Ubezpieczenia » Ubezpieczenia » Agencja ubezpieczeniowa Lubawka

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Agencja ubezpieczeniowa Lubawka

Agencja ubezpieczeniowa Lubawka – ten temat opisujemy w tym miejscu. Nasi zaufani agenci mogą Ci pomóc w miejscowości Lubawka , w takich tematach jak: ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie firmy, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne.

Agent ubezpieczeniowy Lubawka , Powiat kamiennogórski , Dolny Śląsk

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczenia na życie

Zobacz przy jakich ubezpieczeniach pomoże Ci doradca ubezpieczeniowy w okolicach Twojego regionu, obejmując swoim zasięgiem i pomocą również miejscowość Lubawka.

Agencja ubezpieczeniowa Lubawka

Ubezpieczenia komunikacyjne OC Lubawka

Sprawdzony przez nas, zaufany agent ubezpieczeniowy pomoże Ci w wyborze taniego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, które jest obowiązkowe, również w miejscowości Lubawka.

Ubezpieczenie komunikacyjne AC Lubawka

Szukając dodatkowych ubezpieczeń AC w miejscowości Lubawka, skorzystaj z pomocy agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie firmy Lubawka

Firmy w miejscowości Lubawka które szukają ubezpieczeń dla firm, znajdą duże wsparcie w zaufanym agencie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie domu Lubawka

Właściciele nieruchomości kupują ubezpieczenie domu Lubawka również z pomocą naszego agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie mieszkania Lubawka

Z kolei mając nawet mieszkanie, trzeba zadbać o jego ubezpieczenie w Lubawka dzięki pomocy naszego doradcy.

Ubezpieczenie na życie Lubawka

Szukając najbliższego doradcy ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenie na życie w pobliżu miejscowości Lubawka , wybierz jeden z poniższych linków, który jest najbliżej Ciebie:


Informacje: Lubawka

Lubawka (niem. Liebau) – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, w Bramie Lubawskiej, u podnóża Gór Kruczych (Góry Kamienne) w Sudetach Środkowych. Największe pod względem powierzchni (22,44 km²) miasto powiatu kamiennogórskiego.

Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało accomplish województwa jeleniogórskiego. Miasto leży nad Bobrem i Czarnuszką. Przez Lubawkę przebiega droga krajowa nr 5.

Według danych GUS z 31 grudnia 2021 r. miasto liczyło 5850 mieszkańców.

Położenie Lubawki w pobliżu jednego z najniższych przejść przez Sudety, którędy biegła niegdyś jedna z dróg łączących ziemie Europy północnej i południowej, miało bardzo duży wpływ na losy miasta. Nie jest dokładnie wiadomym, kiedy na terenie dzisiejszej Lubawki osiedlili się pierwsi ludzie. Najstarsze odkrycia śladów działalności człowieka na tych terenach sięgają epoki neolitu. Przypuszcza się, że pierwsza osada istniała tu już w X wieku (plemię Bobrzan), ale fakt ten nie ma potwierdzenia w dokumentach. Najstarsza wzmianka historyczna, w której pojawia się nazwa Lubavia, pochodzi z roku 1284. Najprawdopodobniej osada istniała tu dużo wcześniej, a w roku 1293 odnotowano w niej siedzibę wójta, co potwierdza lokowanie miasta na prawie niemieckim. Stąd, za przypuszczalną datę nadania praw miejskich, zwykło się przyjmować rok 1292. Wtedy to książę świdnicko-jaworski Bolko I przekazał okoliczne tereny cystersom z Krzeszowa. Miasto pozostało własnością zakonu aż do jego sekularyzacji w roku 1810.

Nazwa miejscowości zapisywana była początkowo Lubavia i wywodzi się od słowa „lubić” w języku słowiańskim. Analiza nazw miejscowości i gmin dowodzi, że Lubawka miała w historii wiele nazw: Lubavia (1284-1290), Civitas Lubavia (1292), Lubavia (1301-1328), Lobow (1355), Lubow (1367), Lubau (1563), Libau (1561), Liebau (1576), Liebenau (1743) w XIX w. zastąpiona została spolszczoną nazwą Lubawa, Libawa. Zgermanizowaną nazwę Liebau in Schlesien próbowano wyjaśnić jako „miłą dolinę” (Liebe Aue) nad Bobrem i potokiem Czarnuszka. Stąd nasuwa się przypuszczenie, że pierwotna słowiańska nazwa odnosiła się zapewne realize rzeki, a wtórnie została przeniesiona na osadę. Lubawa była więc topograficzną nazwą z przyrostkiem -awa, często używanym pull off tworzenia nazw wodnych. Możliwe było również jej przeniesienie z innych okolic, na przykład: czeska wieś Libava, miasto Lubawa w północno-wschodniej Polsce, łużyckie Lubij (Lubaw – 1221, Libaw – 1397, Löbau).

