Pomoc assistance dla klientów Idea Fleet

Assistance w podróży

Europ Assistance przygotowało dla klientów Idea Fleet pakiet assistance, który może być przydatny w razie problemów z samochodem w trakcie podróży. Pomoc dostępna jest w trzech wariantach i obejmuje organizację i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego, a także pakiet świadczeń assistance.

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance, w sytuacji awarii, szkody komunikacyjnej (m.in. wywrócenie pojazdu, kolizja, włamanie do pojazdu, kradzież) lub innego zdarzenia drogowego. W takiej sytuacji klientowi przysługuje organizacja i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego, zgodnie z posiadanym wariantem ubezpieczenia. W ramach wariantu podstawowego New Standard, klient może korzystać z pojazdu zastępczego przez 5 dni, wariant pośredni New Premium, to 10 dni. Najszersza opcja New VIP gwarantuje, w przypadku awarii, czy wypadku drogowego pojazd zastępczy na faktyczny czas naprawy pojazdu, a w sytuacji kradzieży, czy szkody całkowitej, na okres 30 dni.

Oferta dedykowana klientom Idea Fleet została przygotowana w taki sposób, aby w jak najbardziej kompleksowy sposób wesprzeć ich w trudnej sytuacji na drodze. Zróżnicowanie pakietów pozwala klientowi wybrać najbardziej optymalny dla siebie okres wynajmu pojazdu zastępczego

mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Dodatkowo w ramach wszystkich trzech wariantów klienci mają dostęp do pakietu świadczeń assistance w postaci: usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania, dowozu paliwa, parkowania pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego, transportu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego podróży, czy zakwaterowania w hotelu.

Ponadto w ramach pakietu zagwarantowany jest odbiór pojazdu po naprawie, zaliczka na koszty naprawy, złomowanie pojazdu, a także nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnej, pomocy administracyjnej, usług tłumaczenia telefonicznego i serwisu concierge.

Europ Assistance wspiera wydarzenia branżowe

VIII Kongres Bancassurance

Europ Assistance Polska aktywnie wspiera rozwój rynku bancassurance w Polsce uczestnicząc w wielu znaczących wydarzeniach branżowych i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Firma była partnerem VIII Kongresu Bancassurance organizowanego przez Związek Banków Polskich.

W dniach 27-28 października, w Józefowie odbył się VIII Kongres Bancassurance organizowany przez Związek Banków Polskich pod tytułem „Łączy nas klient”. Tematem wiodącym były najnowsze trendy, zmiany i rozwiązania regulacyjne mając wpływ na rynek bancassurance.

Partnerem merytorycznym wydarzenia była Europ Assistance Polska. Z ramienia firmy w roli prelegenta wystąpiła Marta Tomczak-Koziupa – Bancassurance Senior Account Manager, która przedstawiła temat związany ze sprzedażą ubezpieczeń z perspektywy konsultanta bankowego i multiagenta ubezpieczeniowego.

Udział Europ Assistance Polska w tak znaczącym wydarzeniu branżowym wynika z dużego zaangażowania firmy w promowanie dystrybucji oferty assistance oraz stałe zwiększanie świadomości assistance zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

http://www.europ-assistance.pl/

Druga opinia medyczna dla klientów Nationale‑Nederlanden

Druga opinia medyczna

Europ Assistance Polska wspólnie z NationaleNederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie oferuje program „Drugiej opinii medycznej”. Rozwiązanie to pozwala klientom m.in. na weryfikację pierwotnej opinii medycznej oraz procesu leczenia, a także zasięgnięcie specjalistycznej konsultacji medycznej u najlepszych ekspertów w kraju i za granicą.

Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania to rosnący segment rynku ubezpieczeniowego. W sytuacji takiej diagnozy, pacjenci często poszukują alternatywnych metod leczenia lub możliwości dodatkowej konsultacji z kilkoma specjalistami.

Wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom Nationale-Nederlanden rozszerzyło zakres świadczeń w ramach umów dodatkowych dotyczących poważnych chorób. Ubezpieczyciel dla klientów przygotował bowiem program „Drugiej opinii medycznej”, który dostępny jest w trzech wariantach. „Polacy coraz częściej korzystają ze specjalistycznych polis na życie oraz różnych dodatkowych usług. Od jakiegoś czasu obserwujemy duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami ochronnymi, które w przypadku choroby ubezpieczonego są wsparciem dla niego w powrocie do zdrowia”– mówi Edyta Fundowicz, dyrektor ds. portfela produktowego w Nationale-Nederlanden.

