Ubezpieczenia » Ubezpieczenie na życie » Ubezpieczenie na życie z cesją na bank dla samotnej matki

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie na życie z cesją na bank dla samotnej matki

W tym tekście znajdziesz historię opowiedzianą przez zaprzyjaźnionego z nami agenta ubezpieczeniowego, o ubezpieczeniu na życie dla samotnej matki, pod cesję na bank.

Ubezpieczenie pod cesję

Agent Ubezpieczeniowy o ubezpieczeniu na życie

-przesyłam Pani APK, proszę je uzupełnić i mi je odesłać a na tej podstawie odeślę Pani ofertę, która może Pani zaakceptować i wtedy może Pani sobie podjechać do nas żeby zawszeć polisę. Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z OWU jest karencja 6 miesięcy a indeksacja składki została włączona…

                  Z każdą chwilą widziałem coraz większe oczy Ewy która tylko przytakiwała swojemu rozmówcy przez telefon. Gdy zakończyła się ta parodia procesu sprzedaży Ewa odłożyła telefon z głębokim westchnieniem.

                  – Jak ja się cieszę, że nie muszę prowadzić takich paranoicznych rozmów z Panem – powiedziała Ewa kierując swój wzrok na moją osobę.

Ubezpieczenie na życie dla samotnej matki

                  Pani Ewa jest samotną mamą dziesięcioletniego synka Patryka. W okresie pandemii zaryzykowała wziąć kredyt na zakup mieszkania, o którym marzyła od lat. Od czasu rozwodu, mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu, co bardzo ją obciążało finansowo, dlatego też zdecydowała, że weźmie kredyt i w ramach tych samych kosztów co wynajem mieszkania, będzie w stanie spłacać czynsz oraz po dwie raty kredytu.

Największym bodźcem do takiej decyzji był Patryk, jej 10 letni syn, który przy każdej zmianie mieszkania musiał zmieniać szkołę. Chciała mu tego oszczędzić.

Po spotkaniu z doradcą klienta w banku otrzymała informację, że zgłosi się do niej przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej współpracującej z bankiem i przedstawi jej ofertę ubezpieczenia, które zabezpieczy kredyt.

Długo się zastanawiała czy może sobie pozwolić na dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem ale zgodziła się na spotkanie. Do spotkania jednak nie doszło gdyż właśnie dzisiaj kiedy to po raz kolejny Pan zmieniał termin spotkania postanowił, że przedstawi Panie Ewie ofertę zdalnie.

Pani Ewa nie zastanawiała się zbyt długo i zadzwoniła do mnie jako do swojego agenta, który ubezpieczał jej dotychczas mieszkanie, samochód oraz księgarnio-kawiarnię której byłą właścicielem.

Ubezpieczenie na życie zaproponowane przez bank

W chwili gdy wszedłem do księgarnio-kawiarni usłyszałem właśnie koniec rozmowy z agentem zaproponowanym przez bank.

                  – Dzień dobry, Pani Ewo, widzę że nie marnuje Pani czasu jak zwykle i zdecydowała się Pani na ofertę również z banku? – zapytałem zaczepnie

                  -Panie Marcinie, czekałam na telefon od bankowego ubezpieczyciela aby móc się z nim spotkać i zrozumieć na czym polega ta oferta – petarda o jakiej wspominał telefonicznie. Nie udało nam się jednak spotkać ze względu na zmianę planów służbowych ale po tej rozmowie gdzie połowa określeń była dla mnie obca, bardzo się cieszę, że Pan znalazł dla mnie czas. Usiądźmy przy kawce, a ja Panu opowiem co mnie zaintrygowało w tej umowie kredytu a raczej ubezpieczeniu które się wiąże z kredytem.


Zobacz też: ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego


                  Po godzinnej rozmowie dowiedziałem się, że Pani Ewa zupełnie nie rozumiała zasady zabezpieczenia kredytu ubezpieczeniem a także wszelkich konsekwencji które niesie śmierć osoby będącej kredytobiorcą.

Brak zrozumienia żargonu ubezpieczeniowego słownictwa, pomieszanie rodzajów ubezpieczenia, nieświadomość konsekwencji zaniedbania zapisów w umie kredytowej … to wszystko było dla niej zbyt zagmatwane i niezrozumiałe. APK, karencja czy indeksacja to słownictwo jakim posługiwał się reprezentant banku, który chciał zdalnie zawrzeć ubezpieczenie, które miało być zabezpieczeniem tak naprawdę interesu banku.

