyma maksymalnie kwotę jaka pozostała do spłaty nie więcej niż kwota wypłaty , natomiast pozostała część zostanie podzielona na członków rodziny zgodnie z zapisami w kodeksie cywilnym chyba, że w chwili zawarcia polisy zostaną wskazane inne osoby jako uposażeni.

Polisa terminowa jest stosunkowo niskim kosztem zakupu głównie ze względu na ograniczenia wypłaty odszkodowania gdyż na polisie nie odkładają się świadczenia emerytalne a po jej wygaśnięciu klient nie otrzymuje żadnej kwoty zwrotu choćby składki gdyż jest to polisa czysto ochronna. Koszt polisy w zależności od sumy ubezpieczenia może się wahać od 50 zł do ok 300 zł miesięcznie. Należy jednak mieć na uwadze, że koszt polisy jest również uzależniony od okresu ochrony.

Im dłuższy okres ochrony tym niższa składka. Są jednak klienci którzy chcieli by zakupić ubezpieczenie na np. 2 lata gdyż spodziewają się spłacić na 50% kredytu a po tym czasie chcieli by zawrzeć kolejną polisę na niższą sumę. Oczywiście ma to sens z punktu widzenia składki, jednak po pierwsze nie każdy bank wyrazi na to zgodę a po drugie należy pamiętać że za 2 lata będziemy starsi co spowoduje że polisa może zmienić wysokość składki właśnie ze względu na wiek lub wręcz klient ze względu na wiek w ogóle nie będzie miął możliwości zawarcia ubezpieczenia a takie przypadki nie są rzadkością.

Ubezpieczenie ochrony wskutek zdarzeń związanych ze śmiercią czy też nieszczęśliwego wypadku

Kolejną formą zabezpieczenia są polisy ubezpieczenia ochrony wskutek zdarzeń związanych ze śmiercią czy też nieszczęśliwego wypadku. To kolejne 3% puli klientów facetów którzy wykupili ubezpieczenie na życie. Polisa najczęściej bardzo tania , łatwa i prosta w użyciu i to najczęściej przekuje kupujących. Zasady są bardzo proste wypłata odszkodowania dla wskazanej osoby w wyniku NNW, zgonu naturalnego a dodatkowo w opcjach znajdziemy poważne zachorowania, szpitalne a czasem w niektórych ofertach odnajdziemy wypłatę za urodzenie / zgon dziecka czy też gon rodziców lub teściów.

Tego rodzaju polisy są na polskim rynku ubezpieczeniowym stosunkowo popularne gdyż swoje korzenie wywodzą z grupowanych pracowniczych ubezpieczeń znanych z czasów PRL. Oczywiście warunki te ewoluują. Aktualnie większość firm oferuje taką ofertę już od 3 pracowników a co więcej nawet można znaleźć oferty indywidualne. Rozpiętość zakresów oraz cen jest naprawdę ogromna. Jednym słowem polisa trafia idealnie w gust męskiej populacji. Prostota zasad żadnych obiecanek za 20 lat i co równie ważne zawsze można polisę zerwać z dnia na dzień.

Polisy emerytalne

Ostatnia opcja to polisy emerytalne. Ze względu na swoją specyfikę mogą być wyłącznie polisami oszczędnościowymi lub tez połączone z np. ochroną. Ze względu na dobrowolnych charakter polis oraz cenę (od 100 – do nawet paru tysięcy miesięcznej składki) klienci rzadko się na nią decydują. Swego czasu różne znane firmy funkcjonowały sprzedając głównie takie „dwugłowe smoki” jednak życie zweryfikowało jakość warunków obostrzenia przy rozwiązywaniu tych umów i ma to swoje dalsze konsekwencje w pozwach zbiorowych.

Sens umów jest oczywiście jak najbardziej rozsądny gdyż w ten sposób zbieramy pieniądze na naszą dalszą lub bliższą emeryturę jednak wysokość składki jest uzależniona od wieku klienta a także zakresu ochrony co często powoduje że przeciętną polską rodzinę nie stać na taki wydatek np. rzędu wielkości 500 zł miesięcznie mając na uwadze realia pewności zatrudnienia.

Ciekawostka są coraz częściej polisy na wysokie sumy ubezpieczenia np. 100 000 / 300 000 / 500 000 zł które są oferowane w bardzo wąskim zakresie ochrony np. śmierć w związku z wypadkiem komunikacyjnym ale za niską składkę nawet od 198 zł rocznie !
Coraz częściej choć nadal są to śladowe zdarzenia klienci oczekują naprawdę poważnych sum. Pojawiają się zainteresowani polisami na sumy 2 000 000 czy nawet 10 000 000 zł ale tu pojawia się już indywidualna ocena ryzyka przez firmy.

Najczęściej klienci są weryfikowani pod kątem stanu majątkowego, zagrożeń wystąpienia zdarzeń oraz impulsu jakim kieruje się klient. Niestety taka ochrona na Polskim rynku nie jest jeszcze standardem a ubezpieczyciele obawiają się dużych wypłat.

Ile % pensji przeznaczać na ubezpieczenie na życie?

Wiele osób już świadomych potrzeby ubezpieczenia się na życie, pyta ile wydawać na ten rodzaj zabezpieczenia.
Aż 3 agentów ubezpieczeniowych odpowiedziało w naszym serwisie na to pytanie w następujący lub podobny sposób:
“Przeznaczanie 10% wynagrodzenia moim zdaniem jest progiem optymalnym a nie minimalnym.”. Więcej o tym ile przeznaczać na ubezpieczenie na życie możesz znaleźć czytając cały tekst tutaj.