Usługa daje klientom możliwość skonsultowania postawionej – w sytuacji ciężkiego zachorowania – diagnozy z niezależnym lekarzem na terenie kraju lub zagranicą. Dodatkowo, ubezpieczony może również zweryfikować zasadność i poprawność zaproponowanego leczenia oraz jego zgodność z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie. Program obejmuje także pozyskanie informacji, czy istnieją alternatywne metody medyczne zalecane w danym przypadku – dostępne również poza granicami Polski – oraz wskazanie ośrodka stosującego je.

Program „Drugiej opinii medycznej” to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia, potwierdzenia postawionej diagnozy i zaproponowanego planu leczenia. Dodatkowo klienci mają do dyspozycji kompleksowy zakres usług i świadczeń assistance.

mówi Marta Tomczak-Koziupa – Bancassurance Senior Account Manager w Europ Assistance Polska.

Program zapewnia również klientom szereg usług dodatkowych, m.in. takich jak: tele-, wideokonsultacja z lekarzem (w tym także tłumacza w przypadku zagranicznego specjalisty), dowóz leków, transport ubezpieczonego do/z placówki medycznej oraz organizację i pokrycie kosztów hotelu na czas konsultacji. W ramach najszerszego zakresu usługi klienci mogą liczyć także na kompleksową organizację procesu leczenia w kraju i za granicą.

Więcej informacji:
europ-assistance.pl

Assistance medyczny – alternatywne źródło opieki zdrowotnej

Większość Polaków co najmniej raz na pół roku potrzebuje konsultacji lekarskiej. Rośnie liczba osób, która korzysta z prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Assistance medyczny jest alternatywnym rozwiązaniem, dzięki któremu w przypadku problemu zdrowotnego, klient może skorzystać ze świadczeń medycznych, wykonując jeden telefon do Centrum Alarmowego.
Jak wynika z badania „Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych” przeprowadzonego przez CBOS w sierpniu 2016r. aż 84% Polaków przynajmniej raz skorzystało z usług medycznych w ostatnim czasie. Najczęściej korzystali z porady lekarza ogólnego, a ponad połowa ankietowanych odwiedziła lekarza specjalistę.

Warto zwrócić uwagę, że z roku na rok rośnie liczba osób, która niezależnie od publicznej służby zdrowia, korzystają z prywatnego systemu opieki zdrowotnej (47% ogółu badanych). Niewątpliwie podstawową motywacją dla wyboru takiej ścieżki leczenia jest krótszy czas oczekiwania na wizytę czy badanie, co deklaruje 70% badanych. W ramach publicznego systemu ochrony zdrowia niekiedy długo trzeba czekać na możliwość konsultacji ze specjalistą – prawie co piąty ankietowany, który potrzebował takiej konsultacji (17%), nie dostał się do lekarza specjalisty.

Assistance medyczny pomocny w chorobie
W trosce o własne zdrowie, warto zwrócić uwagę na alternatywne źródło opieki medycznej, w postaci assistance medycznego. Dzięki temu rozwiązaniu, w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku bez problemu możemy skorzystać ze świadczeń zdrowotnych. Assistance medyczny dodawany jest często do produktów bankowych, takich jak karty kredytowe, konta bankowe czy kredyty. Usługa ta również dostępna jest dla klientów niektórych firm ubezpieczeniowych, którzy zakupią ubezpieczenie NNW, zdrowotne, turystyczne, majątkowe czy samochodowe.

Posiadacze takiego pakietu w sytuacji problemów zdrowotnych mogą, zadzwonić do Centrum Alarmowego, aby porozmawiać z lekarzem, zamówić wizytę domową, zdobyć informację na temat leków lub poprosić o ich dowóz, zorganizować wizytę pielęgniarki, a nawet transport medyczny i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. O cenie świadczeń medycznych decyduje rodzaj i zakres usług, w części przypadków są one jednak bezpłatne.