Pani Ewa, zawarła umowę kredytu w jednym z popularnych banków komercyjnych, w której zauważyła zapis o konieczności posiadania polisy wraz z cesją na rzecz banku i od tego czasu zaczęła interesować się ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku to nic innego jak zabezpieczenie kredytu na wypadek śmierci klienta a co za tym idzie spłaty zaciągniętego kredytu.

Bank w razie śmierci klientki oczekuje natychmiastowej spłaty całego zobowiązania kredytowego, ponieważ kredyt nie podlega umorzeniu w związku ze śmiercią kredytobiorcy.

W przypadku braku posiadania ubezpieczenia z cesją, obowiązek spłaty zobowiązania spada na kredytobiorców a w przypadku Pani Ewy ten obowiązek spadłby na jedynego kredytobiorcę czyli syna Patryka. Wynika to z tego , że Pani Ewa nie posiada rodzeństwa ani też rodziców a mąż z którym rozwiodła się jeszcze przed zaciągnięciem kredytu nie byłby spadkobiercą.


Sprawdź też: porównanie ubezpieczeń na życie


Ubezpieczenie na życie z cesją

Jednym z elementów zabezpieczających bank ale co równie ważne i klientkę jest ubezpieczenie na życie z cesją. Pewnie podobnie jak Pani Ewa wielu z Was zapyta co to jest cesja i po co ona jest potrzebna. Cesja na rzecz banku to zrzeczenie się przez klienta posiadającego w tym przypadku ubezpieczenie na życie praw do wypłaty odszkodowania na rzecz danego banku.

W sytuacji śmierci ubezpieczonego w pierwszej kolejności wypłata świadczenia następuje na rzecz banku, ale nie jest to powód do obaw. Wypłata świadczenia na rzecz banku nastąpi wyłącznie do wysokości zobowiązania jakie było na dzień wypłaty odszkodowania a dokładniej to świadczenia.

W chwili zawierania umowy kredytowej na kwotę będącą np. równowartością 80% wartości nieruchomości oraz zawarcia ubezpieczenia ze stała suną ubezpieczenia musimy być świadomi że po np. 10 latach spłaty kredytu suma ubezpieczenia na polisie nadal pozostanie stała czyli identyczna jak w dniu zawarcia ubezpieczenia a może nawet wyższa ze względu na indeksację składki.

Pewnie zapytacie podobnie jak Pani Ewa co to jest indeksacja składki co zaraz wyjaśnię. Wrócę jednak do samej cesji. Po 10 latach spłacania kredytu do spłaty zostanie kwota stanowiąca np. 50% wartości zaciągniętego kredytu i taką też kwotę otrzyma bank w razie śmierci kredytobiorcy a pozostała część zostanie wypłacona beneficjentowi czyli osobie wskazanej przez klienta.

W przypadku Pani Ewy zawarcie ubezpieczenia na życie ze stałą sumą ubezpieczenia spowoduje podwójną a nawet potrójną korzyść dla syna Patryka. Po pierwsze w razie śmierci klientki wypłata odszkodowania z polisy pokryje roszczenia banku a właścicielem lokalu mieszkalnego zostanie syn Patryk, chyba że na mocy testamentu Pani Ewa zdecydowała by inaczej.

Po drugie pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy wypłaconym świadczeniem a kwotą wypłaconą na rzecz banku na podstawie cesji zostanie wypłacona beneficjentowi. Po trzecie bank nie będzie miał pretensji finansowych do Patryka gdyż zobowiązanie jakim jest kredyt zostanie zamknięte w wyniku jej całkowitej spłaty.

Wracając do indeksacji czyli trudnego słowa które przeraziło Panią Ewę w rozmowie z przedstawicielem banku. Indeksacja oznacza podwyższenie składki i odpowiednie podwyższenie sumy ubezpieczenia do takiego poziomu, by uchronić polisę przed skutkami inflacji.

Indeksacja składki ubezpieczeniowej

Do indeksacji składki ubezpieczeniowej dochodzi po akceptacji przez ubezpieczającego corocznej propozycji, która jest składana ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu składka ale również i kwota wypłaty ewentualnego świadczenia, rośnie o wysokości stopy indeksacji.