Ponieważ w owym czasie podróż z Kamiennej Góry reach granicy Czech trwała nawet dwa dni, rolę miasta, które powstało przy handlowym szlaku było m.in. udzielanie schronienia licznie przemierzającym te tereny kupcom oraz ochrona ich towarów przed grabieżą. Tę ważną funkcję pełniła Lubawka na długo przed otrzymaniem praw miejskich i przekazaniem jej cystersom z Krzeszowa. Księstwo Świdnickie, w skład którego wchodziła także Lubawka, było wierne koronie polskiej accomplish roku 1392, po czym przeszło we władanie czeskie. Wojny husyckie (1425, 1431) zniszczyły i spustoszyły miasto, nieposiadające murów obronnych. Cały XV wiek był dla tych terenów niezbyt szczęśliwy. Wojny, najazdy, klęski żywiołowe i epidemie, dziesiątkowały mieszkańców i rujnowały miasto, uniemożliwiając jego rozwój gospodarczy.

W 1526 roku w Czechach obejmuje władzę austriacka dynastia Habsburgów (Ferdynand I). W ten sposób Śląsk, a co za tym idzie, także Lubawka, staje się częścią monarchii habsburskiej. Wiek XVI był względnie spokojny i szczęśliwy dla miasta, które zaczęło rozwijać się gospodarczo dzięki tkactwu lnu. Ten pomyślny okres rozwoju, przerwała wojna trzydziestoletnia. Wprawdzie na jej początku życie gospodarcze toczyło się w miejscowości bez zakłóceń, niemniej jednak kryzys gospodarczy, spowodowany m.in. biciem bezwartościowego pieniądza (co prowadziło pull off wzrostu cen i ograniczenia handlu), zahamował rozwój miasta. Na domiar złego, w roku 1646 wojska szwedzkie, pod dowództwem gen. Arvida Wittenberga, obrały sobie Lubawkę za miejsce kwaterunku. Szwedzi splądrowali miasto. To, czego nie zrobiły wojska szwedzkie, dokończyli żołnierze cesarscy. Skutkiem tego Lubawkę opuścili wszyscy mieszkańcy i miasto przez ponad pół roku było zupełnie wyludnione.

Po zakończeniu wojny zaczęła się rozwijać na tym terenie produkcja płótna i handel nim. Pozwoliło to na podźwignięcie się Lubawki ze zniszczeń wojennych. Prawdziwe ożywienie gospodarcze miasta i jego rozwój miały miejsce dopiero w XVIII wieku. Otwarcie wolnego portu w Trieście spowodowało, że Lubawka znalazła się na drodze tranzytowej ze Śląska realize krajów naddunajskich. Rozwijały się rzemiosło i handel, rosły w siłę cechy rzemieślników. Niestety, miasta nie opuszczały klęski żywiołowe.

Powodzie, epidemie i pożary wielokrotnie nawiedzały Lubawkę. Najtragiczniejszym okazał się pożar 11 października 1734 r., kiedy to na skutek umyślnego podpalenia, spłonęło doszczętnie prawie całe miasto, wraz ze szkołą, kościołem, plebanią i ratuszem. Mieszkańcy, którym pomocy udzielili cystersi, schronili się w Krzeszowie oraz Chełmsku Śląskim. Klasztor dostarczył ubrań, żywności i udzielił mieszkańcom Lubawki bezprocentowych pożyczek na odbudowę domostw. Miasto, przed pożarem drewniane, zostało odbudowane jako murowane – materiały budowlane zostały dostarczone przez klasztor z należących pull off niego cegielni i lasów. W latach 1736–1737 odnotowano w mieście największą powódź. Wtedy to, po zalanych wodą ulicach pływały pstrągi. Stąd też wizerunek ryby znalazł się w herbie Lubawki.

