Ubezpieczenia » Ubezpieczenia » Agencja ubezpieczeniowa Wiązów

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Agencja ubezpieczeniowa Wiązów

Agencja ubezpieczeniowa Wiązów – ten temat opisujemy w tym miejscu. Nasi zaufani agenci mogą Ci pomóc w miejscowości Wiązów , w takich tematach jak: ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie firmy, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne.

Agent ubezpieczeniowy Wiązów , Powiat strzeliński , Dolny Śląsk

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczenia na życie

Zobacz przy jakich ubezpieczeniach pomoże Ci doradca ubezpieczeniowy w okolicach Dolnego Śląska, obejmując swoim zasięgiem i pomocą również miejscowość Wiązów.

Agencja ubezpieczeniowa Wiązów

Ubezpieczenia komunikacyjne OC Wiązów

Sprawdzony przez nas, zaufany agent ubezpieczeniowy pomoże Ci w wyborze taniego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, które jest obowiązkowe, również w miejscowości Wiązów.

Ubezpieczenie komunikacyjne AC Wiązów

Szukając dodatkowych ubezpieczeń AC w miejscowości Wiązów, skorzystaj z pomocy agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie firmy Wiązów

Firmy w miejscowości Wiązów które szukają ubezpieczeń dla firm, znajdą duże wsparcie w zaufanym agencie ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie domu Wiązów

Właściciele nieruchomości kupują ubezpieczenie domu Wiązów również z pomocą naszego agenta ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie mieszkania Wiązów

Z kolei mając nawet mieszkanie, trzeba zadbać o jego ubezpieczenie w Wiązów dzięki pomocy naszego doradcy.

Ubezpieczenie na życie Wiązów

Szukając najbliższego doradcy ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenie na życie w pobliżu miejscowości Wiązów , wybierz jeden z poniższych linków, który jest najbliżej Ciebie:


Informacje: Wiązów

Wiązów (łac. Vansovia, niem. Wansen) – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, nad Oławą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wiązów.

Znaczenie nazwy miejscowości nie jest jednoznaczne i istnieją dwie teorie na ten temat. Pierwsza wywodzi ją od polskiej nazwy oznaczającej drzewo „wiąz”, a druga od zwierzęcia „wąż”. Obie przytacza śląski pisarz Konstanty Damrot w swojej pracy o śląskim nazewnictwie z 1896 roku wydanej w Bytomiu we fragmentach – „von wiąz – Ulme (…) auch von wąż – die Schlange (…)”.

Podaje on także trzy nazwy: dwie polskie „Wiąz”, „Więzów” oraz niemiecką „Wansen”. Cytuje również szereg nazw zanotowanych w średniowiecznych, łacińskich dokumentach: 1155 Venzovici oraz Wenzouici, 1227 Wanzow, 1483 Wanzaw. Miejscowość wymieniona została w łacińskim dokumencie z 1285 roku wydanym przez kancelarię biskupa wrocławskiego Tomasza gdzie zanotowano ją w zlatynizowanej, staropolskiej formie – „Wansow W roku 1613 śląski regionalista i historyk Mikołaj Henel z Prudnika wymienił miejscowość w swoim dziele o geografii Śląska pt. Silesiographia podając jej łacińską nazwę: Wansena.

Podobne pochodzenie nazwy podaje również Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako najwcześniejszą zanotowaną nazwę miejscowości Wanzow podając jej znaczenie „Ulmen oder Rusterort” – „miejscowość wiązu, brzostu”. W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod nazwą łacińską Vansovia oraz nazwą zgermanizowaną Wansen.

W trakcie archeologicznych badań ratowniczych na rynku w Wiązowie natrafiono na ślady niewielkiego cmentarzyska z wczesnego okresu kultury lateńskiej. Pierwsze wzmianki o Wiązowie pochodzą z roku 1155, była to wtedy wieś należąca get kapituły wrocławskiej. Prawa miejskie w nowej lokacji otrzymał w roku 1252 z nadania księcia Henryka III Białego. W 1337 r. książę śląski Bolko podarował królowi czeskiemu Janowi miasto Wiązów w powiecie oławskim, a w akcie darowizny wspomniano zamieszkujących tam Żydów. W roku 1353 pojawia się informacja o pobycie w mieście niejakiej Racheli. Miasto było położone na lokalnym szlaku handlowym ze Strzelina realize Brzegu, od roku 1352 było pod panowaniem czeskim, a od 1742 pod pruskim. W 1910 r. Wiązów otrzymał połączenie kolejowe z Brzegiem. W 1933, a więc w roku dojścia get władzy Adolfa Hitlera, społeczność żydowska miasta liczyła 9 osób i podlegała gminie synagogalnej w Oławie.

14 lutego 1945 r. zajęty przez wojska 52 armii I Frontu Ukraińskiego i przyłączony attain Polski. Zniszczony w ok. 30%. Jego dotychczasowych mieszkańców wysiedlono realize Niemiec. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało get woj. wrocławskiego.

Według danych z 31 grudnia 2013 miasto liczyło 2327 mieszkańców.
W roku 1997 została uruchomiona nowoczesna oczyszczalnia ścieków zrealizowana na podstawie najnowocześniejszych opracowań Politechniki Wrocławskiej.

Główną rzeką miasta jest Oława. Inne, mniejsze cieki wodne to Babica, Łękawka i Młynówka – wszystkie uchodzące do Oławy na terenie miasta.

Accomplish wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane są:

inne zabytki:

Dane z 31 grudnia 2013

Piramida wieku mieszkańców Wiązowa w 2014 roku.

Główną drogą kołową jest przebiegająca przez miasto droga krajowa nr 39. Przebiega tędy również nieczynna obecnie linia kolejowa nr 304 ze stacją kolejową Wiązów.

Niektóre sceny seriali Warto kochać (2005–2006) oraz Rajskie klimaty (2009) były realizowane we Wiązowie.

Powiat strzeliński – powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Strzelin.

W skład powiatu wchodzą:

Powiat strzeliński sąsiaduje z powiatami: oławskim od północy, wrocławskim od północnego zachodu, dzierżoniowskim od zachodu, ząbkowickim i nyskim od południa oraz z brzeskim od wschodu.

Przed 1 stycznia 1999 r. wszystkie gminy powiatu należały attain województwa wrocławskiego, z wyjątkiem gminy Przeworno, która należała attain województwa wałbrzyskiego.

Powiat strzeliński obejmuje swoim terytorium fragmenty 2 mezoregionów: Równiny Wrocławskiej i Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich.

W powiecie strzelińskim dostępna są media lokalne, gazety oraz portale internetowe.

Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2013):

Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 43 570 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 43 456 osób.

W końcu listopada 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie obejmowała ok. 1,4 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 9,4% do aktywnych zawodowo.

Powiat strzeliński leży w ważnym ciągu komunikacyjnym lądowym o znaczeniu europejskim. Przez powiat przebiegają fragmenty autostrady A4 (E40) drogi krajowej 39 oraz dróg wojewódzkich 346 378 385 395 396 401 403, a także fragmenty linii kolejowych 276 oraz nieczynnych 304 313 320 321.

Na terenie powiatu znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Niemczańsko- Strzelińskich. Zarejestrowano 46 pomników przyrody, 38 chroniących pojedyncze drzewa (m.in. 2 buki zwyczajne, 2 cisy pospolite, 6 dębów szypułkowych, 2 jesiony wyniosłe, 2 kasztanowce zwyczajne, 2 klony jawory, 1 klon zwyczajny, 1 lipa drobnolistna i 1 platan klonolistny), 7 chroniących grupy drzew (m.in. 1 grupa platanów klonolistnych) oraz 1 chroniący pojedynczy krzew. Utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórza Strzelińskie. W powiecie znajdują się także 4 obszary Natura 2000: Karszówek, Ludów Śląski, Wzgórza Niemczańskie i Wzgórza Strzelińskie.


Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą Wiązów

Każdy kto inwestuje w ubezpieczenie AC, interesuje się też samochodowymi zabezpieczeniami antykradzieżowymi, również w miejscowości Wiązów . Sprawdź kontakty do doradców i warsztatów które pomogą w wyborze zabezpieczenia auta przed kradzieżą.


Chcesz poznać porównanie ubezpieczeń na życie? Obejrzyj to video.

Porównanie ubezpieczeń na życie

Zobacz też:

  • Ubezpieczenia od utraty dochodu JDG (więcej)
  • Ubezpieczenie od utraty dochodu (więcej)

Review Agencja ubezpieczeniowa Wiązów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.