Ubezpieczenia » Ubezpieczenia w Szwajcarii » Doradca ubezpieczeniowy Lugano

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Doradca ubezpieczeniowy Lugano

Doradca ubezpieczeniowy Lugano – tu zbieramy informacje na temat najczęściej kupowanych ubezpieczeń w Szwajcarii, również “Dritte Säule” również w Lugano , kontakt do agenta.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać bezpłanie wycenę lub pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczeń w Szwajcarii

Informacje: Lugano

Ticino

Lugano (lomb. Lügan, niem. Lauis, ret. Ligiaun) – największe miasto we włoskojęzycznym (a faktycznie w większości lombardzkojęzycznym) kantonie Ticino, graniczącym z Włochami, w południowo-wschodniej Szwajcarii.

Niegdyś z rolnictwa i rybołówstwa utrzymujące się miasto po przyłączeniu do Szwajcarii stało się ważnym ośrodkiem handlowym. Dziś tradycję tę podtrzymują przedsiębiorstwa handlujące surowcami (np. Duferco, Filofibra und Interbulk Trading) oraz banki (np. BSI SA, Banca Arner, Banca Commerciale Lugano, Banca del Ceresio, Banca del Sempione Cornèr Bank, Banca del Gottardo oraz wielkie banki szwajcarskie, jak UBS czy Credit Suisse). Dzięki nim Lugano jest obecnie największym centrum bankowości w Szwajcarii po Zurychu i Genewie. Ze względu na malowniczy krajobraz i łagodny klimat Lugano jest od dawna znanym kurortem oraz ważnym ośrodkiem turystycznym, a tutejsze kasyno posiada, jako jedno z siedmiu w Szwajcarii, koncesję klasy A. W sumie około połowa miejsc pracy (ok. 27 000 z 58 000) miasta przypada na turystykę, bankowość i handel.

Jako największe włoskojęzyczne miasto Szwajcarii, Lugano jest centrum oświaty, kultury i nauki tej grupy językowej.

Miasto Lugano jest malowniczo położone na południu od głównego grzebienia Alp Szwajcarskich u ujścia strumienia Casserate do jeziora Lugano (wł. Lago di Lugano), na jego zachodnim brzegu. Miasto i jezioro leżą w niecce między masywami trzech gór: Monte Brè (925 m n.p.m.) na wschodzie, Monte San Salvatore (912 m n.p.m.) na południu oraz Monte Sighignola (1.314 m n.p.m.), którego szczyt Balcone d’Italia znajduje się na włoskim terytorium, na południowym wschodzie, na przeciwległym brzegu jeziora. Na wschód od Lugano znajduje się Lago di Como a na zachodzie Lago Maggiore. W ten sposób Lugano znajduje się w południowej części kantonu Ticino zwanej Sottoceneri, która to wcina się głęboko w północne Włochy. To zaś uzasadnia dobre połączenia komunikacyjne z leżącym ok. 70 km na południe Mediolanem, stolicą Lombardii.

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od łacińskiego Lucus oznaczającego (święty) las. Wedle innej interpretacji nazwa wywodzi się od celtyckiego bóstwa Lugh – patrona wód.

Herb miasta Lugano pokazuje na czerwonym tle srebrzysty krzyż dzielący go na cztery pola. W nich widnieją cztery pierwsze litery nazwy miasta. Najstarszy zachowany herb tej formy pochodzi z 1588 roku i znajduje się na dokumencie wystawionym przez starostę Lugano, Sebastiana von Beroldingen, pochodzącego pierwotnie z kantonu Uri. Dokument ten można obejrzeć w muzeum w Altdorfie.

Oficjalnie uznanej interpretacji herbu nie ma, aczkolwiek chętnie interpretuje się użycie łacińskiego V zamiast U jako poszlakę insynuującą siedzibę rzymskiego legionu („Legio V (quinta) Gaunica Auxiliares”). Wedle innej interpretacji akronim LVGA znaczy w tłumaczeniu „prawdziwa sprawiedliwość”.

Aktualnie używana przez zarząd miasta forma herbu wywodzi się pierwotnie od dokumentów kościelnych, datowanych z lat 1208 i 1209, które zachowały się tylko w formie późniejszych odpisów, z których wynika, iż LVGA jest jedynie skrótem nazwy miasta Lugano.