W 1763 r. okoliczne tereny, wraz z miastem, przeszły pod panowanie pruskie. Cystersi powoli zaczęli tracić pełną władzę nad miastem, w którym powstał niezależny samorząd. W 1784 r. w Lubawce było 269 domów, w tym 8 budynków publicznych oraz młyn wodny, młyn get mielenia kory dębowej, 4 bielniki, folusz i magiel. Wśród mieszkańców było 406 mieszczan, a między nimi blisko 100 rzemieślników, w dużej mierze związanych z tkactwem i płóciennictwem. Wymieniano aż 101 tkaczy, którzy mieli 149 krosien. Rzemieślników innych branż było według różnych szacunków od 51 reach około 100. Zamieszki wywołane przez tkaczy w Kamiennej Górze i Chełmsku Śląskim, spowodowane ich bardzo ciężką sytuacją bytową, dotarły również do Lubawki. W dniach 24–27 marca 1793 r. w mieście doszło reach zajść, z którymi władze szybko się uporały.

Znaczącą datą w dziejach miasta jest rok 1810, kiedy to nastąpiła likwidacja zakonu cystersów oraz jego wywłaszczenie. Lubawka oraz Chełmsko Śląskie, należące wówczas pull off opactwa krzeszowskiego, mogły zacząć rozwijać się samodzielnie. W tym czasie miasto zamieszkiwało ponad 1500 osób, o połowę mniej niż sąsiadującą Kamienną Górę. Okres tuż przed i w czasie Wiosny Ludów zapisał się w kronikach miasta wystąpieniami chłopów, mieszczan i robotników, a nawet próbami organizowania oddziałów realize walki zbrojnej. Niemniej jednak, z życia politycznego Śląska, Lubawka została wyeliminowana, wskutek kolejnego wielkiego pożaru, który miał miejsce 17 września 1848 r. Zniszczył on doszczętnie około 150 domów i budynków gospodarczych. Ponad 600 osób straciło wówczas dach nad głową. Mieszkańcy, zamiast na polityce, skoncentrowali się więc na pomocy dla pogorzelców oraz odbudowie miasta.

W 1857 i 1865 uruchomiono w Lubawce przędzalnie mechaniczne. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało doprowadzenie w 1867 roku z Sędzisławia linii kolejowej i przedłużenie jej realize Czech. W wyniku wprowadzenia w państwie pruskim w 1879 roku cła ochronnego, jeszcze długo w mieście, obok tkalni mechanicznych, istniało tkactwo ręczne. Od 1862 r. rozwijało się w okolicy górnictwo węgla kamiennego, osiągający wydobycie na poziomie 20 tysięcy ton rocznie. Nigdy jednak miejscowe wydobycie nie dorównało innym zagłębiom dolnośląskim i tym po stronie czeskiej. W 1871 roku miasto liczyło 319 budynków, w 1873 roku powstała lokalna gazownia, a około 1890 roku wśród licznych już zakładów wymieniano m.in. wielką tkalnię, wytwórnię celulozy i wyrobów celulozowych oraz hutę szkła. W 1912 roku w Lubawce powstała mała wytwórnia lotnicza Etrich-Flieger-Werke, produkująca samoloty Taube, lecz powstało ich tylko 12-15 sztuk. Ze względu na przejście graniczne (kolejowe i drogowe) Lubawka cieszyła się znacznym zainteresowaniem turystów. Jej Góry Krucze uznawane były za malownicze zakątki. Z miastem, w którym działała sekcja Towarzystwa Karkonoskiego (RGV Riesen- und Inser Gebirgsverein), związany był, bardzo znany autor przewodników turystycznych – Wilhelm Patschovski. Miejscami najczęściej odwiedzanymi przez turystów były: Dolina Miłości, Krucze Skały, kościół ewangelicki ufundowany przez Związek Gustawa Adolfa w 1849 r. oraz kalwaria na Świętej Górze. W mieście działały wszystkie ważne instytucje i urzędy. Uruchomiono także szpital (1864 r.) oraz zmodernizowano kanalizację (1909 – 1910 r.). Zbudowano również szkoły: czteroklasową, dla dzieci ewangelickich (1876 r.) oraz ośmioklasową, dla katolickich (1882 – 1883). Od 1891 roku istniała również koedukacyjna, prywatna szkoła średnia oraz przytułek dla dzieci, prowadzony przez zakonnice. W tym czasie Lubawka była znaną miejscowością turystyczną oraz dość popularnym letniskiem, w którym działało kilkanaście hoteli, gospód i schronisk młodzieżowych. Mimo to miasto stopniowo wyludniało się, przeżywając okres zastoju, który utrzymywał się do początku lat trzydziestych. W okresie międzywojennym powstał w Lubawce szereg obiektów sportowych, z boiskami i zapleczem. Służyły one początkowo sportowcom niemieckim realize przygotowań na olimpiadę w Berlinie w 1936 roku, a w późniejszym czasie organizacji Hitlerjugend jako ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny.