Ubezpieczenie na życie dla dziecka

Dzisiaj trzecia i ostatnia część naszej trylogii „na życie”. Skupimy się dzisiaj na możliwościach zabezpieczenia naszych pociech. Zabezpieczenie dziecka było kiedyś czymś oczywistym, swoistym obowiązkiem rodzica w okresie PRL `u. Polisy posagowe były bardzo popularne i stanowiły często stały element budżetu domowego rodziców czy też dziadków.

Wszystko funkcjonowało zupełnie normalnie aż do momentu denominacji. Wtedy też się okazało, że wiele polis na zawartych na miliony złotych opłacanych przez lata kończyła się wypłatą świadczenia w setkach złotych. Klienci zaczęli mieć złe doświadczenia i zaczęli rezygnować z tego typu ochrony.
Od tego czasu jednak minęło już sporo czasu i ówczesne dzieci mają już swoje dzieci i naturalnym odruchem jest poszukiwanie ochrony dla swoich pociech.

Wiele firm ubezpieczeniowych rozpoczęło w tym kierunku ekspansję, jednak ten typ polisy nie jest już aż tak popularny jak kiedyś.

Aktualnie rodzice czy też dziadkowie i opiekunowie znajdą 3 rodzaje warunków jakie są skierowane do dzieci:

  1. Najprostsza ochrona to polisa na życie dla rodziców często pracownicza, rozszerzana o zgon, urodzenie czy też szpitalne i nieszczęśliwe wypadki dziecka
  2. Polisa posagowa czyli twór podobny do tej sprzed 30 lat czyli zabezpieczenie finansowe dziecka po osiągnięciu określonego wieku
  3. Polisa ochronna osoby ubezpieczającej która w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej pozwala na wypłatę świadczenia na rzecz dziecka.

Pracownicze ubezpieczenie na życie

Pracownicze ubezpieczenie na życie, również występujące jako ochrona indywidualna jest najprostszym a zarazem najtańszym sposobem zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka. Należy mieć jednak na uwadze, że ten rodzaj ochrony nie daje dziecku wypłaty w momencie osiągnięcia pełnoletności a kwoty wypłat z tytułu NW czy też nawet śmierci są stosunkowo niskie. Jednak wynika to głównie z wysokości składek za ten typ polisy. Składka na poziomie 20-50 zł która chroni rodzica ale tez i dziecko własne lub przysposobione nie jest składką z której może się uzbierać znaczna kwota.

Polisa posagowa

Polisa posagowa pozwala na wypłatę pieniędzy na start dziecka w dorosłość. Wypłata świadczenia odbędzie się po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości lub po upływie wskazanego terminu przez ubezpieczającego. Dodatkowo w przypadku zaistnienia np. poważnego zachorowania lub też zgonu osoby ubezpieczającej polisa przechodzi w tryb polisy bezskładkowej.

Ubezpieczenie najczęściej nie limituje minimalnego wieku dziecka więc można zawrzeć je również dla noworodków. Pieniądze wypłacane dziecku są zwolnione z podatku od spadków i darowizn ale również od zysków kapitałowych. Ważnym elementem tej polisy jest możliwość zawarcia polisy dla dziecka własnego ale również i dla jakiegokolwiek innego dziecka np. przez dziadków dla wnuka. Koszt polisy uzależniony jest od okresu ochrony oraz od wysokości świadczenia ale najczęściej waha się od 100-300 zł miesięcznie. Jednak czy ten rodzaj ochrony kapitałowej odzyska zaufanie klientów okaże się w przyszłości.

Polisa na życie

Ostatni typ polisy to tak naprawdę zwykła polisa na życie której beneficjentem zostaje wskazane dziecko. To najczęściej stosowane rozwiązanie przez osoby które przy okazji jednej składki chciałby by „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” jednak trzeba pamiętać że w przypadku ukończenia okresu ochrony wypłata „emerytury” odbędzie się nie dla dziecka a dla ubezpieczonego . Dziecko otrzyma świadczenie tylko i wyłącznie w chwili zgonu ubezpieczonego.

Zakres i typ polisy tak naprawdę zależy od potrzeb i możliwości klienta. Uważam że podobnie jak w poprzednich rodzajach ubezpieczeń najważniejszy jest rozsądek i uczciwe postawienie sprawy przed sobą samym czego oczekuję po polisie a potem czy na pewno na dłuższy okres czasu będzie mnie na nią stać.

Myślę że przedstawienie wszystkich atutów a także wad polis na życie pozwoli Państwu w sposób rozsądny wybrać to czego najbardziej Państwo oczekują czyli sprecyzowanej ochrony i uczciwego podejścia do własnego budżetu domowego.

Dziękuje za poświęcony czas i życzę aby żadna z wybranych polis nie tylko nie była nigdy potrzebna ale również i nie zawiodła w ciężkich chwilach. Pamiętajmy aby przed jakąkolwiek decyzją przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) a wszelkie niejasności wyjaśniać jeszcze przed zawarciem umowy.

Jeżeli poszukujesz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego w temacie ubezpieczenia na życie pod kredyt hipoteczny – poniżej znajdziesz sprawdzonych doradców w poszczególnych miastach:
Szczecin

Tutaj natomiast znajdziesz kontakt do agentów ubezpieczeniowych którzy pomogą Ci ogólnie przy tematach ubezpieczenia na życie:
Kraków
Bielsko-Biała

Review Co to jest ubezpieczenie na życie?.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.