VII Ogólnopolskie Badanie Assistance przeprowadzone przez Europ Assistance Polska, sprawdzające poziom świadomości Polaków na temat usług assistance potwierdza popularność alternatywnych źródeł opieki medycznej. Prawie 20% badanych Polaków kojarzy „assistance” z pomocą medyczną. Ponadto ocenia tego rodzaju usługi jako najbardziej użyteczną formę pomocy. Najbardziej przydatne świadczenia w ramach assistance medycznego to pomoc domowa po hospitalizacji (55%), domowa wizyta lekarza (54%) i transport medyczny (54%). Coraz bardziej popularne stają się również usługi medyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ponad połowa respondentów skorzystałaby z możliwości wideokonferencji lub wideo konsultacji z lekarzem.

Assistance medyczny jest produktem, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Daje on bowiem klientom dostęp do usług medycznych wysokiej jakości, a zdrowie jest przecież dla wszystkich najważniejsze. Najczęstsze dolegliwości zdrowotne takie jakie przeziębienia bądź zatrucia, wymagające konsultacji z lekarzem, wiążą się często albo z czekaniem w długich kolejkach, albo to z wysokimi opłatami za wizytę. W takich przypadkach medical assistance jest optymalnym rozwiązaniem, które nie tylko zaoszczędzi czas i emocje klienta, ale i jego pieniądze – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.
Dobre polisy, z szerokim zakresem świadczeń, przewidują również pomoc assistance w postaci drugiej opinii lekarskiej, czy organizacji procesu rehabilitacji.

Program Rehabilitacji stanowi uzupełnienie ofert ubezpieczeniowych OC. Proces ma na celu kompleksową rehabilitację medyczną, zawodową i socjalną poszkodowanego. Opieką nad poszkodowanymi zajmują się wykwalifikowani i doświadczenia specjaliści, a rehabilitacja prowadzona jest we współpracy ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami Europ Assistance Polska: placówkami medycznymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, grupami wsparcia i innymi.
Z kolei MedKonsultacja daje klientom możliwość skonsultowania postawionej w sytuacji ciężkiego zachorowania diagnozy z niezależnym lekarzem na terenie kraju. Dodatkowo ubezpieczony może również zweryfikować zasadność i poprawność zaproponowanego planu leczenia. Program pomaga uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zaproponowane leczenie jest zgodne z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie i czy istnieją metody leczenia dostępne poza granicami kraju odpowiednie i zalecane w danym przypadku. Klienci mogą również uzyskać dane ośrodka (również zagranicznego) oferującego dane leczenie.

Ubezpieczenie „last minute”

Wrzesień to miesiąc ofert last minute i wyjazdów na ostatnią chwilę. Ci, którym we wakacje nie udało się nigdzie wyjechać, liczą na wrześniowe promocje. Biura podróży kuszą nie tylko dobrymi cenami, ale także pakietami dodatkowych atrakcji wycieczek, standardami hoteli itp.

Klienci na podstawie tych propozycji podejmują szybkie decyzje i w pośpiechu pakują walizki, by zaznać jeszcze wrześniowego słońca. W tym pośpiechu jednak nie zawsze klienci pamiętają o ubezpieczeniu, szczególnie gdy biuro podróży zapewnia nas, że cena wycieczki zawiera również ubezpieczenie.

Przygotowując się do urlopu, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kwestię zdrowia i bezpieczeństwa podczas wakacji. Może się bowiem okazać, że będziemy potrzebowali pomocy medycznej w trakcie zagranicznego wypoczynku. Kupując wycieczkę w biurze podróży, warto zwrócić uwagę na punkt umowy dotyczący ubezpieczenia, gdyż często polisy podróżne zawarte w umowie z biurem podróży to podstawowe ubezpieczenie na niewysokie sumy.

Oznacza to, że w sytuacji choroby lub wypadku, klienci otrzymają pomoc jedynie do podanego limitu, a pozostałe przewyższające go koszty będą musieli pokryć sami. Wybierając kierunek wyjazdu i rodzaj zaplanowanej aktywności warto przeanalizować, co może się zdarzyć i wówczas oszacować sumę ubezpieczenia, która będzie wystarczająca w przypadku ewentualnych kłopotów ze zdrowiem.

O ile w sytuacjach pogorszonego samopoczucia bądź bólu zęba, klienci mogą sami udać się do lekarza, o tyle w sytuacjach nagłego wypadku, utraty przytomności lub złamania kończyny, niezbędny jest transport medyczny. Koszty leczenia wówczas powiększone są o koszty transportu medycznego.

