admin

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Lub nagraj swoje pytanie na skrzynkę. Telefon: 221010425

Ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall Medica

To jakie ubezpieczenie dla lekarzy wybrać, zależy od kilku zagadnień.


Zamów bezpłatny kontakt z agentem ubezpieczeniowym który pomoże Ci wybrać odpowiednie ubezpieczenie.


Po pierwsze, ważne jest aby odpowiedzieć na pytanie czy ubezpieczenie ma być dla lekarzy lub lekarzy dentystów, czy też dla osób wykonujących zawodów medycznych innych niż lekarz i lekarz dentysta.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów

 • Z ubezpieczenia od utraty dochodu Leadenhall Medica mogą skorzystać lekarze i lekarze dentyści

Zakres ochrony ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy

Ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall Medica

Co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy Leadenhall Medica? Warto tu wspomnieć o świadczeniu na wypadek utraty dochodu w związku z niezdolnością do pracy, świadczeniu na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, czy na wypadek inwalidztwa. Lekarze też doceniają świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW.

Co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy Leadenhall Medica

 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • świadczenie na wypadek inwalidztwa
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)

Limity ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy Leadenhall Medica

Każde ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy ma swoje limity. Tak też jest w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy Leadenhall Medica. Oto limity:

 • Do 10 milionów złotych
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy Leadenhall Medica

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity.
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą Ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Review Ubezpieczenie od utraty dochodu Leadenhall Medica.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *