Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Assistance jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu w czasach pandemii

admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Assistance jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu w czasach pandemii

43% Polaków deklaruje posiadanie ubezpieczenie assistance, to o 15 punktów procentowych więcej niż dekadę temu. 96% osób, które skorzystały z assistance, jest zadowolona z jakości świadczonej pomocy – najwięcej w historii badania. Jakie rodzaje assistance są najpopularniejsze i czy pandemia wpłynęła na wykorzystanie tych usług? Europ Assistance Polska przedstawia wyniki X Ogólnopolskiego Badania Assistance.

Według wyników dziesiątej edycji najdłużej realizowanego w Polsce badania assistance (od 2009 r.), już 43% Polaków deklaruje, że posiada ten rodzaj ubezpieczenia. Z roku na rok wynik ten systematycznie rośnie, a usługi assistance stały się powszechne. Wzrasta również świadomość assistance wśród klientów, co ma przełożenie na częstsze korzystanie z pomocy w trudnych sytuacjach.  

Od 25 lat pomagamy klientom i budujemy świadomość assistance w Polsce. Od początku naszej działalności obserwujemy, że wraz z rozwojem naszej oferty i zdobywaniem zaufania klientów, popularność usług assistance rosła. Przez ostatnie 10 lat widzimy szczególnie dużą dynamikę tego wzrostu, w konsekwencji obecnie ponad 50% więcej osób posiada assistance niż to miało miejsce 10 lat temu. Rozwiązania assistance stały się powszechne i co najważniejsze poziom satysfakcji klientów jest regularnie na poziomie ok. 95 %, poziomie nieosiągalnym dla innych rodzajów ubezpieczeń i usług

– mówi Ryszard Grzelak, Prezes Europ Assistance Polska.

Wciąż najwięcej Polaków posiada assistance samochodowy (91%). Wzrosła jednak liczba osób, która posiada assistance domowy (23% – wzrost o 2 punkty procentowe) i assistance medyczny  (19% – wzrost o 4 punkty procentowe). Z kolei assistance podróżny pozostaje na poziomie z zeszłego roku – taki rodzaj ubezpieczenia posiada 12% osób.

Usługi assistance kojarzone są niezmiennie głównie z pomocą drogową (78%). Jednak coraz więcej osób kojarzy assistance z innymi formami wsparcia np. z pomocą w nagłych sytuacjach (34%), z pomocą podczas podróży (31%), czy z opieką medyczną (20%).

Jak Polacy korzystają z assistance podczas pandemii?

Ponad 1/3 badanych (36%), którzy posiadają assistance, przyznaje, że korzysta w praktyce z tych usług. Dla porównania 10 lat temu z assistance korzystała co piąta osoba. Co najmniej raz w roku z pomocy assistance korzysta 43% osób, które posiadają te usługi. Najwięcej osób korzysta z assistance samochodowego (83%), pomocy medycznej (11%) i pomocy w domu (11%). Zaobserwować można także wpływ pandemii na sposób i rodzaj wykorzystywanego assistance. Więcej czasu spędzonego w domu miało przełożenie na wzrost wykorzystania usług assistance domowego. Ankietowani częściej, niż w roku poprzednim wskazywali, że korzystali z pomocy specjalisty w domu. 23% osób (wzrost o 10 punktów procentowych  w stosunku do poprzedniego roku) przyznaje, że korzysta z takiej usługi kilka razy w roku. 

– Zeszły rok był bardzo specyficzny. Zdecydowanie więcej czasu spędzaliśmy w swoich mieszkaniach i domach, co przełożyło się na częstsze wykorzystywanie assistance domowego. Bardziej intensywna eksploatacja sprzętów skutkowała częstszymi awariami. Assistance domowy konsekwentnie z roku na rok staje się jeszcze bardziej popularny. To lubiany przez naszych klientów produkt i dający realną pomoc, gdy najbardziej tego potrzebują – mówi Ryszard Grzelak.

Skutki pandemii zaobserwować można także w wynikach dotyczących assistance medycznego. Połowa ankietowanych (51%) przyznała, że korzystała z formy tele/wideokonsultacji medycznej. W stosunku do zeszłego roku to wzrost o 34 punkty procentowe. Widać również wzrost otwartości i akceptacji, zdalnej formy pomocy lekarskiej. 80% osób przyznaje, że skorzystałoby z możliwości wideokonsultacji lekarskiej – to 16 punktów procentowych więcej osób niż w zeszłym roku.

– Wyniki te dobrze oddają otwartość społeczeństwa na nowe technologie w zakresie świadczonych usług medycznych. Pandemia koronawirusa szybko zweryfikowana oczekiwania i możliwości. Z dnia na dzień okazało się, że wideo, czy telekonsultacja lekarska to aktualnie najbardziej powszechna i często jedyna możliwość uzyskania pomocy medycznej. Wyniki te mają odzwierciedlenie również w naszych statystykach, gdzie w 2020 roku zanotowaliśmy  znaczny wzrost wykorzystania zdalnej metody kontaktu z lekarzem w stosunku do roku poprzedniego – dodaje Ryszard Grzelak.

Warto podkreślić, że poziom satysfakcji z otrzymanej usługi, w tegorocznej edycji badania, osiągnął historycznie najwyższy wynik. 96% osób, które skorzystały z assistance, są zadowolone z otrzymanej pomocy. Zdaniem 51% badanych usługi assistance regularnie zyskują na znaczeniu i są jeszcze bardziej przydatne właśnie w okresie pandemii.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy? 

Pomimo że wciąż najbardziej użyteczną usługą pozostaje assistance samochodowy (85%), Polacy częściej dostrzegają zalety assistance medycznego (54%) i assistance podróżnego (47%). W stosunku do zeszłorocznych wyników wzrosło również znaczenie assistance domowego (21%).

Wśród badanych występują również preferencje co do określonego rodzaju świadczeń ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni za najbardziej użyteczny uważają assistance medyczny – odpowiednio 60% i 47%, podróżny – 48% i 46% oraz pomoc w domu (wizytę hydraulika i ślusarza) – 23% i 18%. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety wybierają assistance samochodowy – odpowiednio 90% i 81%.

X Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzono w styczniu 2021 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska.

Ogólnopolskie Badanie Asistance – to najbardziej kompleksowe, największe i najdłużej prowadzone (od 2009 r.) badanie rynku assistance w Polsce.

O GRUPIE EUROP ASSISTANCE 

Europ Assistance, twórca idei assistance i założyciel tej branży na świecie, powstała w 1963 roku. Wspiera klientów dzięki sieci 750 000 dostawców usług i 39 centrów pomocy. Naszą misją jest niesienie pomocy i poczucia bezpieczeństwa ludziom i firmom – zawsze i wszędzie. Zapewniamy pomoc drogową, pomoc w podróży i ubezpieczenia, a także usługi pomocy osobistej, takie jak ochrona osób starszych, ochrona tożsamości cyfrowej, telemedycyna i Conciergerie. Wizją naszych 7 765 pracowników jest być najbardziej niezawodną firmą na świecie. 

Review Assistance jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu w czasach pandemii.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

admin