W tym przypadku cena zależy od rodzaju transportu (karetka, helikopter czy ambulans lotniczy), dystansu oraz rodzaju pomocy udzielonej podczas transportu. Dodatkowo koszty te rosną, jeśli wymagana jest hospitalizacja ubezpieczonego.

Warto podkreślić, że wraz z odległością od Polski, rosną również koszty ewentualnego transportu medycznego. Im dalsza destynacja turystyczna, tym drożej, a sam proces organizacji transportu może być czasochłonny i bardzo skomplikowany, wymagający zaangażowania kilku środków transportu. Przykładowo transport samolotem sanitarnym z Kenii kosztowałby ok. 30 000 EUR, z Azji Środkowej – 45 000 EUR, z Azji Południowej i Wschodniej, Ameryki Południowej – nawet do 100 000 EUR

– mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Trudno przewidzieć, co może wydarzyć się podczas wakacji. Trudno też przygotowywać się na nieprzyjemności, kiedy planujemy wymarzone wakacje. Niemniej jednak warto przeanalizować statystyki, poszukać odpowiedniego ubezpieczenia lub zwiększyć jego sumy. Warto wykupić takie ubezpieczenie, które oferuje również usługi assistance. Samo ubezpieczenie bowiem gwarantuje nam zwrot poniesionych kosztów i wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie wzbogacone zaś o assistance gwarantuje profesjonalną i skuteczną pomoc na miejscu zdarzenia, a nawet zadba o bliskich, gdy ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu.
Assistance oferowany wraz z ubezpieczeniem turystycznym to gwarancja natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach, między innymi organizacji i pokrycia kosztów leczenia i transportu. Ponadto usługi te zapewniają klientom pomoc w wydaniu dokumentów w sytuacji ich zaginięcia lub kradzieży.

W szerokiej ofercie usług znajduje się nawet pożyczka pieniężna w sytuacji utraty kart płatniczych, a także organizacja wizyty osoby bliskiej w sytuacji hospitalizacji ubezpieczonego. Dodatkowo usługi te gwarantują natychmiastową pomoc w sytuacji opóźnienia lub odwołania lotu, a także opóźnienia bądź zagubienia bagażu. Wykupując ubezpieczenie wraz z assistance turystycznym, klienci otrzymują numer telefonu do koordynatora pomocy w Polsce, który czuwać będzie nad bezpieczeństwem ich podróży. To bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy za granicą klienci w trudnej sytuacji mogą czuć się zagubieni i zdezorientowani.

Dodatkowo, korzystając z usług firmy assistance ubezpieczeni mogą mieć pewność, że zaoferowana pomoc będzie optymalna pod względem zarówno jakościowym, jak i kosztowym. Ze względu na wieloletnie doświadczenie, firmy assistance wiedzą do jakich placówek medycznych na całym świecie kierować klientów, a do jakich nie.

Warto zatem sprawdzić, czy ubezpieczenie turystyczne oferowane przez biuro podróży obejmuje usługi assistance. Dobrze jest zadbać o spokój na wakacjach oraz zapewnić sobie i bliskim profesjonalną opiekę.

europ-assistance.pl

Najwięcej wakacyjnych interwencji assistance dotyczyło spraw w Polsce

Lato 2016 w Europ Assistance Polska

Podsumowanie wakacyjnych interwencji

Europ Assistance Polska podsumowała strukturę spraw assistance zrealizowanych podczas tegorocznych wakacji. Najczęściej interwencje dotyczyły assistance samochodowego (73%) a zgłoszenia z zakresu pomocy medycznej stanowiły 14% wszystkich interwencji.

Według statystyk Europ Assistance Polska najwięcej wakacyjnych interwencji assistance było w Polsce, gdzie realizowanych było 81% świadczeń.

– Sytuacja związana z bezpieczeństwem skłoniła Polaków do spędzenia wakacji w kraju. W tegorocznym sezonie zauważyliśmy spadek liczby spraw z zagranicy, a najczęściej pomocy udzielaliśmy właśnie w Polsce. Osoby, które wybrały wypoczynek w zagranicznych kurortach najczęściej korzystały z pomocy medycznej w sytuacji nagłego zachorowania, czy nieszczęśliwego wypadku

– wyjaśnia Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska.

73% wszystkich spraw dotyczyło organizacji pomocy związanej z sytuacjami na drodze.
W przypadku awarii lub kolizji Europ Assistance najczęściej organizowała holowanie pojazdu, w następnej kolejności usprawnienie na miejscu zdarzenia i organizację pojazdu zastępczego. Kierowcom podróżującym za granicę assistance samochodowy najbardziej przydał się w Niemczech i Chorwacji.


Zobacz jak agenci ubezpieczeniowi odpowiadają na pytania odnośnie ubezpieczeń AC:

Jakie macie opinie o ubezpieczeniach ac w liberty direct? Warto?

Jakie macie opinie o autocasco w MTU?


Kwestie związane z pomocą medyczną stanowiły 14% wszystkich interwencji assistance. Najczęściej firma organizowała usługi medyczne i zwracała koszty leczenia, co stanowiło 31% wszystkich spraw związanych z pomocą medyczną. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nagłych zachorowań i urazów. Za granicą z medycznej pomocy najczęściej korzystali turyści w Chorwacji (10%), a także w Niemczech (9%) i we Włoszech (6%).

W trakcie tegorocznych wakacji 13% Polaków potrzebowało również pomocy w sytuacjach awarii domowych. Najczęściej korzystali z usług specjalistów od naprawy sprzętu RTV/AGD i hydraulika.

Bezpieczne Igrzyska w Rio

Zbliżają się Letnie Igrzyska Olimpijskie w Brazylii. Miliony turystów będą kibicowały sportowcom z całego świata. Europ Assistance radzi jak przygotować się do wyjazdu na Olimpiadę w Rio de Janeiro, aby spędzić go zdrowo i bezpiecznie.

Brazylia to jeden z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych krajów świata. Tegoroczne Letnie Igrzyska Olimpijskie, które już 5 sierpnia rozpoczną się Rio de Janeiro, z pewnością przyciągną rzeszę turystów. Trzeba jednak pamiętać, że Brazylia znajduje się również w czołówce najbardziej niebezpiecznych krajów. Jak zatem przygotować się na wyjazd, aby bezpiecznie wypoczywać w Brazylii?

Przezorny zawsze ubezpieczony

Dalekie wyprawy, w egzotyczne zakątki świata, zawsze wymagają rzetelnego przygotowania, również pod względem zdrowotnym.

Aby dobrze przygotować organizm na zmiany, jakie niesie ze sobą długa podróż i zmiana klimatu warto powoli przed podróżą przestawiać swój zegar biologiczny, wyspać się i starać się nie forsować organizmu, by mógł lepiej zaadaptować się w nowym środowisku. Organizm może zareagować nietolerancją nawet na najbardziej sprawdzone potrawy, jeśli jest osłabiony, zmęczony i funkcjonuje w nieznanym dotąd klimacie. Oczywiście by uniknąć ryzyka dolegliwości ze strony układu pokarmowego, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny spożywanych produktów, nie pić wody z niepewnego źródła, unikać surowych owoców, ryb i mięs. Dodatkowo często myć ręce i zaopatrzyć odpowiednio swoją apteczkę.

Drobne urazy, upadki i skaleczenia zdarzają się nawet w rodzimym kraju. Podczas wakacji turyści są bardziej aktywni i o uraz nie trudno. Wybierając się do Brazylii, trzeba szczególnie uważać na niebezpiecznego wirusa Zika, który przenoszony jest przez komary. W 2015 roku właśnie w Brazylii wybuchła epidemia tego wirusa, a od tamtej pory zarażonych zostało nią ponad milion osób. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży. Turyści i kibice, którzy planują podróż do Brazylii powinni zastosować środki zapobiegawcze, aby zredukować prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem Zika. Rekomenduje się stosowanie moskitier i innych osłon uniemożliwiających przedostanie się komarów do wnętrza budynków, używanie preparatów na komary i owady, a także noszenie odpowiedniego ubrania – długie spodnie, długie rękawy, czapka i kryjące stopę buty.

Dobra polisa to podstawa

Ubezpieczenie podróżne to obowiązkowy zakup przed planowaną podróżą. Zakres i sumy ubezpieczenia powinny być jak największe. Polisa gwarantuje całodobowa pomoc i wsparcie polskiego koordynatora, co zdejmuje obowiązek komunikowania trudnej sytuacji w obcym języku. Co więcej, w razie nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania, gwarantuje organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego do kraju. Pomoc medyczna w Brazylii bywa kosztowna, przykładowo doba pobytu w prywatnym szpitalu, to koszt ok. 100-200 dolarów, a konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu to od 50 do 70 dolarów.

