Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu

Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu.

 • 8,5 – 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021-2025
 • Zdefiniowanie kompleksowego planu działania dla całkowitego wyłączenia inwestycji i działalności ubezpieczeniowej w sektorze węgla energetycznego w krajach OECD i na świecie
 • Stopniowa dekarbonizacja portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Mediolan – Nowa strategia Grupy dotycząca zmian klimatycznych została przekazana Radzie Dyrektorów Assicurazioni Generali, której przewodniczy Gabriele Galateri di Genola.

Strategia, która aktualizuje i rozszerza istniejący plan Grupy, zatwierdzony w lutym 2018 r., jest zobowiązaniem do podjecia istotnych działań związanych z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową, podstawowymi obszarami działalności Grupy, angażując się w zapewnienie niskiego wpływu na klimat w przyszłości.

Dyrektor Generalny Grupy Generali, Philippe Donnet, oświadczył: „Grupa Generali ogłasza dziś nowe ambitne cele swojej strategii klimatycznej, zgodnie z jej zaangażowaniem i przekonaniami w tym konkretnym obszarze oraz wykorzystując już osiągnięte wyniki. W szczególności 6 miliardów euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat, pozwoliło nam przekroczyć wstępnie ustalone cele przed terminem. Wierzymy, że sektor prywatny może odegrać kluczową rolę we wspieraniu finansowym ‘sprawiedliwej transformacji’ na rzecz przyszłości z zerową emisją gazów cieplarnianych netto, pomagając instytucjom publicznym w podejmowaniu niezbędnych działań”.

INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

Nowe cele obejmują:

 • 8,5 – 9,5 mld euro nowych ekologicznych i zrównoważonych inwestycji w latach 2021–2025. Jest to zgodne z wcześniejszym celem 4,5 mld euro w latach 2019–2021, który został przekroczony i osiągniety z rocznym wyprzedzeniem i wyniósł 6 mld euro na koniec 2020 r.;
 • Coraz bardziej restrykcyjne kryteria wykluczenia dla sektora węglowego, w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnację z inwestycji w tę działalność. Nowa strategia ma na celu całkowite wycofanie emitentów działających w sektorze węgla energetycznego w krajach OECD do 2030 i 2040 roku w pozostałych częściach świata;
 • Stopniowa dekarbonizacja portfela inwestycji bezpośrednich w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Jest to zgodne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz ze zobowiązaniem podjętym w ramach Net-Zero Asset Owner Alliance. Jako cel pośredni do 2025 r. Generali zmniejszy emisję dwutlenku węgla dla portfela korporacyjnego (obligacje korporacyjne, akcje notowane na giełdzie) o 25% i dostosuje portfel nieruchomości do ścieżki 1,5°C.

UNDERWRITING

Nowe cele obejmują:

 • Zmniejszenie obecnej minimalnej ekspozycji na sektor węgla energetycznego, w celu osiągnięcia zerowej ekspozycji do 2030 r. w krajach OECD i 2038 r. w pozostałych krajach świata;
 • Kontynuacja zobowiązania do zaprzestania ubezpieczania działalności polegajacej na wydobyciu ropy naftowej i gazu. Obejmuje to zobowiązanie do zaprzestania ubezpieczania ryzyk związanych z poszukiwaniem i produkcją paliw kopalnych z piasków bitumicznych, ze złóż łupkowych (ropa i gaz) lub wydobywanych w strefie arktycznej, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY I POPARCIE DLA ‘SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI’

Nowe cele obejmują:

 • Zobowiązanie do zaangażowania interesariuszy w tworzenie przyszłości opartej na zerowej emisji netto i wspieranie ‘sprawiedliwej transformacji’. Z tego powodu Generali zamierza do 2025 r. zaangażować co najmniej 20 przedsiębiorstw z portfela inwestycyjnego Grupy, które emitują duże ilości dwutlenku węgla, w celu osiągnięcia realnych efektów.

DEKARBONIZACJA OPERACJI GRUPY,  PROWADZĄCA DO TEGO, BY GENERALI NIE MIAŁO NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Nowe cele obejmują:

 • Ambicję, by nie mieć negatywnego wpływu na środowisko w 2040 r,. z pośrednim celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2023 r.;
 • Do 2025 rredukcja emisji gazów cieplarnianych związanych z biurami, centrami danych i flotą samochodów służbowych o co najmniej 25% w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r., oparta na podstawach naukowych;
 • Zakup energii w 100% ze źródeł odnawialnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe oraz dalsze zobowiązanie do inwestowania w efektywność energetyczną.

Review Generali aktualizuje swoją strategię ochrony klimatu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.