Ubezpieczenia » Ubezpieczenia OC zawodowe » Ranking zaufania zawodów 2023

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ranking zaufania zawodów 2023

Który zawód cieszy się największym zaufaniem Polaków? Jakie są aktualne dane dla 2023.

Na to pytanie odpowiadają wyniki badania wykonanego przez SW Research. Badanie wykonywane jest co roku, pod koniec kwietnia. Pomiar jest wykonywany na próbie n=1014 dorosłych Polaków. Wywiady są realizowane online, metodą CAWI. Źródłem próby jest panel badawczy SW Panel.

10 zawodów którym Polacy ufają najbardziej w 2023

Wśród zawodów którym ufamy najbardziej, według badania wykonanego w 2023 roku znaleźli się:

1. Strażak

Strażacy cieszą się powszechnym zaufaniem wśród Polaków z kilku powodów:

 • Heroiczna i odpowiedzialna praca: Praca strażaka jest utożsamiana z heroizmem i poświęceniem dla innych. Strażacy ryzykują swoje życie, aby ratować innych w przypadku pożarów, wypadków czy innych sytuacji awaryjnych. Ta postawa poświęcenia buduje zaufanie wśród społeczeństwa.
 • Widoczna obecność: Strażacy są widoczni w społeczeństwie, szczególnie w trudnych i krytycznych momentach, takich jak pożary czy katastrofy. Ich pomoc i zaangażowanie są zauważalne, co przyczynia się do ich pozytywnego wizerunku.
 • Profesjonalizm: Strażacy są wysoko wyszkoleni, posiadają odpowiednie umiejętności i wyposażenie do radzenia sobie z różnymi sytuacjami awaryjnymi. Ich profesjonalizm i skuteczność w działaniu budują zaufanie do ich zdolności rozwiązywania problemów.
 • Bezinteresowność: Praca strażaka jest często kojarzona z bezinteresownym działaniem na rzecz innych. To działanie dla dobra społeczności, co przyciąga pozytywne odczucia i zaufanie społeczne.
 • Wsparcie w trudnych chwilach: Strażacy nie tylko ratują ludzi i mienie, ale również zapewniają wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach. Ich obecność i pomoc w trudnych chwilach budują pozytywny wizerunek zawodu.
 • Tradycja i historia: Straż pożarna ma długą historię i jest ważnym elementem kultury narodowej. To może przyczyniać się do większego zaufania, ponieważ instytucja ta jest ugruntowana w społecznej świadomości.
 • Zaangażowanie społeczne: Wielu strażaków angażuje się społecznie poza służbą, na przykład w działalność charytatywną, edukacyjną czy profilaktyczną. To działania dodatkowe, które mogą budować zaufanie i pozytywny wizerunek.
 • Niezbędność w społeczeństwie: Strażacy są nieodzowni dla społeczeństwa, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych. Ich obecność i działania są potrzebne, co przekłada się na pozytywną opinię społeczną.

Wszystkie te czynniki składają się na to, że strażacy cieszą się zaufaniem wśród Polaków. Ich poświęcenie, profesjonalizm i gotowość do działania w trudnych sytuacjach budują pozytywny wizerunek zawodu strażaka jako ważnego elementu społeczeństwa.

2. Ratownik medyczny

Ratownicy medyczni cieszą się powszechnym zaufaniem wśród Polaków z kilku istotnych powodów:

 • Świadczenie niezbędnych usług: Ratownicy medyczni są odpowiedzialni za udzielanie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych przypadkach, takich jak wypadki, zawały serca czy inne sytuacje awaryjne. Ich rola polega na ratowaniu życia i zdrowia ludzi, co buduje zaufanie w społeczeństwie.
 • Szybka reakcja i profesjonalizm: Ratownicy medyczni są szkoleni, aby działać szybko, sprawnie i skutecznie w sytuacjach krytycznych. Ich profesjonalizm oraz zdolność do podejmowania decyzji w krótkim czasie przekonuje ludzi, że są w dobrych rękach.
 • Bezinteresowność i poświęcenie: Praca ratowników medycznych jest utożsamiana z działaniem dla dobra społecznego. Bezinteresowność i poświęcenie, z jakim podejmują się swoich obowiązków, budują pozytywny wizerunek zawodu.
 • Wsparcie emocjonalne: Ratownicy medyczni nie tylko zajmują się udzielaniem pomocy medycznej, ale także często zapewniają wsparcie emocjonalne i spokój pacjentom i ich rodzinom w trudnych momentach.
 • Obecność w najtrudniejszych chwilach: Praca ratowników medycznych polega na interwencjach w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak wypadki drogowe, nagłe zachorowania czy katastrofy. Ich obecność i wsparcie w takich chwilach budują zaufanie i wdzięczność.
 • Widoczność społeczna: Ratownicy medyczni są często widoczni w przestrzeni publicznej, szczególnie w przypadkach nagłych sytuacji. Ich praca i obecność w mediach przyczyniają się do pozytywnego wizerunku.
 • Profesjonalna opieka zdrowotna: Ratownicy medyczni mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, co przekonuje pacjentów, że są pod opieką osób kompetentnych i zdolnych.
 • Postawa humanitarna: Ratownicy medyczni są często postrzegani jako osoby o postawie humanitarnej, które działają dla dobra innych i chcą pomagać.

