Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » MetLife wprowadza kolejne ułatwienia dla klientów

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

MetLife wprowadza kolejne ułatwienia dla klientów

Zdalne wprowadzanie i zlecanie zmian w polisach, rozpatrywanie roszczeń na podstawie skanów lub zdjęć czy rezygnacja z badań medycznych, to tylko kilka przykładów zmian i udogodnień w obsłudze klientów, które wdrożył ostatnio MetLife.

Zmiany w obsłudze klienta są kolejnym etapem upraszczania procesów, po uruchomionej w marcu zdalnej sprzedaży, dzięki której ubezpieczenia na życie MetLife można kupić bez konieczności przesyłania oryginałów dokumentów, podczas wirtualnego spotkania lub rozmowy telefonicznej z agentem.


W sytuacji, w której się teraz znajdujemy nowe rozwiązania i ułatwienia dla klientów nabierają kluczowego znaczenia. Ponieważ klienci także działają w nietypowych warunkach, jeszcze bardziej wsłuchujemy się w ich potrzeby i proponujemy rozwiązania, które umożliwiają nam zapewnienie im bezpieczeństwa i korzystanie z naszych usług bez konieczności bezpośredniego kontaktu, w możliwie jak najbardziej uproszczony sposób – mówi Agata Lem-Kulig, Dyrektor Pionu Operacji w MetLife.

Przede wszystkim MetLife rekomenduje klientom kontakt drogą elektroniczną lub przez stronę internetową.

Można to zrobić za pośrednictwem portalu e-Klient, w którym są dostępne szczegółowe informacje o polisie, lub przez formularz kontaktowy.

Przy użyciu  formularza można również składać dyspozycje zmian w polisach, wnioski o wykup środków czy wypłaty – dokumenty wystarczy wysłać w formie skanu lub zdjęcia.

Z kolei w portalu e-roszczenie można w kilku prostych krokach zgłosić zdarzenie i wystąpić o wypłatę świadczenia z polisy. Roszczenia są rozpatrywane na podstawie skanów, zdjęć albo kopii dokumentów.

O wypłacie roszczenia klienci są informowani mailem. Dla wygody
i bezpieczeństwa klientów MetLife ograniczył konsultacje medyczne dla roszczeń wypadkowych do minimum, większość decyzji jest wydawana na podstawie dostępnych dokumentów, a tam gdzie konsultacja jest konieczna, odracza się ją do czasu unormowania sytuacji.

W obszarze oceny ryzyka również ograniczono badania medyczne oraz liczbę wymaganych dodatkowych informacji od klientów. Ryzyko jest oceniane przede wszystkim na podstawie informacji z wniosku ubezpieczeniowego i załączonych kwestionariuszy.

Dodatkową dokumentację czy informacje klienci mogą też przesyłać do MetLife mailem w formie skanów lub zdjęć. Dzięki tym zmianom składanie wniosku ubezpieczeniowego jest jeszcze prostsze
i zajmuje mniej czasu, a polisa może być wystawiona szybciej.

Oprócz wspomnianych serwisów online cały czas do dyspozycji klientów są dostępni konsultanci MetLife, którzy odpowiadają mailowo lub, w razie potrzeby, przez telefon.

Przed epidemią zespół Telefonicznego Centrum Informacji MetLife pracował w biurze, korzystając z telefonów i komputerów stacjonarnych. Teraz, dzięki błyskawicznie opracowanym nowym procesom i zasadom, konsultanci MetLife pracują z domu.

Okoliczności zewnętrzne, a także wprowadzone ostatnio udogodnienia regulacyjne, jeszcze bardziej nas mobilizują, do wprowadzania nowych rozwiązań i usprawnień. Na bieżąco monitorujemy standardy i wskaźniki obsługowe. Chcemy, aby nasi klienci nie odczuli,
że poziom obsługi różni się od dotychczasowego
– dodaje Agata Lem-Kulig.

Review MetLife wprowadza kolejne ułatwienia dla klientów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.