Ponadto, dobre polisy ubezpieczeniowe chronią nie tylko zdrowie ubezpieczonego, ale także jego bagaż. Gwarantują też szereg przydatnych świadczeń w razie opóźnienia lotu, utraty dokumentów, czy wejścia w konflikt z prawem miejscowym, a także w razie wyrządzenia przez turystów szkody na osobach trzecich lub mieniu.

www.europ-assistance.pl

Klienci GSU z pakietem assistance

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych we współpracy z Europ Assistance Polska przygotowało dla swoich klientów bogaty pakiet assistance. Oferta przewiduje szeroki zakres usług pomocy w wielu nieprzewidzianych sytuacjach – pomoc medyczną, pomoc w domu, ubezpieczenie NNW.

Pomoc w domu

W ramach assistance domowego, ubezpieczeni, w sytuacji awarii, kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego mogą skorzystać z interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza). Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast, koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Natomiast, jeżeli awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD ubezpieczony otrzymuje organizację i pokrycie kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy tego sprzętu. Ponadto w zakresie pakietu pomocy domowej dostępne jest zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli w skutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do miejsca wskazanego albo hotelu na terytorium RP.

Pomoc medyczna

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, ubezpieczony może liczyć na organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza, wizyty pielęgniarki, dostawy podstawowych artykułów spożywczych, czy transportu medycznego. Ponadto, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji zapewnione są takie świadczenia jak: pomoc domowa po hospitalizacji, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami), pomoc psychologa, rehabilitacja, refundacja leków po hospitalizacji, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 14 dni, Centrum Alarmowe pokrywa lub refunduje koszty podstawowych rachunków (gaz, prąd, internet, czynsz). Dodatkowo na życzenie ubezpieczonego, otrzymuje on nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnych, w tym infolinii medycznej, serwisu informacyjnego dla rodziców, czy telefonicznej konsultacji lekarskiej.

Oferta GSU przewiduje również ochronę ubezpieczonego, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. W takiej sytuacji zagwarantowana jest wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa. Dodatkowo pakiet zapewnia organizację i refundacje kosztów wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda),a także dostęp do nielimitowanej infolinii medycznej.

www.europ-assistance.pl

„Pakiet Turystyczny” od Credit Agricole

Bogate ubezpieczenie turystyczne na podróże zagraniczne

Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z Europ Assistance Polska Sp. z o.o. przygotowała dla osób planujących podróże zagraniczne ubezpieczenie turystyczne z bogatym pakietem assistance. Oferta dostępna jest w trzech wariantach Standardowym, Optymalnym i Kompleksowym. W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży, ubezpieczeni mogą liczyć na zwrot kosztów leczenia, pomoc assistance, czy ubezpieczenie bagażu podróżnego.

W ramach wszystkich dostępnych wariantów, ubezpieczeni otrzymują pokrycie kosztów leczenia, obejmujących badania i zabiegi ambulatoryjne i diagnostyczne zlecone przez lekarza, konsultacje lekarskie, pokrycie kosztów zakupu leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pobyt i leczenie w szpitalu. Dodatkowo w ramach wariantu Optymalnego i Kompleksowego możliwe jest pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa, a także leczenie stomatologiczne w nagłych stanach zapalnych i bólowych.

Pakiet assistance w podróży

Podczas podróży, osobom ubezpieczonym zapewnione jest wsparcie profesjonalnych i wielojęzycznych konsultantów Centrum pomocy, dostępnych 24 godziny na dobę. Niezależnie od posiadanego wariantu, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej, ubezpieczony może skorzystać z organizacji i pokrycia kosztów transportu medycznego do placówki medycznej, a także transportu do Polski lub kraju rezydencji osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie obejmuje także zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwłok w przypadku śmierci ubezpieczonego, a ponadto pokrycie kosztów powrotu do RP lub kraju rezydencji ubezpieczonych osób bliskich.

W sytuacji, gdy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu i nie może zaopiekować się swoimi niepełnoletnimi dziećmi, Centrum pomocy zorganizuje i pokryje koszty ich zakwaterowania, wyżywienia oraz powrotu do Polski.

Do dyspozycji ubezpieczonego pozostaje także całodobowa infolinia informacyjna, która będzie pomocna na przykład przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczalni samochodów.

