Agent Ubezpieczeniowy

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta. Lub nagraj swoje pytanie na skrzynkę. Telefon: 221010425

Pramerica Życie wypłaca. Po prostu

Suma wypłaconych świadczeń: 35,9 mln PLN

Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła więcej świadczeń w pierwszej połowie 2016 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma wypłaconych świadczeń za okres styczeń – czerwiec 2016 wyniosła 35,9 mln PLN, a to o 1,2 % więcej niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

– Rosnąca wartość wypłaconych świadczeń wynika z faktu, że coraz więcej klientów decyduje się na ochronę życia, a także zdrowia i coraz bardziej świadomie podchodzi do kwestii ubezpieczeń. Decydując się na polisę chroniącą zdrowie klienci otrzymują świadczenie nawet w sytuacji niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, czy pobytu w szpitalu.

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń w Pramerica Życie.

Średni czas wypłaty świadczeń: 2,8 dnia

Średni czas wypłaty świadczeń w Pramerica Życie, liczony od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia, to dla ubezpieczeń grupowych 2,8 dnia, a ubezpieczeń indywidualnych 3,2 dnia. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby zgłaszające roszczenia o wypłatę świadczeń doświadczają trudnych życiowych sytuacji. To bardzo dotkliwe chwile, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować formalności i jak najszybciej wypłacić należne świadczenia. Wierzymy, że tym samym niesiemy realną finansową pomoc klientom.

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak – Właśnie po to istnieją ubezpieczenia, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego w nieoczekiwanych życiowych sytuacjach jak śmierć, choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nieszczęścia dotykają ludzi w najmniej spodziewanych sytuacjach, niezależnie od kondycji fizycznej i wcześniejszego stanu zdrowia. Dlatego warto mieć ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń, która zabezpiecza najbliższych i nie pozostawia ich bez środków do życia.

Jeśli już zdarzają się odmowy wypłaty świadczeń, to najczęściej wynikają one z faktu, iż dane zdarzenie nie mieści się w definicji zdarzeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Czasem odmowa wynika z braku wymaganych dokumentów potwierdzających zdarzenie lub z faktu, że klient nie posiadał ochrony dodatkowej, np. ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu, a o takie świadczenie wnioskuje. Bywają jednak wyjątkowe sytuacje, w których pomimo definicji z OWU, klient może liczyć na pomoc Pramerica Życie.

– Zawsze staramy się indywidualnie rozpatrywać każdy wniosek, widząc po drugiej stronie człowieka i jego aktualną sytuację. Zdarza się, że pomagamy naszym klientom w inny sposób i wspieramy w tych wyjątkowo trudnych chwilach

– wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak.
Bez względu na to, jak otwarte podejście ma firma do swoich klientów i jak dba o ich komfort, zawsze należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, by świadomie wybrać odpowiednia dla siebie ochronę.

Źródło: http://www.pramerica.pl

Review Pramerica Życie wypłaca. Po prostu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *