Pomoc assistance dla klientów Idea Fleet

Assistance w podróży

Europ Assistance przygotowało dla klientów Idea Fleet pakiet assistance, który może być przydatny w razie problemów z samochodem w trakcie podróży. Pomoc dostępna jest w trzech wariantach i obejmuje organizację i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego, a także pakiet świadczeń assistance.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance, w sytuacji awarii, szkody komunikacyjnej (m.in. wywrócenie pojazdu, kolizja, włamanie do pojazdu, kradzież) lub innego zdarzenia drogowego. W takiej sytuacji klientowi przysługuje organizacja i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego, zgodnie z posiadanym wariantem ubezpieczenia. W ramach wariantu podstawowego New Standard, klient może korzystać z pojazdu zastępczego przez 5 dni, wariant pośredni New Premium, to 10 dni. Najszersza opcja New VIP gwarantuje, w przypadku awarii, czy wypadku drogowego pojazd zastępczy na faktyczny czas naprawy pojazdu, a w sytuacji kradzieży, czy szkody całkowitej, na okres 30 dni.

Oferta dedykowana klientom Idea Fleet została przygotowana w taki sposób, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób wesprzeć ich w trudnej sytuacji na drodze. Zróżnicowanie pakietów pozwala klientowi wybrać najbardziej optymalny dla siebie okres wynajmu pojazdu zastępczego

mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Dodatkowo w ramach wszystkich trzech wariantów klienci mają dostęp do pakietu świadczeń assistance w postaci: usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania, dowozu paliwa, parkowania pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego, transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego podróży, czy zakwaterowania w hotelu.

Ponadto w ramach pakietu zagwarantowany jest odbiór pojazdu po naprawie, zaliczka na koszty naprawy, złomowanie pojazdu, a także nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnej, pomocy administracyjnej, usług tłumaczenia telefonicznego i serwisu concierge.

Europ Assistance wspiera wydarzenia branżowe

VIII Kongres Bancassurance

Europ Assistance Polska aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce uczestnicząc w wielu znaczących wydarzeniach branżowych i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Firma była partnerem VIII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich.

W dniach 27-28 października, w Józefowie odbył się VIII Kongres Bancassurance organizowany przez Związek Banków Polskich pod tytułem „Łączy nas klient”. Tematem wiodącym były najnowsze trendy, zmiany i rozwiązania regulacyjne mając wpływ na rynek bancassurance.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegenta wystąpiła Marta Tomczak-Koziupa – Bancassurance Senior Account Manager, która przedstawiła temat związany ze sprzedażą ubezpieczeń z perspektywy konsultanta bankowego i multiagenta ubezpieczeniowego.

Udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w promowanie dystrybucji oferty assistance oraz stałe zwiększanie świadomości assistance zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

http://www.europ-assistance.pl/

Klienci Play z pomocą assistance

P4 Sp. z o.o. (Play) wspólnie z Europ Assistance Polska przygotowało dla osób, które zawierają lub przedłużają umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dwa, specjalne pakiety usług assistance „MultiSerwis” i „Asystent domowy”. Oferta zapewnia specjalistyczną pomoc w domu na wypadek losowych zdarzeń technicznych, a także konieczności napraw sprzętu AGD/RTV i PC.

Asystent domowy do usług

Pakiet usług pomocy domowej dostępny jest w dwóch wariantach. W ramach podstawowego assistance domowego, ubezpieczeni, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego np. pożaru, zalania, wybuchu, czy wandalizmu lub uszkodzenia / zatrzaśnięcia zamka w miejscu zamieszkania mogą liczyć na interwencję specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych). Wariant rozszerzony przewiduje ponadto pomoc specjalisty od napraw sprzętu RTV/AGD i PC w przypadku awarii tych sprzętów. Dodatkowo na życzenie ubezpieczonego otrzymuje on nielimitowany dostęp do informacji o sieci usługodawców.

MultiSerwis pomocny w naprawie

Jeżeli awarii ulegnie np. pralka, suszarka, lodówka, zmywarka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, odkurzacz lub ekspres do kawy, ubezpieczony otrzymuje pomoc specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD/ RTV. Ochrona w wariancie rozszerzonym obejmuje również np. odbiorniki telewizyjne i radiowe, odtwarzacze i nagrywarki np. VIDEO, DVD, zestawy Hi-Fi.
Wariant pełny zapewnia ponadto interwencję specjalisty w przypadku awarii kina domowego, anteny satelitarnej, czy komputera stacjonarnego. Wystarczy telefon do Centrum Alarmowego, które zorganizuje wizytę specjalisty wraz z pokryciem kosztów naprawy i w tym przypadku również części zamiennych.