W ten sposób na spokojnie przy kawie mogłem rozwiać wszelkie wątpliwości klientki w sposób przejrzysty i czytelny tak, aby podejmując decyzję o zawarciu ubezpieczenia podjęła ją w sposób w pełni świadomy. Na tym właśnie polega APK czyli analiza potrzeb klienta.

Agent zobowiązany jest przedstawić klientowi ofertę jako specjalista w sposób czytelny i zrozumiały we wszystkich jej aspektach.

Polisa na życie to ważna decyzja

Zawarcie ubezpieczenia długoterminowego jakim jest polisa na życie, to często bardzo poważna decyzja która wiąże się pewnością sposobu zabezpieczenia finansowego najbliższych członków rodziny dlatego też czytelność oferty i pełne zrozumienie jest dla klienta tak bardzo ważne.

Oczywiście wynika to z obowiązków nałożonych przez ustawę na agenta, ale moim zdaniem ważniejsze od spełnienia obowiązków ustawowych jest świadome podejmowanie decyzji i rozporządzanie swoim majątkiem przez klienta.

Przeprowadzenie takiej analizy potrzeb klienta stanowi zawsze dla mnie nie tylko swoisty element wprowadzenia do rozmowy i ustalenia potrzeb klienta ale co ważne edukację i podniesienie świadomości klienta i to właśnie w chwili przeprowadzenia takiej analizy poświęcam na rozmowę z klientem najwięcej czasu.

                  – Wow! To w tej chwili zrozumiałam , ze tak naprawdę polisa jaką bym chciała zawrzeć na wypadek mojej śmierci wcale nie musi oznaczać ubezpieczenia na wykokosić sumy ubezpieczenia wymaganej przez bank!

                  – Tak – odpowiedziałem widząc rosnący poziom zainteresowania rozmową przez Panią Ewę. Polisę może Pani zawrzeć na kwotę znacząco wyższą niż zabezpieczenie banku a dzięki temu przy pomocy jednego ubezpieczenia zabezpieczyć syna na wypadek Pani śmierci. Spłata kredytu przy pomocy wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela i wypłata pozostałej kwoty na rzecz syna da mu komfort i szanse na lżejszy start w życiu – odpowiedziałem.

                  -Musi Pani jednak pamiętać, że syn aktualnie jest osobą nieletnią. W zależności od tego w jakim czasie mogła by się wydarzyć Pani śmierć, będzie to miało wpływ na dalsze działania ubezpieczyciela. W każdym z przypadków wypłata świadczenia na podstawie cesji na rzecz banku nastąpi w pierwszej kolejności. Natomiast w zależności od wieku syna, pozostała kwota wypłaty będzie wypłacona albo bezpośrednio na jego konto gdyby był pełnoletni albo…

                  – Tak to już wiem, powiedziała zmieszana Pani Ewa. W chwili gdyby Patryk był niepełnoletni wypłata świadczenia zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela na rzecz syna ale on jako niepełnoletni nie będzie mógł rozporządzać tą kwotą a jedynie będzie to mógł zrobić jego opiekun prawny w porozumieniu z sądem rodzinnym.

Orientowała się już w tej kwestii w kancelarii radcy prawnego i wiem, że jedynym opiekunem prawnym jest aktualnie ojciec Patryka i to ona będzie mógł rozporządzać tym majątkiem do chwili osiągnięcia pełnoletniości przez Patryka. Nie boję się tego jednak ponieważ w takim przypadku to sąd rodzinny będzie pełnił nadzór nad środkami będącymi w zarządzie opiekuna prawnego.

                  – Widzę że jest Pani bardzo zorientowana w aspektach prawnych. Proszę się zatem zastanowić czy Pani wie po przeczytaniu ogólnych warunków ubezpieczenia czyli w skrócie OWU ubezpieczenia czy zakres ochrony jest dla Pani wystarczający>

                  – Panie Marcinie, przyznam szczerze ale to pewnie jak większość klientów nie czytałam warunków. Ubezpieczenia na życie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczalnia w razie mojej śmierci wypłaci odszkodowanie i tyle – powiedziała zaskoczona Pani Ewa.

                  – to właśnie dlatego poruszam tą kwestię. Ubezpieczenie ubezpieczeniu nie równe. Tak naprawdę może Pani zawrzeć polisę na życie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo również poza nieszczęśliwym wypadkiem na wypadek śmierci naturalnej lub też w wyniku choroby.

