Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Sumy gwarancyjne ubezpieczeń. Co to takiego?

Agent Ubezpieczeniowy

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Lub nagraj swoje pytanie na skrzynkę. Telefon: 221010425. Nagraj od razu po sygnale. Oddzwonimy.

Sumy gwarancyjne ubezpieczeń. Co to takiego?

Pod koniec minionego roku w Polsce wprowadzono w życie wymogi Unii Europejskiej, które dotyczą zwiększenia sum gwarancyjnych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Co kryje się pod tym pojęciem? Czy ten element może mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeń?

Suma gwarancyjna określa kwotowe granice odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach OC w przypadku zaistnienia szkody. Poziom sum gwarancyjnych zawarty jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

W przypadku OC komunikacyjnego osobno ustalane są sumy gwarancyjne dla szkód na mieniu i szkód osobowych. Wskutek zmian wprowadzonych 10 grudnia 2009 wysokość tych pierwszych podwyższono do 500 tysięcy Euro, a drugich do 2,5 mln Euro

– wyjaśnia Jerzy Bieda, Doradca Prezesa Zarządu w Inter Partner Assistance Polska S.A.

Co oznaczają te zmiany?

Celem zmian wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych było zapewnienie większej ochrony poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Ich wdrożenie generuje wiele pytań, m.in.: Czy podwyższenie tych wartości oznacza, że za obowiązkowe ubezpieczenia będziemy musieli zapłacić więcej? W jaki sposób specyfika naszego rynku może zapobiec podwyżkom cen OC? Co to oznacza dla właścicieli samochodów?

Znaczne podwyżki składek OC byłyby zagrożeniem dla użytkowników dróg w Polsce, gdyż więcej osób mogłoby unikać płacenia za ubezpieczenia obowiązkowe

– mówi Jerzy Bieda, Doradca Prezesa Zarządu w Inter Partner Assistance Polska SA.

Wysokość składek powinna być dostosowana do polskich realiów.

Równie ważne stają się pytania: Od czego zależy wysokość stawek OC? Czym istotnym różni się nasz rynek od większości krajów Unii Europejskiej?

Ceny ubezpieczeń OC są uzależnione przede wszystkim od wartości wypłacanych odszkodowań. W przypadku szkód materialnych, czynnikiem mającym decydujący wpływ na wysokość odszkodowania, jest wartość pojazdu ściśle związana z jego wiekiem. W naszym kraju auta mają średnio powyżej 14 lat i są znacznie starsze niż w Unii Europejskiej, gdzie aż 70% samochodów ma mniej niż 10 lat.

– odpowiada Jerzy Bieda z Inter Partner Assistance ?

Z kolei w przypadku szkód osobowych, wysokość odszkodowań zależy od kosztów opieki medycznej oraz dochodów społeczeństwa. W Polsce są one znacznie niższe niż w większości krajów Unii Europejskiej.

Jak obecnie wygląda sytuacja rynkowa?

Jak pokazują pierwsze tygodnie, po podwyższeniu sum gwarancyjnych w ramach OC, nie doszło do podwyższenia składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Czynnikiem, który miał zapewne na to wpływ, jest mocna konkurencja.

Na polskim rynku działa wielu ubezpieczycieli, oferujących OC komunikacyjne. Wprowadzając nowe rozwiązania, np. w postaci pakietu assistance, starają się oni zarówno pozyskać nowych klientów, jak i utrzymać obecnych

– mówi Jerzy Bieda z Inter Partner Assistance?

Konkurencja cenowa, jest potęgowana przez firmy działające w systemie direct.

Wysokość sum gwarancyjnych ubezpieczenia nie ma obecnie bezpośredniego wpływu na wysokość składek. Istnieje wiele ważniejszych czynników decydujących o cenach obowiązkowych ubezpieczeń.

Źródło: ipassistance.pl

Review Sumy gwarancyjne ubezpieczeń. Co to takiego?.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.