Klienci cenią sobie pomoc specjalistów takich jak np. hydraulicy, ślusarze, elektrycy. Pakiet usług pomocy technicznej w domu zwiększa atrakcyjność oferty głównej partnera, a także stanowi wartość dodaną dla aktualnych i potencjalnych klientów

– mówi Marta Tomczak-Koziupa, Koordynator projektu w Europ Assistance Polska.
Oba pakiety assistance skierowane są do klientów indywidualnych w związku z zawarciem lub przedłużeniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz klientów biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ostatni dzwonek na ubezpieczenie szkolne

Dzieci i młodzież już wkrótce wrócą do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto pomyśleć o ich bezpieczeństwie i wyposażyć dziecko w polisę NNW. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć uczniów przed przykrymi skutkami wypadków, które zdążają się w szkołach stosunkowo często.

Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej, w roku szkolnym 2014/2015 doszło do ponad 71 tysięcy wypadków w placówkach oświatowych z udziałem dzieci. Wypadki te najczęściej wiązały się ze złamaniami, zwichnięciami, skręceniami lub stłuczeniami kończyn. Zdarzały się również wypadki śmiertelne. Najwięcej incydentów miało miejsce na sali gimnastycznej, podczas zajęć sportowych, na korytarzach i schodach, a także boiskach i placach zabaw. Jak można uchronić się przed skutkami takich zdarzeń?

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Szkoła to miejsce gdzie dzieci spędzają w roku szkolnym dużą część swojego dnia. Nad ich bezpieczeństwem mają obowiązek czuwać nauczyciele i przedstawiciele szkoły. Jednak nie sposób upilnować wszystkich i wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Stąd bardzo często placówki oświatowe decydują się na wykupienie grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie jest fakultatywne i nie zawsze możemy w tym zakresie liczyć na decyzję szkoły. Dlatego warto samodzielnie wyposażyć dziecko w polisę indywidualną i dostosować jej zakres do potrzeb własnych i swojego dziecka.

Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też one wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji.

– mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Przed wykupieniem polisy, rodzice powinni zwrócić szczególna uwagę na zakres umowy ubezpieczeniowej. Wymiar ochrony różni się bowiem w zależności od poszczególnych ubezpieczycieli.
Przedmiotem polisa NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub tzw. rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonej osoby. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Najczęściej polisy obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej, czy w drodze do lub ze szkoły. Na rynku dostępne są też ubezpieczenia, których szerszy zakres dotyczy również wypadków powstałych podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także chroni dzieci podczas wakacji czy ferii.
Podczas wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, warto dodatkowo zwrócić uwagę , czy oferta zawiera świadczenia assistance.
Ubezpieczenie zawierające pakiet assistance zapewnia nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją. Bardzo ważna jest również pomoc w organizacji i prowadzeniu rehabilitacji – często wypłata świadczenia pieniężnego nie do końca jest pomocna, ponieważ i tak nie wiemy, do którego ośrodka rehabilitacyjnego się udać lub czy ułożony plan rehabilitacji jest dla dziecka na pewno odpowiedni. Opieka i pomoc dedykowanego opiekuna rehabilitacji zdejmuje z nas ciężar samodzielnych poszukiwań ośrodka, umawiania się na wizyty, a w pełnej wersji również pokryje koszty rehabilitacji – dodaje Urszula Szwarc.

Przygotowując dziecko do nowego roku szkolnego warto zainwestować nie tylko w nowe podręczniki i plecak, ale także w dobre ubezpieczenie NNW, może być ono bardzo pomocne w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

Usługi concierge są w modzie

Concierge, czyli całodobowa usługa polegająca na organizacji różnych świadczeń wedle upodobań i życzeń klienta, z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Serwis concierge najczęściej dodawany jest do produktów bankowych. Jakie usługi są najbardziej popularne?
Concierge to usługi nieodpłatnej organizacji przedsięwzięć. Koszty ich realizacji każdorazowo są przedstawiane klientowi do autoryzacji, w oparciu o szczegółową wycenę organizacji tych usług przed ich wykonaniem.

Serwis concierge dodawany jest najczęściej do produktów bankowych. Na tej podstawie możemy wyróżnić trzy grupy klientów, są to klienci private banking, którzy posiadają aktywa finansowe o dużej wartości, posiadacze kart platynowych, oraz grupa klientów aspirujących. Zakres concierge jest oczywiście zróżnicowany i tylko najzamożniejsi klienci mają do niego nielimitowany dostęp. Usługi concierge są coraz bardziej popularne, w ostatnich latach zanotowaliśmy 30% wzrost liczby zrealizowanych spraw