                  – ubezpieczenie, które Pani zaoferowałem obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia na wypadek śmierci niezależnie od przyczyny, czy to będzie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć naturalną czy też śmierć w wyniku choroby.

W przypadku zdarzenia nieszczęśliwego wypadku nie są wyłączone zdarzenia wynikające z życia prywatnego czy też pracy zawodowej jaką akurat Pani wykonuje, jednak w przypadku wykonywania zawodów ryzykownych jak np. żołnierz zawodowy zdarzenia wynikające z pracy zawodowej mogą być wyłączone z ubezpieczenia lub składka może zostać znacząco podwyższona.

Podobnie jest w przypadku śmierci w wyniku choroby. Przed zawarciem ubezpieczenia musimy wypisać ankietę medyczną w której należy wskazać wszelkie schorzenia na jakie się Pani leczy lub leczyła a zatajenie jakiegoś może mieć również wpływ na wypłatę świadczenia. Dlatego też jestem zwolennikiem aby była Pani poinformowana o zakresie ubezpieczenia ale również wszelkich wariantach jakie są możliwe.

                  – Panie Marcinie, powiedziała Pani Ewa z nutą zaskoczenia w głosie, interesuje mnie wyłącznie ubezpieczenie na wypadek śmierci ponieważ liczę się z kosztami. Chciała bym posiadać ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, choroby i śmierci naturalnej. Jestem osobą zdrową i nie posiadam żadnych chorób ani też nie leczyłam się na żadne choroby. Czy jest możliwość wystawienia polisy od razu ? chciała bym aby zaczęła się ona od jutra

Okres karencji w ubezpieczeniu na życie

                  – oczywiście, możemy sfinalizować ubezpieczenie od ręki a ochrona rozpocznie się od jutra. Proszę jednak pamiętać o okresie karencji…

                  -a co to znowu jest? Ja naprawdę się nie znam na tym wszystkim a jednocześnie boję się że będę latami płaciła za tą polisę a potem mi ktoś powie że czegoś nie dopatrzyłam.

                  – Proszę się nie obawiać. Okres karencji to okres kiedy to od dnia zawarcia ubezpieczenia ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za konkretne zdarzenia. W tej ofercie okres karencji wynosi 3 miesiące i dotyczy wyłącznie śmierci wynikającej z choroby.


Sprawdź też: ranking ubezpieczeń na życie


Oznacza to że jeśli nastąpiła by śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku to polisa zadziała nawet jutro ale jeśli zdarzenie będzie dotyczyło nagłego zachorowania to ubezpieczyciel będzie odpowiadał dopiero po zakończeniu okresu karencji czyli po 3 miesiącach.

                  – aha, rozumiem że jeśli zapłacę składkę za ubezpieczenie w terminie czyli za 14 dni tak jak Pan wspominał to dopiero po 3 miesiącach od tej daty gdybym wybrała się na tamten świat w wyniku zachorowania to wtedy ubezpieczalnia zapłaci świadczenie?

                  – nie, ten okres karencji liczy się już od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej a nie od dnia zapłaty.

                  – Tzn. że w razie nieszczęśliwego wypadku gdybym nie zdążyła zapłacić za ubezpieczenie również bank i syn otrzymają pieniądze z polisy?

                  – tak, ponieważ odroczenie terminu zapłaty nie ma wpływu na rozpoczęcie się ochrony ubezpieczenia.

                  – Pani Ewo, reasumując jeśli Pani chce zabezpieczyć syna na wypadek swojej śmierci a jednocześnie spełnić obowiązek wynikający z umowy kredytu bankowego i jest to jedyne Pani oczekiwanie względem tego ubezpieczenia możemy sfinalizować umowę już teraz. W polisie zaznaczymy cesję na rzecz banku a jednocześnie wpiszemy syna jako beneficjenta.

Czy polisa na życie wlicza się w do masy spadkowej

Proszę również pamiętać, że zawarcie ubezpieczenia daje jeszcze jedną bardzo ważną korzyść dla niego. Polisa na życie nie wlicza się do masy spadkowej, co oznacza, że syn  otrzyma związane z nią świadczenie, ale nie trzeba tym samym zgadzać się na przyjęcie spadku, zwłaszcza jeśli ten oznacza długi.