Natomiast, jeżeli klient wykupił polisę w wariancie Optymalnym i Kompleksowym, może także skorzystać z organizacji i pokrycia kosztów wizyty osoby bliskiej, jeżeli okazałoby się, że jego pobyt w szpitalu będzie dłuższy niż 7 dni. Ponadto w wariancie Kompleksowym może liczyć na organizację i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do Polski, w przypadku śmierci bliskiej osoby lub zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie „Pakiet Turystyczny” przewiduje oprócz tego ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie podróży. Dodatkowo w ramach wariantu Kompleksowego klienci otrzymują ochronę w razie kradzieży dokumentów podczas podróży zagranicznej, a także możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zmuszających ubezpieczonego do wydłużenia pobytu za granicą.

Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie polisami ubezpieczenia turystycznego. Przybywa też osób, które korzystają ze świadczeń assistance. Ubezpieczenie podróżne jest szczególnie przydatne w okresie urlopowym lub dla osób, które dużo podróżują na co dzień. „Pakiet Turystyczny” został tak przygotowany, aby zagwarantować klientom banku pomoc w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, które mają miejsce podczas podróży

mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy w Europ Assistance Polska.

Klienci, którzy wybierają się w podróż zagraniczną samochodem po Europie lub krajach Morza Śródziemnego, mogą również rozszerzyć polisę o auto assistance. Pakiet będzie pomocny w razie awarii pojazdu, przebitej opony, braku paliwa, czy wypadku komunikacyjnego.

Onkopolisa od BZ WBK-Aviva TU na Życie S.A.

Onkopolisa od BZ WBK-Aviva TU na Życie S.A. z pakietem pomocy medycznej Europ Assistance Polska

Choroby nowotworowe, mogą dotknąć każdego z nas. Leczenie bywa bardzo kosztowne i długotrwałe, dlatego ważna jest odpowiednia ochrona finansowa. Onkopolisa to ubezpieczenie przygotowane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dla klientów Banku Zachodniego WBK, które oferowane jest od 1 lipca 2016 roku. Obejmuje szeroką listę nowotworów i może zapewnić otrzymanie środków finansowych potrzebnych na leczenie w przypadku choroby. W ramach ubezpieczenia dostępny jest także szeroki pakiet pomocy medycznej przygotowany we współpracy z Europ Assistance Polska. Pakiet oferuje pomoc zarówno profilaktyczną, jak i onkologiczną w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu in situ.

Dodatkowe świadczenia medyczne w ramach Onkopolisy stanowią realną pomoc dla klienta. Ubezpieczony w trudnym dla siebie momencie, jakim niewątpliwie jest diagnoza choroby nowotworowej, oprócz wsparcia finansowego, może liczyć na pomoc w organizacji dodatkowej konsultacji lekarskiej, rehabilitacji, wizyty psychologa, czy też pomocy w domu po hospitalizacji. Pakiet usług assistance uwzględnia specyfikę procesu leczenia nowotworów, a tym samym odpowiada na potrzeby osób zmagających się z tą chorobą

– mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy w Europ Assistance Polska.

Z pomocy profilaktycznej mogą skorzystać klienci, którzy w sytuacji nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, potrzebują telefonicznej konsultacji lekarskiej, wideokonsultacji lub wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku nowotworów niezwykle istotna jest profilaktyka, dlatego, dodatkowo do dyspozycji klientów pozostaje całodobowa infolinia medyczna, w ramach której mogą konsultować wszelkie niepokojące objawy i zasięgać porad dotyczących chorób nowotworowych.

W sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego lub in situ, ubezpieczony ma do dyspozycji pakiet pomocy medycznej onkologicznej, w ramach której może skorzystać z konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji, pomocy psychologa, pomocy w domu po hospitalizacji czy wizyty pielęgniarki po powrocie ze szpitala. Ponadto w ramach pomocy medycznej onkologicznej będzie mógł skorzystać z transportu medycznego, organizacji i dostawy sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji i dofinansowania zakupu peruki.

Natomiast w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego ubezpieczony może liczyć dodatkowo na organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji, a także skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej. Dodatkowa konsultacja z lekarzem specjalistą to możliwość weryfikacji podstawionej diagnozy oraz wskazanie najlepszych metod leczenia.

www.europ-assistance.pl