Ubezpieczenia » Ubezpieczenia w UK » Ubezpieczenia UK

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenia UK

Ubezpieczenia w UK to wszystkie ubezpieczenia jakich potrzebują Polacy w Wielkiej Brytanii. Zarówno ubezpieczenie na życie w UK, jak i Critical Ilness Cover, czy też Income Protection Cover (Ubezpieczenie od utraty dochodu) jak i ubezpieczenie wypadkowe (Accident Cover).

Ubezpieczenie na życie UK (Life cover) (czyli na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Wypłaca ono jednorazowo sumę pieniędzy z góry okresloną przez klienta gdy ten umrze)

Ubezpieczenie na poważne choroby UK (Critical illness cover) ( tzw choroby krytyczne). Wypłaca ono jednorazowo sumę z góry określoną przez klienta gdy ten zachoruje na jedna z chorób wymienionych w umowie. Często nazywane ubezpieczeniem chorobowym ale może to być mylnie interpretowane przez klientów dlatego lepiej to określać jako ubezpieczenie od chorób krytycznych)

Ubezpieczenie od utraty dochodu UK (Income protection cover). Często jest ono mylnie określane jako ubezpieczenie od utraty pracy.. W tym ubezpieczeniu chodzi głównie o to, że gdy zachorujemy, ulegniemy uszczerbku na zdrowiu lub cokolwiek innego dot naszego zdrowia nie pozwoli nam wykonywać naszych obowiązków w pracy wtedy ubezpieczyciel wypłaca co miesiąc pensje która już nie otrzymujemy od pracodawcy. Niektórzy określają je mianem ubezpieczenia chorobowego, co wynika z określenia z polskich realiów gdy ktoś jest na chorobowym czy inaczej L4. Najlepiej jednak użyć określenia ubezpieczenia od utraty dochodu. Unikamy wtedy wielu nieporozumień.

Ubezpieczenie wypadkowe UK (Accident cover). Wypłaca ono z góry określone w umowie sumy pieniędzy w przypadku doznania uszczerbku w wyniku wypadku. Sumy mogą być wypłacane wielokrotnie w ciągu roku

Review Ubezpieczenia UK.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.