Polisa na życie jest więc zabezpieczeniem, które może być wykorzystane przez bliskich bez żadnych problemów niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia spadku gdyż wypłata nie wchodzi w tak zwaną masę spadkową. Co więcej i co bardzo ważne, przedmiotową kwotą można rozporządzać natychmiast niezależnie od procedury spadkowej przeprowadzonej przez sąd.

                  – Teraz to już wiem na pewno dlaczego to właśnie z Panem się spotykam w sprawie ubezpieczeń. Jasno czytelnie i klarownie rozwiewa Pan moje wszelkie wątpliwości a mimo że u „wujka Google” można się wiele dowiedzieć, to Pana informacje powodują że otrzymuję wiedzę pewną klarowną i nawet ponad moje oczekiwania. Ja jestem zdecydowana na zawarcie takiego ubezpieczenia już dzisiaj i chciała bym aby Pan przygotował dokumenty do jej podpisania.

                  – Przygotowałem Pani kalkulację składki. Wiem że spełnia ona Pani oczekiwania co do zakresu a składka w przypadku Pani to 95 zł miesięcznie.

                  -tak, proszę o przygotowanie tej polisy. Byłam przygotowana że polisa będzie dużo droższa gdyż moja znajoma płaciła kiedyś takie ubezpieczenie i płaciła ponad 300 zł miesięcznie a jak przyszło co do czego nie dostała po 20 latach płacenia połowę tego co wpłaciła…


Sprawdź też: ubezpieczenie dla lekarzy


                  – Panie Ewo ale prawdopodobnie mówimy o zupełnie równych polisach. Ta polisa ma chronić Pani życie na wypadek śmierci. Pani znajoma jeśli zawarła ubezpieczenie z 20 lat temu prawdopodobnie zawarła polisę inwestycyjną gdzie po określonym czasie powinna otrzymać świadczenie z tytułu inwestycji a nie z tytułu śmierci.

Nie potrafię powiedzieć jaką polisę zakupiła znajoma i jaki był jej zakres ale po to przedstawiam Pani cały zakres ochrony aby była Pani świadoma że te ubezpieczenie będzie Panią chroniło na wypadek śmierci. Nie obejmuje ona świadczenia na wypadek tzw. dożycia.

                  – no tak ma Pan rację i takiej polisy właśnie chciała bym uniknąć a składka poderzewam różnic się ze względu i na zakres ubezpieczenia ale również na mój wiek. Znajoma jest starsza ode mnie. Czy to oznacza że co roku składka będzie wzrastać?

                  -Polisa została do Pani przygotowana i potrzebuję Pani podpisu. Cena ubezpieczenia będzie wzrastać o wysokość indeksacji po Pani akceptacji ale na pewno nie ze względu na Pani wiek. Wynika to z tego, że polisę zawieramy w dniu dzisiejszym na okres trwania kredytu czyli na 20 lat.

Oznacza to że cena co roku ni będzie ulegała zmianie w związku z Pani wiekiem. Natomiast dodam, że suma ubezpieczenia nie będzie się zmniejszała gdyż ustaliliśmy że chcemy aby była ona stałą aby zabezpieczyć również syna mimo spłaty części kapitału kredytu.


Sprawdź też: Ubezpieczenie na życie w UK


                  – To dla mnie naprawdę petarda! Klarownie wyjaśnione, rozwiane wszelkie moje wątpliwości a zakres spełnia moje oczekiwania. Panie Marcinie, jestem bardzo zadowolona z takiego ubezpieczenia. Przygotuję sonie stałe zlecenie w banku aby nie zapomnieć o płatności na przyszłość.

Chciała bym aby co roku jednak Pan o mnie pamiętał ponieważ nie wykluczam, że w przyszłym roku będę chciała wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla syna. Wprawdzie już bez cesji i w innym zakresie który będzie obejmował wyłącznie nieszczęśliwe wypadki zamiast polisy szkolnej ale na ten moment jestem bardzo zadowolona z zawartego ubezpieczenia.

                  – Pani Ewo, w razie pytań lub wątpliwości pozostaję do Pani dyspozycji a na wspaniałą kawę i lekturę dobrej książki chętnie będę do Pani zaglądał częściej.

Review Ubezpieczenie na życie z cesją na bank dla samotnej matki.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.