Najstarsze historyczne wzmianki o istnieniu Lugano pochodzą z lat 815 i 875, z których zachowanych odpisów wynika, że w roku 724 n.e. król Liutprand (król Longobardów) darował wówczas Lugano kościołowi San Carpoforo w Como. Znaleziska archeologiczne dowodzą jednak, iż już 1000 lat p.n.e. mieszkali na tym terenie Lepontyjczycy, będący ludem kultury etruskiej, który później zmieszał się z Celtami, zanim tereny te dostały się pod kontrolę Rzymian. Po rozpadzie Imperium Rzymskiego osiedlały się tu plemiona germańskie.

W średniowieczu tereny wokół Lugano ucierpiały będąc areną starć między Mediolanem i Como, aż w drugiej połowie XIV wieku zostały opanowane przez władców Mediolanu, z rodu Viscontich. Jednak po wygaśnięciu ich głównej linii w Lugano zapanowali Francuzi. Ale w 28 stycznia 1513 roku przepędzili ich Szwajcarzy, którzy zawładnęli tym skrawkiem ziemi jako zdobyczą z wojen włoskich na prawie 300 lat, podczas gdy Mediolan utracił suwerenność.

Właśnie pod władzą tzw. Starej Konfederacji Szwajcarskiej (1525-1798) Lugano – dotychczas miasteczko rolników i rybaków – zaczęło się rozwijać dzięki targom jesiennym stając się jednym z najważniejszych punktów handlowych między Italią i północną Europą. W tym czasie pokoju i dostatku powstało tu wiele reprezentacyjnych budowli, kościołów, pałaców i ogrodów. Prestiżu przysporzyła miastu również powstała tu w XVIII wieku drukarnia, szczególnie kiedy po rewolucji francuskiej Lombardia została zajęta przez wojska napoleońskie.

Następną cezurę przyniosła inwazja francuska. Pod przymusem Konfederacja Szwajcarska stała się republiką, a Lugano mało wejść w skład Republiki Cisalpejskiej, co wywołało dezaprobatę mieszkańców. Jednakże 15 lutego 1798 wybuchło powstanie patriotów pod hasłem „frei und Schweizer” (pol.: wolni i Szwajcarzy). Jeszcze tego samego dnia lokalni partyzanci zmusili przedstawicieli Republiki Cisalpejskiej do ucieczki i jednocześnie poprosili o przyjęcie miasta i okolic na prawach Kantonu w skład Republiki Helweckiej. 12 starych kantonów uznało w Zurychu niepodległość kantonu Ticino, następnego dnia, a w pobliskim Locarno obywatele posadzili drzewko wolności na Wielkim Placu (Piazza Grande). Potyczki i pertraktacje z ościennymi mocarstwami o właściwy status i konstytucję trwały aż do 19 lutego 1803 roku, kiedy to na skutek Aktu Mediacyjnego w skład nowo proklamowanej przez Napoleona Republiki Helweckiej wszedł również kanton Ticino (wraz z Lugano) jako formalnie suwerenna i niezależna republika i jeden z 19 równoprawnych kantonów. Po upadku Napoleona Kongres wiedeński uznał przynależność regionu do Szwajcarii oddając jej również poprzednio odebrane kantony. Do roku 1878 status stolicy kantonu przechodził co 6 lat między miastami Bellinzona, Locarno i Lugano.

W XIX wieku miasto odkryli dla siebie pierwsi turyści oraz kuracjusze, a także uchodźcy polityczni. Pojawiły się secesyjne hotele, kliniki i sanatoria. Natomiast istniejące tu od 1805 roku kasyno przyciąga do dziś graczy-hazardzistów. Dalszy rozwój miasta spotęgował Tunel kolejowy Świętego Gotarda, zbudowany w latach 1871-1881, który do dziś jest stale rozbudowywany i udoskonalany. A w międzyczasie powstał dodatkowo tunel drogowy w latach 1970-1980.

W wyniku gospodarczego rozwoju i wzrostu populacji w roku 1972 przyłączono do miasta sąsiadujące z nim wioski Brè-Aldesago oraz Castagnola. Następna fuzja nastąpiła w 2004 roku, w wyniku której nowymi dzielnicami stało się osiem następnych wiosek: Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona und Viganello. w ten sposób miasto urosło nie tylko przestrzennie, ale i przybyło mu sporo mieszkańców.