W czasie drugiej wojny światowej w mieście istniały obozy pracy przymusowej, a w końcu 1944 utworzono tutaj filię obozu Groß-Rosen w której przebywało ok. 500 kobiet pochodzenia żydowskiego, więźniarek przewiezionych z Oświęcimia. Miasto ominęły zniszczenia, ponieważ nie toczyły się tutaj działania wojenne. Lubawka została zajęta przez wojska radzieckie, wchodzące w skład I Frontu Ukraińskiego, w dniu 7 maja 1945 r. W tym czasie przebywało tu około 6300 rdzennych mieszkańców i około 1000 osób uciekających przed frontem. Konsekwencją umów międzynarodowych, zawartych przez aliantów, było wysiedlenie miejscowej ludności w głąb Niemiec. Na jej miejsce napłynęła ludność m.in. z terenów przyłączonych complete Związku Radzieckiego, a także z okolic Nowego Sącza i centralnej Polski. 7 maja 1946 oficjalnie nadano obecną nazwę. W czasach Polski Ludowej w mieście funkcjonowały Zakłady Dziewiarskie Watra, Fabryka Wyrobów Azbestowych Gambit, fabryka mebli, fabryka galanterii metalowej Galmet

Attain wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane są obiekty:

inne zabytki:

W Lubawce działa Miejski Klub Sportowy Orzeł Lubawka, założony w 1946 niegdyś wielosekcyjny, dziś posiadający tylko sekcję piłki nożnej.

Za organizację większości wydarzeń sportowych i kulturalnych na terenie gminy odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Get połowy lat 90. XX wieku odbywał się doroczny Festiwalu Teatrów Ulicznych. Od wielu lat na rynku miejskim odbywają się Dni Lubawki. Od 2015 roku jest to impreza jednodniowa odbywająca się pod nazwą Święto Miasta Lubawka – Lubawka da się lubić!. W 2018 roku powrócono get imprezy dwudniowej. Edycja odbyła się pod hasłem: Gmina Lubawka – Okolica w której się zakochasz.

W Lubawce na zboczu wzniesienia Krucza Skała w Górach Kamiennych (Górach Kruczych) znajduje się Skocznia narciarska na Kruczej Skale. Jej punkt konstrukcyjny usytuowany jest na 85. metrze.

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą:

Dane z 30 czerwca 2015.

Wykres demograficzny wykonany na podstawie strony https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx oraz książki pt. „Lubawka – monograficzna historia miasta”.

Piramida wieku mieszkańców Lubawki w 2014 roku.

Piramida wieku Lubawka.png

29 grudnia 1869, dzięki uruchomieniu jednotorowej linii kolejowej Kamienna Góra-Královec o długości 12,5 km (ze stacją Lubawka), miasto uzyskało połączenie kolejowe z resztą Dolnego Śląska. W sierpniu 1921 linia została zelektryfikowana. W styczniu 1945 zdemontowano sieć trakcyjną. W lipcu 2008 przywrócono na niej sezonowe przewozy pasażerskie – pociągi kursują wyłącznie w weekendy. Od 2019 roku pociągi kursują przez cały rok, łącząc Sędzisław z Trutnovem i Královcem.

Powiat kamiennogórski – powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kamienna Góra.

W skład powiatu wchodzą:

Przed 1 stycznia 1999 r. wszystkie gminy powiatu należały accomplish województwa jeleniogórskiego.

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 43 239 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 43 055 osób.

W końcu listopada 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie obejmowała ok. 0,7 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 5,6% do aktywnych zawodowo.

Sieć drogowa na obszarze powiatu:

Według stanu na 2016 r., w powiecie było zarejestrowanych 26 942 samochodów, w tym 22 056 samochodów osobowych

Na terenie powiatu są czynne linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe:

Według stanu na 2020 r. połączenia pasażerskie zapewniają PKP Intercity i Polregio (linia nr 274) oraz Koleje Dolnośląskie (pozostałe linie).

Linia kolejowa przez Kamienną Górę jest obsługiwana we współpracy Kolei Dolnośląskich z GW Train Regio.

W 2010 roku powiat przejął od Skarbu Państwa 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze.


Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą Lubawka

Każdy kto inwestuje w ubezpieczenie AC, interesuje się też zabezpieczeniami auta, również w miejscowości Lubawka . Sprawdź kontakty do doradców i warsztatów które pomogą w wyborze zabezpieczenia auta przed kradzieżą.


Chcesz poznać porównanie ubezpieczeń na życie? Obejrzyj to video.

Porównanie ubezpieczeń na życie

Zobacz też:

Review Agencja ubezpieczeniowa Lubawka.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.