Wszystkie te aspekty składają się na to, że ratownicy medyczni cieszą się dużym zaufaniem wśród Polaków. Ich natychmiastowa i niezbędna pomoc w sytuacjach życia i śmierci, w połączeniu z ich profesjonalizmem i poświęceniem, przyczynia się do budowania ich pozytywnego wizerunku jako niezastąpionych członków społeczeństwa.

3. Pielęgniarka

Pielęgniarki cieszą się powszechnym zaufaniem wśród Polaków z wielu istotnych powodów:

 • Opieka zdrowotna i troska o pacjentów: Pielęgniarki są kluczowymi osobami w opiece zdrowotnej. Ich rola polega na udzielaniu wsparcia, opieki i pomocy pacjentom w różnych sytuacjach zdrowotnych, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Ich troska o dobro pacjentów buduje zaufanie i pozytywny wizerunek.
 • Profesjonalizm i kompetencje: Pielęgniarki posiadają specjalistyczną wiedzę medyczną i praktyczne umiejętności, które pozwalają im zapewnić skuteczną opiekę zdrowotną. Ich profesjonalizm i zdolności są doceniane przez pacjentów.
 • Bezinteresowność i poświęcenie: Pielęgniarki często pracują w warunkach trudnych i wymagających. Ich zaangażowanie, poświęcenie i gotowość do działania dla dobra pacjentów budują zaufanie w społeczeństwie.
 • Wsparcie emocjonalne: Pielęgniarki często są blisko pacjentów w chwilach choroby i cierpienia. Zapewnianie wsparcia emocjonalnego oraz budowanie relacji z pacjentami przyczyniają się do pozytywnego odbioru ich pracy.
 • Obecność w całym procesie zdrowienia: Pielęgniarki są zaangażowane w opiekę nad pacjentami na różnych etapach ich zdrowienia, od diagnostyki do rehabilitacji. To sprawia, że są one widoczne i kluczowe w całym procesie leczenia.
 • Profesjonalna i etyczna postawa: Pielęgniarki kierują się zasadami etycznymi i szanują prywatność pacjentów. Ich zachowanie buduje zaufanie do jakości opieki oraz do relacji między pacjentem a personelem medycznym.
 • Zaangażowanie społeczne: Wiele pielęgniarek angażuje się w działalność społeczną, edukacyjną czy charytatywną poza pracą w szpitalach czy przychodniach. To dodatkowe działania, które mogą budować zaufanie i szacunek wobec zawodu pielęgniarki.
 • Wiedza o zdrowiu i profilaktyce: Pielęgniarki pełnią także rolę edukatorów, dzieląc się wiedzą o zdrowiu, profilaktyce i opiece zdrowotnej z pacjentami i społecznością.

Wszystkie te czynniki składają się na to, że pielęgniarki cieszą się dużym zaufaniem wśród Polaków. Ich opieka, profesjonalizm, zaangażowanie i obecność w procesie zdrowienia budują pozytywny wizerunek zawodu pielęgniarki jako istotnego elementu systemu opieki zdrowotnej.

4. Lekarz

5. Profesor

6. Farmaceuta

7. Górnik

8. Inżynier

9. Specjalista IT

10. Szewc

Kolejne zawody to…

11. Nauczyciel

12. Robotnik wykwalifikowany

13. Rolnik indywidualny

14. Adwokat

15. Pracownik sprzątający

16. Oficer w randze kapitana

17. Właściciel małego sklepu

18. Sędzia

19. Księgowy

20. Artysta muzyk

21. Sprzedawca w sklepie

22. Właściciel dużej firmy

23. Dyrektor dużej firmy

24. Policjant

25. Robotnik budowlany niewykwalifikowany

26. Dziennikarz

27. Urzędnik, referent

28. Makler giełdowy

10 zawodów o najmniejszym zaufanie wśród Polaków w 2023

Ranking zaufania zawodów 2023

Wśród zawodów o najmniejszym zaufaniu są między innymi:

29. Trener biznesu / couch

30. Ksiądz

31. Rekruter, hr-owiec (Konsultant ds. HR)

32. Pracownik call-center

33. Radny gminny

34. Minister

35. Poseł na sejm

36. Polityk

37. Youtuber

38. Influencer

Co ma wpływ na takie a nie inne postrzeganie tych zawodów? Na pewno powodów jest wiele. Czasami niektóre tymczasowe sytuacje – jak na przykład sytuacja ekonomiczna w kraju czy sytuacja polityczna, mogą wpływać chwilowo na postrzeganie przedstawicieli danego zawodu.

Na pewno, pracując w jakimkolwiek z zawodów, warto zadbać o ubezpieczenia OC zawodowe i / lub ubezpieczenia od utraty dochodu.

Warto poznac też czym jest ryzyko zawodowe. Więcej na ten temat piszemy w tym tekście.

Źródło: https://swresearch.pl/ranking-zawodow

Na ten temat donosiły też media:

Średnia Ocena: 5.0 z 5 (1 ocen)
5 gwiazd
1
4 gwiazdy
0
3 gwiazdy
0
2 gwiazdy
0
1 gwiazda
0
mireczek
Marcin Kowalik

opinia o rankingu zawodów

i tak właśnie się to kończy moi drodzy
ci którzy ofiarnie pracują, są pracowici… oni są postrzegani przez zwykłych prostych ludzi jako dobrych.
i są potem wysoko w rankingach tego typu…

8 miesięcy temu

Review Ranking zaufania zawodów 2023.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.