Dzień Wolontariusza w Pramerica Życie TUiR SA

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie TUiR SA zorganizowały Dzień Wolontariusza, podczas którego ponad 190 osób: pracowników, współpracowników i członków ich rodzin pomagało w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, a także w schronisku dla zwierząt na terenie Polski.
W sobotę, 1 października, niemal 200 Wolontariuszy odwiedziło 9 różnych placówek opiekuńczych i wychowawczych w Polsce, by pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i wiary w dobro drugiego człowieka.

– Dzień Wolontariusza to coroczna inicjatywa naszej firmy, podczas której wszyscy skupiamy uwagę na dotkniętych przez los bezbronnych istotach i robimy wszystko, by pokazać im, że świat jest pełen dobra i szlachetności. Nasze prace polegają na remontowaniu sal, odnawianiu placów zabaw, porządkowaniu ogrodów, a także beztroskiej zabawie z dziećmi przebywającymi w odwiedzanych przez nas placówkach

– wyjaśnia Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie. – Część z nas wspiera również ośrodki poprzez zakup i przekazanie niezbędnych rzeczy.
Do udziału w Dniu Wolontariusza zapraszani są nie tylko pracownicy i współpracownicy firmy, ale także ich rodziny. To doskonała okazja, by wspólnie w rodzinnej atmosferze spędzić dzień, a jednocześnie zrobić coś dobrego na rzecz po-trzebujących.
W tym roku firma odwiedziła: Dom Dziecka na warszawskiej Białołęce, Dom Dziecka na warszawskiej Pradze, Dom Dziecka w Mikoszowie, Dom Dziecka oraz Placówkę Wychowawczą w Wyszkowie, Świetlicę Terapeutyczną w Olsztynie, Dom Małego Dziecka w Krakowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, Schronisko dla zwierząt w Rzeszowie oraz Dom Dziecka w Porszewicach.
Dzień Wolontariusza to globalna inicjatywa grupy kapitałowej PFI Prudential Financial, Inc, której częścią jest Pramerica Życie TUiR SA Pracownicy na całym świecie angażują się na rzecz lokalnych społeczności, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

http://www.pramerica.pl/

Pramerica Życie wypłaca. Po prostu

Suma wypłaconych świadczeń: 35,9 mln PLN

Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła więcej świadczeń w pierwszej połowie 2016 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma wypłaconych świadczeń za okres styczeń – czerwiec 2016 wyniosła 35,9 mln PLN, a to o 1,2 % więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

– Rosnąca wartość wypłaconych świadczeń wynika z faktu, że coraz więcej klientów decyduje się na ochronę życia, a także zdrowia i coraz bardziej świadomie podchodzi do kwestii ubezpieczeń. Decydując się na polisę chroniącą zdrowie klienci otrzymują świadczenie nawet w sytuacji niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, czy pobytu w szpitalu.

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń w Pramerica Życie.

Średni czas wypłaty świadczeń: 2,8 dnia

Średni czas wypłaty świadczeń w Pramerica Życie, liczony od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia, to dla ubezpieczeń grupowych 2,8 dnia, a ubezpieczeń indywidualnych 3,2 dnia. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby zgłaszające roszczenia o wypłatę świadczeń doświadczają trudnych życiowych sytuacji. To bardzo dotkliwe chwile, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować formalności i jak najszybciej wypłacić należne świadczenia. Wierzymy, że tym samym niesiemy realną finansową pomoc klientom.

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak – Właśnie po to istnieją ubezpieczenia, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego w nieoczekiwanych życiowych sytuacjach jak śmierć, choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nieszczęścia dotykają ludzi w najmniej spodziewanych sytuacjach, niezależnie od kondycji fizycznej i wcześniejszego stanu zdrowia. Dlatego warto mieć ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń, która zabezpiecza najbliższych i nie pozostawia ich bez środków do życia.

Jeśli już zdarzają się odmowy wypłaty świadczeń, to najczęściej wynikają one z faktu, iż dane zdarzenie nie mieści się w definicji zdarzeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Czasem odmowa wynika z braku wymaganych dokumentów potwierdzających zdarzenie lub z faktu, że klient nie posiadał ochrony dodatkowej, np. ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu, a o takie świadczenie wnioskuje. Bywają jednak wyjątkowe sytuacje, w których pomimo definicji z OWU, klient może liczyć na pomoc Pramerica Życie.

– Zawsze staramy się indywidualnie rozpatrywać każdy wniosek, widząc po drugiej stronie człowieka i jego aktualną sytuację. Zdarza się, że pomagamy naszym klientom w inny sposób i wspieramy w tych wyjątkowo trudnych chwilach

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak.
Bez względu na to, jak otwarte podejście ma firma do swoich klientów i jak dba o ich komfort, zawsze należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, by świadomie wybrać odpowiednia dla siebie ochronę.

Źródło: http://www.pramerica.pl