30 września 2007 roku uprawnieni mieszkańcy Lugano oraz wsi Barbengo, Carabbia i Villa Luganese zadecydowali w plebiscycie o przyłączeniu do Lugano. Jednakże z powodu braku zgody mieszkańców wioski Cadro, Villa Luganese została eksklawą poza terytorium miasta. Administracyjnie wynik plebiscytu został zrealizowany 20 kwietnia 2008 roku.

Ostatnie rozszerzenie granic miasta miało miejsce w 14 kwietnia 2013 roku, kiedy to przyłączono wsie Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico i Val Colla, co przyniosło Lugano 3400 dodatkowych obywateli. Z końcem 2014 roku liczba mieszkańców Lugano po ostatnim rozszerzeniu granic osiągnęła 68 473.

Z powodu braku wolnego miejsca między jeziorem i otaczającymi go górami, rozwój gospodarczy miasta ma miejsce przede wszystkim poza jego granicami, w dolinie Vedaggio.

Klienci którzy szukają informacji na temat “Doradca ubezpieczeniowy Szwajcaria” (więcej na ten temat tutaj), również zastanawiają się nad tym jakie potrzebne są ubezpieczenia w Szwajcarii… Stąd nasze zestawienie poniżej:

10 rodzajów ubezpieczeń najczęściej kupowanych w Szwajcarii

  1. Ubezpieczenie zdrowotne (Ubezpieczenia Krankenversicherung) – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla każdej osoby, która mieszka lub pracuje w Szwajcarii.
  2. Ubezpieczenie OC (Ubezpieczenia Haftpflichtversicherung) – dobrowolne ubezpieczenie, ale bardzo zalecane, które chroni przedszkodami wyrządzonymi innym osobom lub ich mieniu, w tym również przed wypadkami komunikacyjnymi.
  3. Ubezpieczenie domu/mieszkania (Gebäudeversicherung) – obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone przez pożary, powodzie i inne katastrofy naturalne.
  4. Ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung) – ubezpieczenie, które zapewnia finansowe zabezpieczenie dla rodziny w przypadku nagłej śmierci.
  5. Ubezpieczenie samochodu (Autoversicherung) – ubezpieczenie, które chroni samochód i kierowcę przed szkodami i wypadkami.
  6. Ubezpieczenie podróży (Reiseversicherung) – ubezpieczenie, które zapewnia ochronę podczas podróży, w tym przed chorobami, utratą bagażu i anulowaniem rezerwacji.
  7. Ubezpieczenie kredytowe (Kreditversicherung) – ubezpieczenie, które chroni przed niewypłacalnością w przypadku zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.
  8. Ubezpieczenie biznesowe (Betriebsversicherung) – ubezpieczenie, które zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak szkody majątkowe, odpowiedzialność cywilna, choroby i wypadki pracowników.
  9. Ubezpieczenie emerytalne (Ubezpieczenia Altersversicherung) – ubezpieczenie, które zapewnia finansowe wsparcie po przejściu na emeryturę.
  10. Ubezpieczenie szkód osobowych (Unfallversicherung) – ubezpieczenie, które zapewnia finansowe wsparcie w przypadku nieszczęśliwych wypadków i uszczerbków na zdrowiu.

III filar emerytalny w Szwajcarii

Pewne zabezpieczenie przyszłości w Szwajcarii

Szwajcarski system emerytalny to trzy stabilne i budzące zaufanie filary. Ten system ma swoje wady, ale w społeczeństwie nadal jest kojarzony z istnym finansowym rajem.

Doradca ubezpieczeniowy Szwajcaria

3. Säule Schweiz, Ticino

Najciekawszy wydaje się być III filar w Szwajcarii, czyli trzeci filar emerytalny – 3. Säule Schweiz – który jest dosyć pewnym, stabilnym zabezpieczeniem przyszłości.

Dowiedz się więcej na ten temat z video o Trzecim Filarze.

Kontakt w sprawie Dritte Säule w pobliżu Ticino


Jeżeli szukasz ubezpieczeń na życie w Polsce – to sprawdź te informacje.

Review Doradca ubezpieczeniowy Lugano.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.