– mówi Joanna Łazor, Menadżer Sekcji Concierge w Europ Assistance Polska.
Do najbardziej popularnych usług należy organizacja biletów na koncerty, do teatru lub biletów lotniczych, organizacja prezentów, rezerwacja stolika w restauracji, czy dostawa kwiatów. Klienci równie często korzystają z usługi concierge, gdy potrzebują pomocy w zorganizowaniu wakacji, rezerwacji hotelu, zaplanowania podróży, czy wycieczki.
Poza standardowymi prośbami zdarzają się bardziej wyszukane przedsięwzięcia, a zespoły ds. concierge gotowe są zrealizować nawet najbardziej nieoczekiwane życzenia.
Concierge bywa jak Sherlock
Jednej z naszych klientek, bardzo spodobał się pewien obraz. Niestety nie znała ani artysty, ani tytułu dzieła. Specjaliści ds. concierge podjęli się znalezienia obrazu jedynie na podstawie zdjęcia dostarczonego przez klientkę. Artysta nie posiadał swojej strony internetowej, co dodatkowo utrudniało jego odszukanie. Po dogłębnym researchu, specjalista ds. concierge natrafił na pierwszy trop, który dał początek owocnym poszukiwaniom. Finalnie dokładnie ten sam obraz został zamówiony i dostarczony klientce.
… czasami jak Bond, James Bond
Innym razem, klient zadzwonił z prośbą o zlokalizowanie hotelu, w którym grana była konkretna scena z filmu James Bond. Jak się okazało, termin wakacji, na które wybierał się wspólnie z córką był poza sezonem, co utrudniało sprawę. Jednak we współpracy z miejscowymi pracownikami hoteli na Martynice udało się namierzyć właściwe miejsce. Dodatkowo concierge zorganizowało dla klienta kilka dodatkowych atrakcji.
… a czasami, musi wypłynąć na szerokie wody
Jacht z polską załogą płynął przez Nowy Jork na Bahamy. Klient, który niestety ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w rejsie, chciał pozostałym uczestnikom sprawić na miejscu niespodziankę. Zwrócił się do Concierge z prośbą, aby po dopłynięciu jachtu w docelowe miejsce, dostarczyć ekipie butelkę markowej whiskey wraz z listem z podziękowaniami i gratulacjami w języku polskim. Sprawa okazała się skomplikowana ze względu na fakt, iż żaden miejscowy sklep nie oferował takiej usługi. Decydującą kwestią okazała się ciekawie przedstawiona historia polskiej jednostki, opowiedziana przez jednego z konsultantów Concierge, który przekonał pracowników do spełnienia prośby klienta.

Onkopolisa od BZ WBK-Aviva TU na Życie S.A.

Onkopolisa od BZ WBK-Aviva TU na Życie S.A. z pakietem pomocy medycznej Europ Assistance Polska

Choroby nowotworowe, mogą dotknąć każdego z nas. Leczenie bywa bardzo kosztowne i długotrwałe, dlatego ważna jest odpowiednia ochrona finansowa. Onkopolisa to ubezpieczenie przygotowane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dla klientów Banku Zachodniego WBK, które oferowane jest od 1 lipca 2016 roku. Obejmuje szeroką listę nowotworów i może zapewnić otrzymanie środków finansowych potrzebnych na leczenie w przypadku choroby. W ramach ubezpieczenia dostępny jest także szeroki pakiet pomocy medycznej przygotowany we współpracy z Europ Assistance Polska. Pakiet oferuje pomoc zarówno profilaktyczną, jak i onkologiczną w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu in situ.

Dodatkowe świadczenia medyczne w ramach Onkopolisy stanowią realną pomoc dla klienta. Ubezpieczony w trudnym dla siebie momencie, jakim niewątpliwie jest diagnoza choroby nowotworowej, oprócz wsparcia finansowego, może liczyć na pomoc w organizacji dodatkowej konsultacji lekarskiej, rehabilitacji, wizyty psychologa, czy też pomocy w domu po hospitalizacji. Pakiet usług assistance uwzględnia specyfikę procesu leczenia nowotworów, a tym samym odpowiada na potrzeby osób zmagających się z tą chorobą

– mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy w Europ Assistance Polska.

Z pomocy profilaktycznej mogą skorzystać klienci, którzy w sytuacji nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, potrzebują telefonicznej konsultacji lekarskiej, wideokonsultacji lub wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku nowotworów niezwykle istotna jest profilaktyka, dlatego, dodatkowo do dyspozycji klientów pozostaje całodobowa infolinia medyczna, w ramach której mogą konsultować wszelkie niepokojące objawy i zasięgać porad dotyczących chorób nowotworowych.

W sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego lub in situ, ubezpieczony ma do dyspozycji pakiet pomocy medycznej onkologicznej, w ramach której może skorzystać z konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji, pomocy psychologa, pomocy w domu po hospitalizacji czy wizyty pielęgniarki po powrocie ze szpitala. Ponadto w ramach pomocy medycznej onkologicznej będzie mógł skorzystać z transportu medycznego, organizacji i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji i dofinansowania zakupu peruki.

Natomiast w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego ubezpieczony może liczyć dodatkowo na organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji, a także skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej. Dodatkowa konsultacja z lekarzem specjalistą to możliwość weryfikacji podstawionej diagnozy oraz wskazanie najlepszych metod leczenia.

www.europ-assistance.pl