Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Kobiecy Assistance – jak Panie korzystają z usług pomocowych

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Kobiecy Assistance – jak Panie korzystają z usług pomocowych

Usługi assistance stają się coraz bardziej powszechne. Posiada je też coraz więcej kobiet i to już nie tylko w formie assistance samochodowego. Polki doceniają również zalety pomocy firmy assistance w sytuacji awarii w domu, konieczności wezwania lekarza, czy wsparcia w przypadku problemów podczas podróży zagranicznej. 

Z IX Ogólnopolskiego Badania Assistance wynika, że coraz więcej Polek posiada i korzysta z assistance. W tegorocznym badaniu 38% Pań potwierdza posiadanie takiego ubezpieczenia. Jeszcze dziesięć lat temu tylko 22% kobiet posiadało usługi assistance. Jak zatem z pomocy korzystają Panie?

Kobiety najczęściej posiadają assistance samochodowy (89%), na drugim miejscu znajduje się assistance domowy (25%), a w dalszej kolejności assistance medyczny (16%) i podróżny (11%). Najbardziej przydatną usługą dla Pań, poza najpopularniejszym holowaniem (85%), jest pomoc medyczna (56%), pomoc w podróży (52%) i pomoc w domu (21%). 

Wyniki badania pokazują także, że posiadanie usług assistance idzie w parze z ich wykorzystaniem. Taki sam procent Pań, które mają assistance, deklaruje, że korzysta z pomocy w praktyce. 14% kobiet korzysta z nich co najmniej raz w roku. Co ważne, aż 96% jest zadowolona z uzyskanego wsparcia.

Pomocna dłoń partnera

Panie, spytane z czyjej pomocy korzystają, w razie nagłej awarii auta deklarują, że ponad połowa z nich (52%) dzwoni do swojego małżonka lub partnera. W takiej sytuacji, z usług firm assistance korzysta co czwarta kobieta. 18% Pań udaje się do serwisu samochodowego lub zakładu naprawczego. Z kolei 9% korzystają z pomocy znajomych. Bezpośrednio do pomocy drogowej dzwoni zaledwie 5% ankietowanych Pań, a tylko 1% korzysta ze wsparcia sąsiedzkiego*. W kontekście awarii w domu Panie równie mocno liczą na wsparcie małżonka lub partnera (51%). Z pomocy firmy assistance i specjalisty ds. napraw korzysta 40% Polek. 

* Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź  

O GRUPIE EUROP ASSISTANCE 

Europ Assistance, twórca idei assistance i założyciel tej branży na świecie, powstała w 1963 roku. Wspiera klientów dzięki sieci 750 000 dostawców usług i 39 centrów pomocy. Naszą misją jest niesienie pomocy i poczucia bezpieczeństwa ludziom i firmom – zawsze i wszędzie. Zapewniamy pomoc drogową, pomoc w podróży i ubezpieczenia, a także usługi pomocy osobistej, takie jak ochrona osób starszych, ochrona tożsamości cyfrowej, telemedycyna i Conciergerie. Wizją naszych 7 765 pracowników jest być najbardziej niezawodną firmą na świecie. Europ Assistance jest częścią Grupy Generali, jednego z wiodących ubezpieczycieli na świecie

Review Kobiecy Assistance – jak Panie korzystają z usług pomocowych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.